דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 75 27/04/2023
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 75 27/04/2023
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 75 20/04/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 74 28/03/2023
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 74 28/03/2023
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 74 19/03/2023
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 73 23/02/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 73 23/02/2023
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 73 15/02/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 71 16/01/2023
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 71 16/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 72 16/01/2023
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 72 16/01/2023
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 71 02/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 70 30/11/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 70 30/11/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 70 28/11/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 68 30/10/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 69 30/10/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 68 30/10/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69 30/10/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 69 26/10/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 67 20/09/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 67 20/09/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 66 29/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 66 29/08/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 66 24/08/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 65 20/07/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 65 20/07/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 65 14/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 14 14/07/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 65 14/07/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 56 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 57 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 58 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 60 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 61 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 62 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 63 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 64 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 56 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 57 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 58 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 59 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 63 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 64 29/06/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 56 16/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 55 25/05/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 55 25/05/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 55 16/05/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 53 03/04/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 54 03/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 53 03/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 54 03/04/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 53 27/03/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 52 16/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 52 16/02/2022
פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 52 09/02/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 49 18/01/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 50 18/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49 18/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 18/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 18/01/2022
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 48 17/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 17/11/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 46 13/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 13/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 13/10/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 47 13/10/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 45 30/08/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 30/08/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 44 19/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 19/07/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 40 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 41 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 42 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 43 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 37 31/05/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 38 31/05/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 39 31/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 31/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38 31/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 31/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 28/04/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 36 28/04/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 35 21/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 21/03/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 32 17/02/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 33 17/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 17/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 17/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 17/02/2021
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 31 31/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 30/12/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 30 23/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 23/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 29 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 28 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 26/08/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 26 26/08/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 24 22/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 22/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 24/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 23 24/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 22 25/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 29/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 29/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 29/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 29/03/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 18 29/03/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 19 29/03/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 20 29/03/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 21 29/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 26/02/2020
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 17 26/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 30/12/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 16 30/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 27/11/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 15 27/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 30/10/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 14 30/10/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 15/09/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 13 15/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 25/08/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 12 25/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 14/07/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 11 14/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 13/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 10 13/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 29/04/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 9 29/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 31/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 31/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/03/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 6 31/03/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 7 31/03/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 8 31/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 27/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 27/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 4 27/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 5 27/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 30/01/2019
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 3 30/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 2 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 27/11/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 1 27/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 70 17/09/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 71 17/09/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 70 17/09/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 71 17/09/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69 15/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 69 14/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 68 25/07/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 68 25/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 67 24/06/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 67 24/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 66 21/05/2018
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 112
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 66 21/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 65 30/04/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 65 30/04/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 64 26/03/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 62 28/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 27/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 63 27/02/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 63 27/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60 30/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 30/01/2018
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 61 30/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 59 28/12/2017
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 59 28/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 58 29/11/2017
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 58 29/11/2017
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 56 23/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 57 23/10/2017
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 57 23/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 55 28/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 53 30/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 54 30/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 28/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 52 28/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 24/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49 26/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 21/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 21/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 28/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 26/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 27/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 28/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 03/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 29/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 27/01/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 16/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 16/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 08/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 08/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 08/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 20/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 20/09/2015
פרוטוקול מליאה מס' 282 28/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 28/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 23/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 23/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 26/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 26/05/2015
פרוטוקול מליאה מס' 281 31/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 01/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 14/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 14/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 14/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 14/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 27/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 27/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 27/11/2014
פרוטוקול מליאה מס' 280 28/10/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 28/10/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 13/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 13/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 13/08/2014
פרוטוקול מליאה מס' 279 30/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 30/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 27/05/2014
פרוטוקול מליאה מס' 275 08/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 08/04/2014
פרוטוקול מליאה מס' 277 20/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/03/2014
פרוטוקול מליאה מס' 278 04/03/2014
פרוטוקול מליאה מס' 276 11/02/2014
פרוטוקול מליאה מס' 273 08/01/2014
פרוטוקול מליאה מס' 274 02/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 10/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 17/11/2013
פרוטוקול ועדת מועצה מס' 59 30/11/-0001