תשלום ארנונה
טופס הוראה לחיוב חשבון
פניות לאגף תשלומים עירוני