1119 יח"ד אושרו לבנייה בנופי סלע מזרח

מועצת תכנון עליונה בבית אל אישרה לפני שבוע וחצי 1,119 יח"ד לבנייה


לפני שבוע וחצי אישרה מועצת תכנון עליונה בבית אל את החלק הראשון מתוך שלושה חלקים של התוכניות המפורטות לבניית 3,500 יח"ד בשכונת נופי סלע מזרח. אישור המועצה הוא לחלק הראשון של תכנית מספר 420/17/59/1 מתוך שלוש, והוא כולל 1,119 יח"ד. כמו כן אושר מחלף דרך נופי סלע, כביש מספר 2, שיבוצע עם אישור התכנית הסופי וייצא לתחילת העבודות בשטח.

אישור מועצת תכנון עליונה ניתן לאחר המלצת מהנדס העיר לוועדה המקומית, אשר המליצה לוועדת המשנה להתיישבות שלצד מועצת התכנון העליונה, לאשר את התוכניות המפורטות לבניית נופי סלע מזרח בכפוף לשורת תיקונים והשלמות של מסמכי התכנית על פ דרישות הוועדה המקומית.

הרקע לתכניות המפורטות לבנייה בנופי סלע מזרח הן תכנית שלדית  שהכין משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עם העירייה, תוך ראייה כוללנית והכנת תכנית אב לכל המרחב, ממזרח לנופי סלע עד אזור התעשייה פארק ישראל מעלה אדומים, לבחינת הצרכים לפיתוח עתידי למעלה אדומים.

כרקע להכנת התכנית נבחנו מערכות החיבורים בין חלקי העיר לכלי רכב ולתחבורה ציבורית, נבחנו מערכות הולכי רגל בין השכונות הקיימות במעלה אדומים לשכונות החדשות והקשרים ביניהם, נבחנו הצרכים למוסדות הצבור והשטחים הפתוחים וכן נבחנו צרכי המסחר התעסוקה ותשתיות וכל הנושאים שיבטיחו איכות חיים לתושבי העיר.

בהתאם לבדיקות אלה הוחלט על פיצול תכנית השלד לשלוש תכניות, בהן: תכנית נופי סלע דרום, תכנית נופי סלע מזרח ותכנית מחנה ישי.

תכנית נופי סלע מזרח כוללת בסך הכל 3286 יח"ד, וחולקה אף היא לשלושה שלבים ולשלוש תכניות מפורטות נפרדות, שכל אחת מהן יכולה לעמוד בפני עצמה בהיבטים של שלביות ביצוע, פרוגרמה ופתרונות תחבורה עד להשלמת השכונה כולה.

התכנית הראשונה שאושרה במועצת תכנון עליונה מקודמת כתכנית מפורטת עבור 1,119 יח"ד בשטח 1,460 דונם, כולל אזור המחלף, מתוכם כ-671 דונם לשכונה, וממוקמת ממזרח לשכונת נופי סלע צפון ומרכז, בסמוך למחנה ישי הצפוי להתפנות בעתיד.

התכנית כוללת חיבור במחלפון לשדרות נופי סלע וכן הרחבת שדרות נופי סלע עד למחלף החדש עם כביש מספר 1, שמסדיר רציפות תנועה ממחלף מעלה אדומים צפון לירושלים, לים המלח, לאזור 1E וחיבור נוסף למצפה נבו ומתחם מחנה ישי. התכנית כוללת רציפות של פארקים ציבוריים, שבילי הולכי רגל ואופניים משכונת נופי סלע עד לשכונה החדשה, וכן מסדירה חניון חנה וסע ליוצאים מהשכונה לכיוון ירושלים.

התכנית המפורטת המוצעת כוללת שטחי מגורים, תעסוקה, מסחר, מוסדות ציבור, דרכים ושטחים פתוחים וכל הנדרש לשכונה איכותית. התכנית כוללת מתחמי מגורים מגוונים, בבנייה של צמודי קרקע לצד בנייה מרקמית מבלי לפגוע בשכונות הקיימות בנופי הסלע.

כעת התכנית תופקד לעיון הציבור למשך 60 יום, ולאחר מכן השלב הבא הוא אישורה לתוקף.

התכנית המפורטת השנייה מקודמת כתכנית מפורטת עבור כ-1,162 יח"ד בשטח כ-650 דונם, הממוקמת ממזרח לשכונת נופי סלע מרכז. התכנית כוללת חיבור שבילי הלכי רגל ואופניים לשכונת נופי סלע. היא משמרת את הנחל הסמוך לדרך קדם כפארק נופי לשימור, ומתחברת לשדרות קדם במחלפון, ותתחבר ברצף לשתי השכונות המתוכננות בנופי סלע מזרח, כהשלמה לתכנית הכוללת.

התכנית המפורטת השלישית מקודמת כתכנית מפורטת עבור כ-1,041 יח"ד בשטח של כ-500 דונם, ממוקמת סמוך למישור אדומים בהמשך לשכונות נופי סלע מזרח. התכנית מתחברת לשדרות קדם ממזרח, ומתחברת ברצף למערך הדרכים השבילים להולכי רגל ואופניים והרחובות של שכונות נופי הסלע .

ראש העיר, בני כשריאל, מברך על אישור התכנית במועצת תכנון עליונה ומודה לכל השותפים המקצועיים במשרד הבינוי והשיכון, בהם: אינג' גדי מארק, מנהל מחוז ירושלים במשרד השיכון, על הליווי והסיוע הרב בקידום התכנון והפיתוח של התכניות לבנייה.

כשריאל אומר כי "תנופת הבנייה תימשך, ובתים מודרניים חדשים ייבנו וימשכו אליהם זוגות צעירים שיפיחו חיים בכל קצוות העיר. אני מאמין שמעלה אדומים תמשיך בתנופה ותהפוך למעצמה בתחום החינוך והתרבות, המסחר והתיירות, עיר שתושביה יהיו גאים בה ויוכלו ליהנות ולהתפרנס ממנה".