ראשית קריאה וכתיבה

תוכנית לראשית קריאה וכתיבה בגני החובה יצאה לדרך


מעלה אדומים, בהובלת ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, בני כשריאל, שמה לה למטרת דגל להוביל את כל ילדי הגנים בעיר לרכישת ראשית קריאה וכתיבה כבר בגני הילדים. לצורך כך מפנים משאבים ומתגייסים באגף החינוך, מחלקת הגיל הרך והמוסדות העירוניים להגשמת חזון ראש העיר.

השבוע הוצגה לראש העיר התוכנית השנתית לראשית קריאה וכתיבה בגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ג.

לתוכנית שותפים רבים, בהם: מנהלת מחלקת הגיל הרך, עינת בוטבול חורש, מפקחות משרד החינוך, ורד מליחי המפקחת בממלכתי וג'ולי מלמד המפקחת בממ"ד, מנהלת מחלקת פרויקטים, חנה קראוס, מנהלת המכון להדרכת הורים, עליזה אבנעים, מנהלת הספרייה העירונית, אתי ציון, גננות מובילות מגני החובה בעיר במגזרים המ"מ והממ"ד.

מטרת התוכנית היא שכל ילדי הגנים במעלה אדומים יעמדו ביעד משרד החינוך לסיום גן חובה לראשית קריאה. היעד המרכזי הוא שמתוך נושאי הגן העתידי הרשות תשים דגש על ראשית קריאה ועמידה ביעדי המשרד החינוך.

היעדים שהוגדרו הם מיומנויות אלפביתיות וראשית קריאה וכתיבה, בהן: ידע אותיות, מודעות פונולוגית, כתיבה, קריאה, כשירות לשונית הכוללת מילון, מורפולוגיה, פרגמטיקה, תחביר מכוונות לספר, הנאה מקריאה והנעה לקריאה – היכרות עם ספרים, סופרים, סוגות לקריאה להנאה והיכרות עם ספרי מידע לשם הפקת מידע על נושאים שונים.

כמו כן, הבנת הטקסט ולשון הספר, הבנת מסרים סמויים של סיפורים ושירים, היכרות עם דרכים לשחזור עלילת סיפור, שימוש באוצר מילים ובמבנים לשוניים הכלולים בספרים, התמצאות בספר ובמוסכמות הכתב  היכרות עם דרכים לשימוש במידע המופיע בספר לשם השערות לגבי תוכנו, הבחנה בין ספרים מסוגות שונות, התמצאות בפעילות עם ספרים.

התוכנית תתבצע בשיתוף גננות מובילות, עבודה עם בית הספר להורים ועבודה עם הספרייה הציבורית.

בגני הילדים תתבצענה פעילויות רבות, בהן: מפגשים עם גננות מובילות להצבת יעדים לקידום קריאה, ביקור בכל הגנים והיכרות עם תוכנית העבודה השנתית בכל גן, היכרות עם סביבת הגן כסביבה מעודדת קריאה, מרכז עידוד קריאה וכתיבה בכל גן, היכרות עם פילוח ילדי הגן, כל ילד לפי צרכיו וסיוע רשותי, השאלת ספרים בגן לקריאה עם ההורים, אבא אמא סיפור בגני ילדים, מפגש גננות עם מורות כיתה א' לבחינת ציפיות, השתלמות עירונית, הרצאות לגננות.

הספרייה העירונית תשתלב, כאשר תתבצע הגעה פיסית של כל ילדי גני חובה לביקור בספרייה, יושאלו ספרים לעידוד קריאה, ספרונים לעידוד קריאה הורה וילד ותתקיים פעילות הורים ילדים בספרייה בשיתוף עם המכון להדרכת הורים.

במכון להדרכת הורים יתקיים מיזם אבא אמא סיפור, במסגרתו יתקיימו הרצאות להורים על חשיבות הקריאה, הרצאות להורים לזיהוי קשיים ופתרונות אצל ילדים וספרונים לעידוד קריאה הורה וילד.

כמו כן תתקיים פעילות עירונית כללית - גן עברית, חדר בריחה עירוני אותיות ושפה.

שתי ישיבות ועד מנהל יתקיימו אצל ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, בני כשריאל, בהובלת מנהלת הגיל הרך, עינת בוטבול חורש, ויחד עם המפקחות, במחצית השנייה של השנה ובסופה, להצגת פעילות ועמידה ביעדים.

ראש העיר, בני כשריאל, אומר כי "גני הילדים מהווים מפגש ראשון לילדים הרכים עם האתגרים והמשימות של מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. חשוב לנו שהמפגש הראשוני של הילדים עם מערכת החינוך יהיה משמעותי ופורה, ואנו משקיעים משאבים רבים בכדי שכך יהיה. אנו משקיעים מחשבה רבה ומרחיבים כל העת את ההיצע החינוכי והתוכני על מנת שיתאים לכל אחת ואחד מילדינו. אני רואה בחינוך הגיל הרך נדבך חשוב מאוד לתהליך התפתחותם של הילדים, וכבר בשלב זה אנו שמים דגש על מתן מענה לכל צרכיהם של הילדים, בהיבטים הרגשיים, החברתיים והלימודיים".