המצטיינים

חמישה בתי ספר במעלה אדומים נכנסו לרשימת המצטיינים של משרד החינוך


 

חמישה בתי ספר בעיר נכנסו לרשימת בתי הספר המצטיינים בתחום הערכי, החברתי והלימודי לשנת תשפ"ב. החמישה: אופק ברנקו וייס, עמל דקל וילנאי, עמל תעופה וחלל, אמי"ת איתן ואולפנת צביה, נבחרו על פי השינוי שהם הצליחו לחולל בתחום הערכי, החברתי והלימודי.

משרד החינוך העניק הצטיינות ל-335 חטיבות ותיכונים ברחבי הארץ, שעובדי ההוראה בהם יתוגמלו בסכום של אלפי שקלים. התיכונים המצטיינים זכו במדדים הטובים ביותר בפרמטרים שונים, בהם: מניעת נשירה וקליטת תלמידי חינוך מיוחד.

החטיבות והתיכונים ברחבי הארץ נבחרו כמצטיינים בתחום הערכי, החברתי והלימודי בשנת הלימודים תשפ"ב ברשימה בה חמישה בתי ספר בעיר מופיעים מוסדות החינוך העל-יסודיים שזכו במדדים הטובים ביותר בפרמטרים שונים, בהם שיעור הגיוס לצה"ל או לשירות לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, אחוזי הצטיינות במבחני הבגרות ועוד.

בהישגים הערכיים-חברתיים נכללו המדדים שיעור הגיוס לצה”ל או לשירות אזרחי ולאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה. כמו כן, מידת השיפור בהשוואה להישגים קודמים, חישוב הגיוס לצה”ל או לשירות אזרחי ולאומי ומניעת נשירת תלמידים נערך בהשוואה למוסדות דומים לפי מגזר או מגזר וסוג פיקוח.

בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים ההישגים לאור מבחני המיצ”ב ביסודי ובחטיבות הביניים ולאור מדדי הטיפוח, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.

עובדי ההוראה בבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי שנע בין 3,297 שקל ל-8,793 שקלים, ביחס למקומם ברשימה ובהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר. בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכל 838 חטיבות עליונות מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים, בהן 335 חטיבות זכו בתגמול.

מנהל אגף החינוך, הראל הורוביץ, אומר כי "זוהי ההזדמנות להודות ולהוקיר את צוותי החינוך המעולים שלנו שעושים עבודת קודש על פעילותם לחינוך לערכים, להישגים, לגיוס לצה”ל או לשירות אזרחי או לאומי, על חינוך לטוהר הבחינות, להגינות ולתרומה לחברה".

ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, בני כשריאל, מברך ואומר כי "אני גאה במערכת החינוך שלנו שבולטת שוב השנה בהישגיה הפדגוגיים והערכיים. זוהי גאווה ענקית לעיר ולמערכת החינוך שלנו. נמשיך להשקיע בחינוך ילדינו ולשאת פירות, הישגים ופרסים. בתי הספר שלנו ימשיכו להעניק לתלמידי העיר את החינוך האיכותי ביותר. הנתונים מדברים בעד עצמם".