הכוח לצמוח

תוכנית הכוח לצמוח מצמצמת בקרב העולים לכיתה א' פערים שנוצרו בעקבות גלי הקורונה


מג"ר (מרכז לגיל הרך) מעלה אדומים, הפועל בעיר במודל הבין משרדי בהובלת משרד החינוך ובשיתוף עם מחלקת גיל הרך שבאגף החינוך בעירייה, הפעיל במהלך חופשת הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט בשעות אחר הצהריים תכנית לצמצום פערים שנוצרו בעקבות גלי הקורונה, המציעה הזדמנות לקידום ילדי גן העתידים לעלות לכיתה א'.

הדגש המרכזי בתוכנית הוא תחום השפה, בנוסף להיבטים רגשיים וחברתיים שבהם נוצרו פערים בעקבות השלכות הקורונה.

תחילה אותרו ילדי גן שצברו פערים שפתיים, רגשיים וחברתיים באמצעות הצוותים החינוכיים ומחלקת גיל הרך ברשות.

התוכנית הותאמה לילדים המאותרים והופעלה בעיר במספר קבוצות על ידי נשות מקצוע שתחומי הכשרתן: חינוך, התפתחות הילד – קלינאיות תקשורת ופסיכולוגיות. המפגשים עם הילדים עסקו בתחום השפתי והרגשי חברתי. בנוסף התקיימו גם מפגשים משותפים להורים ולילדים לפעילות משותפת, מענה לשאלות והדרכה על המשך עבודה בבית.

הילדים הגיעו בשמחה למפגשים ושיתפו פעולה. ההורים דיווחו על שיפור בתחומים עליהם עבדו, והצוות המלווה את התוכנית עדכן גם כן בהתקדמות שנראתה אצל הילדים בתחומים השונים.