מצטיינת בשעת חירום

מעלה אדומים זכתה בציון גבוה בהיערכות לשעת חירום


עיריית מעלה אדומים קיבלה נתונים טובים מאוד וציון גבוה מאוד בביקורת משולבת שהתקיימה לבדיקת מוכנות העיר לשעת חירום. את הביקורת ערכו נציגי רשות חירום לאומית, אליהם הצטרפו נציגי משרדי הממשלה וקציני פקע"ר. במהלך הביקורת נבדקו תיקי החירום, נהלים פנימיים, סדר פעולות, ציוד לשעת חירום ואיוש תפקידים בהתאמה לתרחיש הייחוס.

הביקורת התבצעה על כל האגפים והמחלקות בעירייה בנושא מוכנות לחירום על פי הדרישות המחמירות של רשות חירום לאומית ופיקוד העורף. לביקורת קדמה הכנה והיערכות מקצועית מאסיבית שעשה סגן מנהל אגף הביטחון, מנהל המוקד ומרכז החירום העירוני, מוטי גלנטי. במסגרת ההכנות לביקורת, נציגי משרדי הממשלה ופקע"ר הגיעו לרפרנטים ומנהלי המכלולים בעירייה בתיאום, כדי לבחון יחד איתם את המוכנות המקצועית.

מטרת הביקורת הייתה להעריך את רמת המוכנות של עיריית מעלה אדומים למצבי החרום השונים בהתאם לאיום הייחוס ולתרחישי הייחוס השונים בתחום המשק האזרחי וההתגוננות האזרחית, הצגת תמונת מצב של הנושאים המבוקרים בתחום המקצועי וההיערכות לחירום, להוות תשתית להמשך טיפול בממצאים המציגים פערים, לשמש כמקור ידע ללמידה ולהפקת לקחים.

בתחילת הביקורת התקיימה שיחת פתיחה בה נכחו יו"ר ועדת המל"ח המקומית: ראש העיר, בני כשריאל, מנכ"ל העירייה, שמוליק חנוך, מרכז ועדת המל"ח ומנהל אגף חירום וביטחון, נועם הרוש, חברי ועדת המל"ח המקומית ומחזיקי התיקים.

במהלך הביקורת נכחו ממונה חירום וביטחון ומרכז ועדת מל"ח, מנהלי מכלולים, חברי ועדת המל"ח המקומית, בעלי תפקידים בשעת חירום.

בביקורת שהתקיימה בכל אגפי העירייה אמרו מבצעי הביקורת כי "ניכר שהרשות מעמידה את נושא החירום במקום נכבד ברשימת העדיפויות וכי הנושא בא לידי ביטוי במוכנות ובמקצועיות של בעלי התפקידים, וכן כמות התרגילים ושיתוף הפעולה עם גורמי פיקוד העורף ומשרד הביטחון".

מדובר בביקורת המתקיימת אחת לשלוש שנים במתכונת רחבה, משמעותית וכוללת, שמבוצעת לכל הרשויות בארץ על ידי כל גורמי משרדי הממשלה, בהם משרדי הביטחון, החינוך, הפנים והבריאות, וגורמי הצבא. הביקורת ידועה בקפדנותה ויורדת לפרטים ורזולוציות עמוקות בכל הקשור לתפקוד העירוני בתרחישי חירום שונים ויכולת תפקוד במצבי מלחמה או אסונות טבע.

בדו"ח הסיכום לביקורת אמרו נציגי משרדי הממשלה "המבקרים" כי העיר מוכנה, מאורגנת וערוכה בצורה מיטבית לחירום. צוין שעיריית מעלה אדומים בולטת לחיוב גם בהיבט ההשוואתי ביחס לרשויות מהמחוז ומכלל הארץ.

ראש צוות הביקורת בפקע"ר, סא''ל מיל' אשר גרנר, כתב בדו"ח כי "עיריית מעלה אדומים במוכנות גבוהה לחרום, מנהלי המכלולים במודעות גבוהה לחרום".

מנכ"ל העירייה, שמוליק חנוך, בירך את כל העוסקים במלאכה שעובדים מסביב לשעון ואמר כי "מגיעה תודה גדולה לכל מנהלי האגפים ומנהלי המכלולים השונים שהשקיעו מזמנם לחירום בנוסף למטלות השגרה. בביקורת הקודמת נהנתה העירייה מהציון הרשותי הגבוה ביותר בארץ, והפעם שמרנו על הרמה וקיבלנו שוב ציון גבוה מאוד".

ראש העיר, בני כשריאל, המשמש כיו"ר ועדת מל"ח, שיבח את צוות אגף חירום וביטחון, בראשות נועם הרוש, והובלת החירום על ידי מוטי גלנטי,  ואומר כי "התוצאות הטובות של הביקורת מעידות על עבודה טובה ומקצועית של מרכז ועדת מל"ח עירונית, מוטי גלנטי, ואגף הביטחון שעובדים ופועלים לאורך כל השנה על מנת להקנות ביטחון ושקט לתושבי העיר ומוכנות מיטבית לשעת חירום באשר היא. תפקידנו הוא קודם כל לדאוג לחייהם של התושבות והתושבים, ולאחר מכן לפעול למען רציפות תפקודית של כל הגורמים הרלוונטיים בעיר, למען שמירה על שגרת חיים תקינה ככל שניתן בכל התחומים בשעת חירום .התוצאות הן עוד נדבך לאיכות החיים  בעיר. אנו פועלים כל העת להעלאת מוכנות העיר כולה וכלל מוסדות החינוך לשעת חירום על ידי תרגול מתמיד, וזאת כחלק ממערכת כוללת של תרגילים לצורך העלאת מוכנות כלל הגופים למצבי חירום שונים".