מצטיינים גם חברתית

100% מתלמידי התיכונים בעיר השלימו את שעות ההתנדבות שלהם, 46% מתוכם עשו מעבר לנדרש וקיבלו תעודת בגרות חברתית