שיח של רווחה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים קיים יום של שיח פנימי משותף על דרכי העבודה בהווה ובעתיד


בראשית השבוע קיים אגף הרווחה והשירותים החברתיים יום אגפי לשיח פנימי משותף על דרכי העבודה שלו. האגף פועל לספק לכל אדם, משפחה וקהילה את מיטב שירותי הרווחה להם הם זקוקים. עובדי אגף הרווחה מבצעים התערבויות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות על מנת למנוע מצבי סיכון וסכנה, לחיזוק משפחות וקהילות ותמיכה בהשתלבותן בחברה, תוך מתן מענים למשבר זמני או מתמשך לאוכלוסיות עם מוגבלויות, עוני והדרה, קשיי תפקוד, אבטלה, ניצול או פגיעה.

בנוסף, אגף הרווחה פועל לתכנון ופיתוח וקידום שירותים חברתיים אוניברסליים וייחודיים בפריסה עירונית רחבה, כך שיינתן מענה מותאם למגוון רחב של אוכלוסיות תוך שימוש בכלים מקצועיים מגוונים, בשותפות עם מקבלי השירותים והתאמה לצרכיהם.

היום האגפי הוא המשכו של תהליך שהחל באגף בפורום צוות בכיר, בליווי יועצת ארגונית ,במסגרתו נפגשו עובדי האגף ליומיים של שיח על עבודת האגף, חוזקות, חולשות ואתגרים לעתיד.

בשיח שהתקיים עלו שבעה יעדים מרכזיים שהוצגו ביום האגפי עליהם יעבדו עובדי האגף על מחלקותיו ביחד בשנה הקרבה. יום המפגש מיועד לשיח משותף על העשייה כיום, ועל בחינת דרכי הפעולה להמשך. היום מבוסס על שותפות ושיתוף פעולה.

מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים, רועי שוולב , אמר כי "אגף הרווחה פועל ימים כלילות לטפל בכלל אוכלוסיות העיר ובייחוד באוכלוסיות המוחלשות. אנחנו ערים לעומס הרב המוטל על העובדים אך אני מאמין כי ישנה חשיבות והזדמנות לעצור פעם בשנה, לבחון איפה אנחנו נמצאים במרחב, לאן נרצה להגיע ומה הדרך שתוביל אותנו לשם. אנחנו עושים תמיד את המירב להעניק לתושבים שירותי רווחה וקהילה מקצועיים".

ראש העיר, בני כשריאל, בירך ואמר כי "אגף הרווחה והשירותים החברתיים עושה עבודה מקצועית וטובה ונותן מענה רחב בפריסת שירותים מקצועיים לתושבי העיר למגוון אוכלוסיות וצרכים".

כשריאל שיבח את הישגי האגף בשנה האחרונה, בהם: שינויים במבנה הארגוני - הקמת היחידה למשאבי קהילה, הקמת צוות שלישי, פיתוח שירותים לתושבי העיר, בהם: הקמת יחידה לטיפול בהתמכרויות בנוער ומבוגרים, הקמה של מרכז יום לקשיש, הרחבה של מרכז יובלים, הקמת דירה לבוגרות עם מוגבלות והקמת יחידה לטיפול משפחתי ואובדן.