? איך נרשמים לגן / כיתה א' באינטרנט

הרישום נעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני 24 שעות ביממה

בין התאריכים – 17.01.21 – 28.01.21

קישורים מתאימים למערכת הרישום יעלו באתר בסמוך לתחילת הרישום.

 

? איך אני יודע/ת שהרישום שביצעתי נקלט במערכת

 בתום תהליך הרישום יתקבל אישור על הרישום

תישלח ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" לדואר האלקטרוני אותו הזנת בעת הרישום

.  SMS - תתקבל הודעת ולמספר הטלפון הנייד

 

 אנחנו תושבים חדשים בעיר, איך נוכל לבצע רישום?

עקב מגפת הקורונה אין קבלת קהל בבית העירייה.

מכוון ואינכם רשומים במאגר התושבים במעלה אדומים, אינכם יכולים לבצע רישום דרך אתר האינטרנט. יש לשלוח את המסמכים הדרושים במייל  rishum@mam.org.il או בפקס 02-5418852 או להביא לבניין העירה ולהניח בתיבה ייעודית שתוצב בכניסה.

 

  • צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח פתוח בו רשומים הילדים.
  • לגני הילדים בלבד אמצעי תשלום:  הו"ק- או כרטיס אשראי.
  • צילום חוזה דירה - במידה ואתם עתידים לעבור דירה . למי שאין חוזה דירה יש לצרף תצהיר על מקום מגורים חתום בפני עו"ד.
  • אישור גריעה מהרשות מימנה מגיעים, גם אם לא בוצע רישום .
  • במידה וההורים עצמאיים (גרושים) יש להצטייד ב"כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים" עם חתימה של שני ההורים על טופס, ניתן להוריד מאתר העירייה.
  • בעלי דרכונים יש להגיש צילום דרכונים בנוסף להגיש את מסמכים הרשומים למעלה.

 

האם בכל שנת לימודים צריך לבצע רישום מחדש למוסדות החינוך?

כן, הרישום איננו אוטומטי ובכל שנת לימודים חדשה יש לבצע רישום מחדש לגן /כיתה א'.

גם אם ילדך/ילדתך מבקר/ת השנה בגן וברצונך להשאירו/ה באותו הגן, יש לבצע בכל שנה רישום מחדש.

בתי הספר היסודיים: יש לבצע רישום רק לכיתה א'.

 

 כיצד לבטל רישום?

יש לשלוח  את  המסמכים  הדרושים   במייל  rishum@mam.org.il או  בפקס 02-5418852  או להביא לבניין העירה ולהניח בתיבה ייעודית שתוצב בכניסה. יש להדפיס את הטפסים המתאימים הנמצאים ולצרף  .

  • צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח פתוח בו רשומים הילדים
  • חוזה דירה על הכתובת העתידית ..
  • במידה וההורים עצמאיים (גרושים) יש להצטייד ב"כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים" עם חתימה של שני ההורים על טופס, ניתן להוריד מאתר העירייה.

 

? האם ניתן לבקר במוסדות חינוך

על פי הנחיית משרד החינוך והבריאות ולמען בטיחות הילדים, חל איסור להיכנס למוסדות חינוך עקב מגפת הקורונה.

 

אם נרשמתי ביום הראשון בו נפתח הרישום, האם יש לי קדימות בשיבוץ אותו ביקשתי?

אין משמעות ליום בו בוצע הרישום כל עוד בוצע בטווח התאריכים שנקבע.

 

? פספסתי את מועד הרישום, מה עלי לעשות

ניתן להירשם ברישום מאוחר - נא לפנות לאגף החינוך 02-5418850

הנרשמים באיחור ישובצו על בסיס מקום פנוי.

 

מתי אקבל שיבוץ?

בסוף חודש יוני 2021 יפורסמו השיבוצים באתר העירוני במערכת השיבוץ ובמקביל תישלח הודעת בנייד שהזנתם בעת הרישום.

 

/ בתי? כיצד אוכל להגיש בקשת ערעור על שיבוץ בני

באתר העירוני יהיה קישור למערכת הרישום/שיבוץ ובמעמד הצפייה בשיבוץ ילדכם, ניתן יהיה להגיש בקשת ערעור  ולמלא אחר ההוראות שיפורטו באתר

מועד הגשת הבקשה – לא יאוחר משבוע ממועד פרסום הודעת השיבוץ

בקשת ערעור שתוגש לאחר המועד שיפורסם לא תידון.

תשובות לבקשות ערעור, יימסרו עד סוף חודש יולי.

 

לילדי צרכים רפואיים מיוחדים (אלרגיה מסכנת חיים, סוכרת ועוד..) - האם ניתן לקבל סייעת רפואית בגן?

לשם בירור זכאות סייעת רפואית, יש לפנות לענת נחום בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים (מהחצי שנה אחרונה) מרופא מומחה. 

הבקשה תועבר להחלטה של ועדה רפואית במשרד החינוך.