הנגשות אקוסטיות ופרטניות לתלמידים והורים בבתי הספר ובגני הילדים


הורים יקרים שלום רב,

בתחילת שנת הלימודים תשע"ט נכנסו לתוקף "תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה" במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

בהתאם לכך, שונו נהלי הנגישות האקוסטית ומעורבותכם כהורים חיונית.

על מנת לקבל התאמה אקוסטית של כיתת הלימוד והגברה סביבתית בהתאם לצורך, עליכם ההורים להגיש בקשה כתובה לרשות המקומית.

שימו heart כי ישנם טפסים שונים להגשה להנגשה בבית הספר ולהנגשה בגן הילדים.

להלן תהליך הגשת הבקשה להנגשה אקוסטית:

1. שלב ראשון – קריאת מכתב הסבר להורים.

2. שלב שני - טופס עיריית מעלה אדומים – מילוי רק לאחר סיום השלב הראשון והשגת המסמכים הבאים:
    א. טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: נספח 1
    ב. צירוף מסמכים רפואיים 
    ג. המלצת המרכז המחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים – מצ"ב רשימת מרכזים טיפוליים שאליהם ניתן לפנות:

  הוראות להורים
  טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נספח 1
  המרכזים הטיפוליים המחוזיים לתלמידים כבדי שמיעה/חרשים, המוכרים על ידי משרד החינוך

לטופס בקשה לתלמיד בגן הילדים  לחץ כאן 

לטופס בקשה לתלמיד בבית הספר לחץ כאו לבקשות להנגשה פרטנית

מסמך תקנות פרטניות המפרטות את אופן הבקשה להנגשה (ניתן להגיש בקשה לרישום מוקדם למוסדות חינוך, 15 חודשים לפני השיבוץ).
 


לפרטים אודות טיפול בבקשת ההנגשה יש לפנות ל:
מיטל אביגדור - רכזת נגישות במוסדות חינוך
מספר טלפון נייד: 050-3764364
לשליחת דואר אלקטרוני

 

פה בשבילכם ולמענכם smiley