פטור מארנונה למצללות (פרגולות) בעלות קירוי פלסטי שקוף

בתיקון חקיקה שאישרה כנסת ישראל ואומץ ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון נקבע, כי מצללה בעלת קירוי פלסטי שקוף הממוקמת בחצר,

בגג או במרפסת של בית מגורים, ברשות מקומית שבה פרגולה ללא קירוי אינה מחויבת בארנונה, לא תחויב בארנונה החל ביום   1.1.2021.

 

לפי התיקון לחוק, התנאים לאי חיוב ארנונה הם כדלהלן:

  •          המצללה אינה משמשת לחניה, לאחסנה, או לשימוש שלא ניתן לעשותו בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים;
  •          המצללה נסמכת על עמודים, או נסמכת חלקית על לא יותר משני קירות של מבנה המגורים אליו היא צמודה;
  •          המרווחים בין הקורות של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו ( דהיינו- 40% לפחות יהיו שקופים)
  •          הקירוי של הפרגולה עשוי מחומר פלסטי שקוף;

                        הפחתת השטח המחויב בארנונה תתבצע לאחר אימות ההודעה ע"י פקח העירייה.

מי שבביתו מצללה העונה לדרישות הפטור ומחויבת כיום בארנונה, מתבקש להודיע על כך למרכז תשלומים עירוני באמצעות טופס מקוון דרך אתר האינטרנט של העירייה או בפלטפורמה הדיגיטלית MAST!

https://www.mast.co.il/user/20/form/854AACE6-39CD-4885-834F-F49858659C7F