מחלקה ימים שעות
רישוי ותכנון ראשון, שני ורביעי

8:30-12:30, בתיאום תור מראש באתר העירייה

שלישי 16:00-18:00, בתיאום תור מראש באתר העירייה
תב''ע ו- GIS ראשון, שני ורביעי

8:30-12:30, בתיאום תור מראש באתר העירייה

פיקוח ראשון-חמישי 8:30-12:30, בתיאום תור מראש באתר העירייה

לתיאום שירות בנושא:
רישוי, פיקוח על הבנייה, תכנון או תב"ע יש לזמן תור באמצעות מערכת לזימון תורים.
לזימון תור