בחירות לרשות המקומית 27.02.2024
 

פרסום קלפיות נגישות
הודעת בחירות מספר 2
הרכב וועדת הבחירות
פתקי הצבעה מאושרים לבחירות
איתור קלפי
הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים הזכאים להצביע בבית אבות (בתי דיור לגיל הזהב ומתחמי דירות ציבוריות)
שימוש במבנים עירוניים למטרות פוליטיות:
להלן ההנחיות והתעריפים לשימוש במבנים עירוניים למטרות פוליטיות:
 
הנחיות היועץ המשפטי לשימוש במבנים עירוניים
מסמך מונגש
       מסמך חתום     

 כתב התחייבות לשימוש שעתי במבנה עירוני

התעריפים שנקבעו:

1200 ₪ לאירוע באשכול הפיס/מועדון יובלים, לפחות מ-4 שעות, כולל הכנה.

6000 ש"ח לאירוע בהיכל התרבות, לא כולל תוספות שיתומחרו בנפרד.

כל שעה נוספת – 400 ש"ח.


הנחיות הגנת הפרטיות- עיבוד ושימוש במידע על הבוחרים בבחירות לרשויות המקומיות
מדריך פעולה ליישום תקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) בעת התקשרות עם גורם חיצוני