טבלת אנשי קשר - אגף רכב
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוטי פלולי מנהל אגף רכב 073-3485991 [email protected]
ציפי נאה מזכירת מנהל אגף רכב 073-3485992 [email protected]

מערכת פינוי האשפה במעלה אדומים היא מהמתקדמות בארץ ומאפשרת ניהול ובקרה ממוחשבת על כל מערך פינוי האשפה. ניתן לצפות באתר כיצד מתבצע הפינוי.

תחומי אחריות

צוות אגף הרכב ופינוי אשפה מונה: מנהל, מזכירה, עוזר, 8 נהגים ו- 9 עובדים מקומיים.
מטרתו של האגף להבטיח כלי רכב זמינים לרשות העירייה ולהבטיח תדירות פינוי אשפה באופן שיענה על צורכי הפינוי בעיר ובאזור התעשייה.
האגף מתחייב באיסוף ופינוי אשפה ביתית, תעשייתית שלוש פעמים בשבוע ויותר במידת הצורך.
כמו כן, ישנם מספר בודד של רחובות שהפינוי בהם מתבצע פעמיים בשבוע ויותר במידת הצורך.
אגף רכב אחראי על תחזוקה ותפעול נכון של צי רכבי העירייה. כמו כן, דואג לאכיפה הן מבחינת השימוש ברכב והן מבחינה תעבורתית. 

מערך פינוי אשפה

פינוי גזם

גזם דשא, עלים וכד' יש לאסוף בשקיות ולהניחם ליד מיכל האשפה בימים א-ה.
גזם עצים, את הגזם ניתן להוציא בימים א-ג. בימים אלו התושבים מתבקשים להניח את הגזם בצמוד למכולת האשפה יום לפני הפינוי בשעות הערב או בשעות הבוקר המוקדמות ביום הפינוי. יש להקפיד שהגזם לא יהווה מפגע. 
גזם בכמויות גדולות במיוחד ייאסף בתאום מראש עם האגף בטלפון מס' 5421372. 

קבלנים המבצעים גיזום יפנו את הגזם באופן עצמאי לאתר גזם הממוקם בדרך קדם מאחורי ביה"ס אורט חלל ותעופה לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל' 02-5421372.

מיכלי אשפה בעיר

לצורך איסוף פסולת ביתית מוצבים בעיר כ- 600 מכלי אשפה בנפח של 2.4 קוב 
ו- 3.2 קוב, 8 פחים טמוני קרקע בנפח של 4 קוב. בבני ביתך יש כ-370 פחי אשפה צמודים בנפחים שונים.

שטיפה ותחזוקת מכולות בעיר

מכלי אשפה בנפח 2.4, 3.2 המוצבים ברחבי העיר נשטפים אחת לשישה שבועות. כמו כן, מתבצעת תחזוקה שוטפת של מכלי האשפה ובמקרים של תקלות התיקון מתבצע בו ביום ולכל המאוחר למחרת.
ניתן לצפות באתר כיצד מתבצעת שטיפת המכולות. 

פסולת שנאספת בעיר ובאזור התעשייה כ- 70 טון ביום מועברת לאתר הטמנה באבו דיס. 

פינוי גרוטאות

הפינוי מתבצע בימים א, ד. את הגרוטאות יש להניח ליד מכלי האשפה בצורה שלא תהווה מפגע בטיחותי. במקרים של חפצים גדולים כגון: מכונת כביסה, תנור אפיה, מקרר וכיוצ"ב יש לדווח למוקד עירוני 107 על מנת שהדבר לא יהווה מפגע בטיחותי ובטחוני.

מיכלי אשפה באזור תעשייה

לצורך פינוי אשפה באזור התעשייה מוצבים כ- 95 מכלי אשפה (היפוך לדחס).
לצורך פינוי פסולת תעשייתית שאינה ניתנת לפינוי באמצעות היפוך לדחס מוצבים כ- 15 מכולות בנפח של 10 קוב שהפינוי מתבצע לתחנת מעבר ומשם לאתר הטמנה באבו דיס.
כמו כן, מוצבים כ- 10 דחסנים בנפח של 20/10 קוב במפעלים שונים המפונים לאתר הטמנה באבו דיס.