מהות המכרז
שם הזוכה
תאריך המכרז
פרוטוקול סרוק
פרוטוקול מונגש
ערכות למידה מתקדמות  עמותת אתנה  10.8.2023 לצפייה לצפייה
רכישת ציוד מכונה לשטיפת מיכלי אשפה  חברת AEP 9.5.2022 לצפייה לצפייה
רכישת מיכלי אשפה  חברת OMB 11.12.2022 לצפייה לצפייה
רכישת רכבי איסוזו לאגף ביטחון חברת UMI 13.3.2024 לצפייה לצפייה