מכרזים 2021

  מכרזים זוכה
1 מכרז אספקה התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות מכרז שו"ב 1/21  הסתיים נבחרה חברת "ברק 555"
2 מכרז בחירת בעלות על חטיבה עליונה והפעלת חטיבת ביניים 2/21 נבחרה רשת "עמל"
3 אספקת ותחזוקת מערכות שכר ומשאבי אנוש 3/21 נבחרה חברת "מל"מ שכר"
4 הקמה ותחזוקה של מערכות קר"מ (מדי מים וקריאה מרחוק) 4/21 נבחרה חברת "ארד בע"מ"
5 אספקה והתקנה של גופי תאורה מבוססי טכנולוגיית LED   05/21 נבחרה חברת "א.ש. כהן בניה ותקשורת בע"מ"
6 אספקה והתקנה של רצפת פרקט 6/21 נבחרה חברת "גלובל פתרונות בע"מ"
7 עבודות פיתוח בכיכר המשטרה 9/21 נבחר חברת "יעקב אשל בע"מ"
8 ציוד לחדר כושר  11/21 זכתה חברת "פריקור בע"מ"
9 אולם ספורט פיס 13/12 חברה זוכה "גריפון יזום השקעות בע"מ"

מכרזים 2022

  מכרזים זוכה
1 1/22 מועדונית לילדים עם מוגבלויות מכרז הסתיים - יש להוציא צו תחילת עבודה בית מורשת נבחרה להפעיל את המכרז.
2 הזמנה 2/22 יועץ משפטי חיצוני קבוע הסתיים - נבחר עו"ד גילי רוגל.
3 שרותי רשת וטכנאים 3/22 לא הוגשו הצעות.
4 מטווח עירוני 4/22 ועדת מכרזים 11.5 נבחרה חברת "מטווח אדומים".
5 שרותי רשת וטכנאים 5/22 ועדת מכרזים 11.5 נבחרה חברת "ריל טיים".
6 מכרז מזגנים 6/22 מכרז פורסם ביום 5.9.22 סיור מציעים התקיים 11.9. הגשות ביום 23.10.22.
7 מכרז תיקון פרצים 8/22 נערך מפגש מציעים השתתפו שתי חברות נבחרה חברת "גדעון ממרוט" נשלח צו תחילת עבודה.
8 מכרז כיכר יהלום    10/22 נחתם חוזה פיקוח עם סקסונוב, יש לקיים פגישה להתנעת מכרז ופרסום.
לא הוגשו הצעות .
9 מכרז מלווים להסעות באגף הרווחה   9/22 לא הוגשו הצעות.
10 מכרז ניצנים (צהרונים חוגים)  11/22 מכרז הסתיים הוגשה חברה אחת שלא נבחרה. חברת בית מורשת קיבלה הארכת התקשרות למכרז קודם.
11 מכרז חוגים (ריתמוסיקה) לגנים    12/22 נבחרה חברת ר.ב.תנועה בהנאה נמסר צו תחילת עבודה.
12 מכרז רכבי עירייה 13/22 התקבלו שתי הצעות נבחר המציע שנתן הצעה הזולה ביותר - יעקב מזרחי. 
13 מכרז כיכר יהלום    14/23 סיור מציעים התקיים ביום 19/10 שלוש חברות השתתפו, נשלח פרוטוקול סיור מציעים ונספחים למכרז.