פרסום התקשרויות עם משכ"ל

 

פרוטוקול החלטה על התקשרות לשירותי כיבוי אש:

פרוטוקול החלטה על התקשרות מרכז אשכול יו"ש: