פרסום התקשרויות עם משכ"ל

 
פרוטוקול החלטה על התקשרות- מכרז מתקני משחק

 

פרוטוקול החלטה על התקשרות- שירותי כיבוי אש

 

פרוטוקול בחירת יועץ אנרגיה אשכול יו"ש

 

פרוטוקול החלטה על התקשרות-
שירותי סקר מפורט ומודל טכנו כלכלי כולל היוון על פרויקטים סולאריים ברשות וייעוץ כללי בנושא אנרגיה 
 
 
פרוטוקול החלטה על התקשרות למתן שירותי אבטחה ושמירה בט"ש
 
פרוטוקול החלטה על התקשרות מכרז מתקני משחק:

 

פרוטוקול החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח:

 

פרוטוקול החלטה על התקשרות לשירותי כיבוי אש:

פרוטוקול החלטה על התקשרות מרכז אשכול יו"ש: