הפעלת פינת חי במוסד חינוכי

 :דרישות להפעלת פינות חי במוסד חינוכי

 • ידע וניסיון בגידול וטיפול בעלי חיים מסוגים המוחזקים בפינת חי.
 • האכלה קבועה במזון מתאים בכל ימות השבוע, כולל שבתות וחגים.
 • מי שתייה נקיים המוחלפים אחת ליום לפחות.
 • החזקת המזון במקום מוגן ובתנאים המתאימים לסוג המזון.
 • החזקת יומן פינת חי הכולל: ניהול לו"ז החיסונים, הטיפולים, דו"חות ביקורת וטרינר.
 • דיווח לווטרינר הרשותי על כל שינוי בהרכב החיות המוחזקות בפינת החי והעברת דו"ח ביקור של הווטרינר המטפל.

שילוט:

 • חובה להציב שילוט בכניסה לפינת חי המפרט הסבר אודות בעלי החיים.
 • שילוט על כל כלוב.
 • בפינת ליטוף יש להציב שלט עם הנחיות ואיסורים וכמות האנשים המותרת בכל רגע נתון במתחם.

החזקת בעלי חיים:

 • החזקת בעלי חיים תתבצע בכלובים/מתחמים המתאימים לגידול באופן שיאפשר לבעלי החיים תנועה ברווחה.
 • ניקיון הכלובים והמתחם יתבצע אחת ליום.
 • המצע בכלובים יהיה בהתאם לסוג בעל החיים.
 • יש להציב מסתור לבעלי החיים במתחם לפי סוג בעלי החיים.
 • אין לאכלס מינים שונים בכלום/מתחם אחד (עופות ומכרסמים יחד לדוגמה).
 • בכלובי עופות יש לספק מספיק מקלות עמידה לכל העופות במתחם.
 • במקרה של אכלוס חיות בר יש לקבל הנחיות אחזקה מרשות הטבע והגנים.
 • יש לחסן את בעלי החיים המצויים בפינת החי בהתאם להוראות הווטרינר המטפל.

העברת מחלות:

 • שמירה על המבקרים מפני הדבקה במחלות וטפילים הינה באמצעות שטיפת ידיים במים וסבון.
 • במקרה של בעל חיים חולה יש להזמין את הווטרינר המטפל.
 • במקרה של תמותה של בעל חיים, יש להוציא את הגווייה ממתחם התצוגה במיידי וליצור קשר עם הווטרינר המטפל.
 • במקרה של בעל חיים חולה יש למנוע ממבקרים להתקרב ולסגור את התצוגה.
 • יש לבודד בעל חיים חדש למשך 10 ימים בפינה המרוחקת מבעלי החיים המצויים בפינת החי.