תקנות הכלבת - תיקון 2024

התיקון ייכנס לתוקפו ביום 1 באפריל 2024 וכולל את הסעיפים הבאים:

 1. לאחר חיסון כלב בשני חיסונים ראשונים, ניתן להסתפק בחיסון נוסף, אחת לשנתיים - תקנה 3א'.
  בסמכות רופא וטרינר עירוני לאשר החזקת כלב ללא חיסון לתקופה של עד שלושה חודשים מנימוקים הקשורים בבריאות הכלב. בסמכות מנהל השירותים הווטרינריים לאשר תקופה ארוכה יותר - תקנות 3א'1 ו-3א'2.
  בעניין קבלת מידע מבעל הכלב לעניין טיפולים רפואיים שהכלב קיבל ולעניין נשיכה הדיווחים ייעשו בצורה דיגיטלית.
 2. בהתאם לתיקון התקנה, פרוטוקול החיסון כנגד כלבת יהיה לפי אחד מהבאים:
  כלב שלא חוסן מעולם, או כלב שלא קיים תיעוד לחיסונו לפי החוק, יחוסן במועדים הבאים:
 • חיסון ראשון בגיל חודשיים וחצי עד שלושה חודשים ולאחריו חיסון דחף שיינתן לאחר חודש עד שלושה חודשים ממתן החיסון הראשון.
 • אם הכלב הגיע לרשות המחזיק בו כשגילו מעל 3 חודשים - החיסון הראשון עם הגיע הכלב לחזקתו, ולאחריו חיסון דחף שיינתן לאחר חודש עד שלושה חודשים ממתן החיסון הראשון.
 • אחרי החיסון השני, יינתנו חיסוני הכלבת אחת לשנתיים.
 1. כלב שכבר חוסן בשני חיסוני כלבת לפחות לפני כניסת התיקון לתוקף יחוסן אחת לשנתיים.