סקירת עיקרי פעולות הרשות לשנת 2022

 1. חינוך וקהילה:

קידום הישגים ומצויינות

 • עבודה מבוססת נתונים – עריכת מבחנים משווים 3 פעמים בשנה בתיאום עם משרד החינוך, ניטור שיטתי של רמת הידיעות במקצועות הליבה תוך השוואה עירונית וארצית, והצגת הנתונים בזמן אמת באמצעות "דשבורד"/מחוון דיגיטלי; תזמון- שנה"ל תשפ"ג.
 • מטה פדגוגי עירוני – יוקם מטה רב מקצועי (מתחומי המצויינות, פסיכו-פדגוגיה והקהילה) שיגדיר מטרות מיקוד באופן מבוסס נתונים לטיוב איכות הלמידה. תזמון- שנה"ל תשפ"ב.
 • העלאת אחוז המצטיינים בתעודות הבגרות ברמה עירונית מ12% בשנת תשפ"ב ל- 15% בשנת תשפ"ג.
 • בנייה ויישום תכנית "רצפים" (מעברים) רשותית – הכנת תכנית פעולה הכוללת חזון, יעדים, דרכי מדידה וביצוע בשיתוף כל הנוגעים בדבר בשנת הלימודים תשפ"ג.
 • הטמעת שפת הוראה "  - "SELימי עיון רשותיים, פורום מנהלים, במת דיון עירונית בנושא קידום הכנסת ה "SEL" כדרך הוראה שתשפר את רמת ההישגים ואת אחוז המצויינות בעיר.
 • גידול של 30% בתקציב תכנית 360 (הבשלה מלאה).

פיתוח דיגיטציה וחדשנות

 • הקמת שתי כיתות אמרסיביות (אופפות) - במימון רשת "עמל" בשתי חטיבות הביניים (ייחודי בישראל) בו ייעשה שימוש בהולוגרמות, סרטים, חיישנים ובשכבות מידע לצורך טיוב הלמידה והרחבת מערכת הגירויים וההתנסויות אצל התלמידים; עד סוף שנת 2022 כל תלמידי העיר ייחשפו לפעילות הנ"ל.
 • "ביג דאטה"- מבחנים משווים דיגיטליים שייבנו עם המורים והפיקוח עם תשובות מרובות, שיבדקו את עצמם ויעבירו פילוח נתונים בתחומים שייקבעו (עברית , אנגלית , לשון וכדו'), המבחנים יביאו לידי ביטוי במחוון את הפערים לצורך בחינת דרכי טיפול בהם, מערכת מסנכרנת נתונים שתשאב נתונים ישירות מבתי הספר ללא צורך בהקלדת ביניים, נתונים מתחומים שונים שיישאבו ונוכל לנתח על פי צרכים (אקלים / נוכחות/ ציונים / פרטים אישיים וכדו') המערכות יעשו שימוש במידע קיים וינתחו אותו ולא יצריכו הכנסת נתונים ויצירת מידע חדש.
 • האקדמיה לסייבר וחדשנות – הכפלת מספר המשתתפים, יעד שנתי של כ-5,000 משתתפים.

נבחרת סייבר עירונית – הצבת יעד שנתי ל-15% ניגשים למיונים ליחידות טכנולוגיות מובחרות בצה"ל.

 • הטמעה מיטבית של התוכנות המשמשות את מערכת החינוך ושמירה על איכות אמצעי הקצה – אגף החינוך, בשיתוף אגף מערכות מידע, יקלוט פונקציונר לתכלול המערכות הממוחשבת במוסדות החינוך בעיר וכן שני טכנאים במשרה מלאה לתחזוקה שוטפת וטיפול במערכות; תזמון- יוני 2022.

ייעול וטיוב הטיפול בילדים במצבי סיכון שונים ובעלי מוגבלויות

 • הקטנת שיעור הנשירה מלימודים אל מתחת ל-1%.
 • הקמה והרחבה של מרכזי הלמידה בבתי ספר לצמצום פערים ואיתור קשיים – הקמת 4 מרכזי למידה נוספים בבתי ספר יסודיים לשילוב 39 תלמידים נוספים לסיוע אינטנסיבי בלימודים.
 • הקמת מועדונית רביעית לילדי בתי הספר.
 • הגדלת מספר התלמידים הלומדים בבית ספר "אופק ברנקו ווייס" –  ע"פ התאמה, לפחות 90 תלמידים בשנת הלימודים תשפ"ג.
 • הרחבת תכנית מג"ן בבתי הספר העל יסודיים – תוספת של 6 קבוצות (90 תלמידים/ות).
 • הקמת שתי כיתות רגשיות נוספות בבתי הספר היסודיים.

בניית תכנית רב ממדית לטיפול בגיל הרך (לא בוצע במלואו בשנת 2021)

 • מיסוד תפקיד מנהלת הגיל הרך הרשותית.
 • גיבוש מנגנונים לעבודה משותפת ועיצוב האסטרטגיה העירונית בתחום הגיל הרך.
 • קידום איכות ומקצועיות, אספקת השירותים לגיל הרך.
 • קידום שותפות ומעורבות הורים.
 • בניית תכנית עבודה הוליסטית רב שנתית המתמקדת במניעה ואיתור מוקדם של בעיות בגיל הרך, ריכוז שירותים תחת קורת גג אחד, מענה לילדים בסיכון, קשר ומענה לצרכי הורים, הנגשה גאוגרפית ותרבותית של השירותים בגיל הרך, השקעה בפיתוח המקצועי של כלל אנשי המקצוע בגיל הרך, הקמת יחידה (פיזית) לגיל הרך ברשות, איגום ופיתוח משאבים לגיל הרך.

משימות כלליות לשיפור איכות הלימודים והחינוך הערכי

 • יישום ההסכם עם רשת החינוך "עמל" – שדרוג ממשקי העבודה בתחום גזברות, רכש, ומערכות מידע; השלמת הסכמים קיבוציים לעובדי הוראה ומנהלה.
 • יצירת חוסן אישי ומניעת אובדנות - יום מניעת אובדנות, הפעלת תכניות חוסן, בריאות נפשית ומניעת אובדנות בבתי ספר, פעילות הסברה למנהלים ולצוות המורים לזיהוי, ולאיתור ולטיפול במקרי סיכון, הקניית כלים מקצועיים לגופי החינוך הבית סיפריים להתמודדות וצמצום מוחלט של אירועי אובדנות בבית הספר.

הרחבת מעגל המשתתפים במסגרות הקיץ, צהרונים והלמידה המשלימה

 • העירייה תסבסד את מפעל ההזנה בכל בתי הספר בהם מופעל יוח"א.
 • פעילות הקיץ בקייטנות (לרבות יום ארוך) תסובסד באופן משמעותי.

 

 1. שירותי דיגיטציה וטכנולוגיה
 • פרויקט BIG DATA ארגוני – פרויקט BI לקבלת החלטות מבוססות נתונים, יצירת מחסן נתונים אחד מרכזי לאיגוד כל מערכות הרשות לצורך אנליטיקה, תשאול המערכת וניהול דשבורדים (מחוון) מנהלתיים במסגרת "אשכול יו"ש".
 • שינוי מבנה ארגוני – הנהלת העירייה מקדמת שינוי מבנה ארגוני באגף מערכות מידע על מנת לשדרג את תחום הדיגיטציה בעיר ובעירייה בכוח אדם איכותי ומקצועי, בשלושה תפקידים מרכזיים - מנהל מח' דיגיטל, סגן מנהל אגף ומח' הטמאות, מנהל מח' DATA.
 • תוכנית אבטחת מידע – בשנים האחרונות חל גידול רב במס' הגופים ציבורים המותקפים ברשת ובמערכות הסיסטם הארגוניות. על כן, העירייה לקחה נושא זה צעד אחד קדימה והינה בין הרשויות הראשונות שיישמו מערכת אבטחת מידע XDR, EDR, ו -MDR, להבטחת הגנה מיטבית מהמחשב האישי שלח העובדים בארגון עד לשרתים מחוץ לעירייה.
 • הפעלת צוות  - SOC צוות אנשי אבטחת מידע המתצפתים 24/7 על הרשת השרתים הארגוניים למניעת חדירות סייבר מחוץ לארגון. 
 • מכרז ניהול רשתות – קידום ויישום הסכמי המכרז עם חברת "רייאל טיים" לניהול רשתות הטכנולוגיה והמחשוב בעירייה ובמוסדות החינוך העירוניות, הכוללים מנהל סיסטם ומנהל צוות טכנאים בחינוך ובעירייה, 2 טכנאים מחשוב למוסדות חינוך וטכנאי מחשבים לעירייה
 • ניהול תורים דיגיטלי  - הטמעת מערכת callflow"" המאפשרת זימון תורים בווידאו, בטלפון ולפגישה פרונטלי באגף ההנדסה והאגף המוניציפלי תחילה וכל אגפי העירייה בהמשך.
 • מערכות בוטים – העיריה מפתחת אפשרות קבלת שירות אוטומטי בשירות "בוט", לקיצור תהליכים וזמן לתושב באתר העירוני בתחומי חינוך, רווחה, ביטחון ועוד.
 • מערכת זן סיטי – מערכת האפשרת ניתור השיח ברשתות החברתית בנושא מעלה אדומים על מנת להציג להנהלת העירייה את השיח העירוני ומתן מענה ושירות מותאם לצרכי הלקוחות.
 • דשבורד (מחוון) אוכלוסייה – תוצר ראשון של חיבור מערכות, המנתח את מרשם האוכלוסין במערכת הגבייה העירוניות ומציג בזמן אמת נתוני אוכלוסייה בעיר לפי כל חתך העולה על הדעת. 

 

 1. שירותי מתנ"ס
 • פתיחת מתנ"ס 07 ומרכז משפחות -  המרכז יהווה בית למשפחות המתמודדות עם גידול ילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי לידה עד 8 ויסייע למימוש זכותם של ילדים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם לחיות חיים מלאים ככל האפשר לממש את מירב הפוטנציאל הגלום בהם, למרות מגבלותיהם. כמו כן, יטפח המרכז את התקשורת הבין משפחתית, וייתן מקום וערך לכל אחד מחלקי המשפחה.
 • מרוץ אולטרה דזרט – אגף הספורט במתנ"ס יפיק ויארגן מרוץ עירוני שיכלול מספר מקצים בהם מקצים עממיים (2.5 ק"מ, 5 ק"מ, 10 ק"מ, 21 ק"מ, 42 ק"מ ועוד...) במסגרת המרוץ התושבים ירוצו ברחובות העיר ובאזורי הספר של העיר, וייהנו מנופיו המדבריים המרהיבים של האזור. המרוץ ייועד למשפחות, ילדים, בני נוער, בוגרים, גיל שלישי וכן ייעשה שיתוף פעולה עם בתי הספר בעיר, ארגונים וקבוצות מקצועיות.
 • תוכנית פיתוח קאנטרי 2022 -
  • סטודיו לאירובי –  קיים צורך עז בהקמת סטודיו אירוביIn house   בתוך הקאנטרי במטרה להעניק ללקוחות מוצר all in one . חווית לקוח חיובית של לקוחות הסטודיו תתאפשר רק לאחר פיקוח מתמיד על הסטנדרטים גבוהים ללא פיזור משאבים ולקוחות ברחבי העיר במתקנים שונים.
  • חימום בריכת הפעוטות  –  העירייה מקדמת חיבור מערכת המים של בריכת הפעוטות לעודפי אנרגיה של משאבות החום הקיימות. זאת, על מנת, להעניק בריכת פעוטות חמה ונעימה גם בחודש מאי ויוני לילדים.
  • בר מסעדה –  לאחר ביצוע תכנון כלכלי ובדיקת צרכים העירייה מקדמת פתיחת הקמת בר/מסעדה עד סוף שנת 2022 בשטח הקאנטרי לרווחת התושבים.

 

 1. שירותי אגף הרווחה:

פיתוח ושדרוג שירותים לאזרח הוותיק

 • פתיחת מרכז יום לקשיש בחודש 06/2022.
 • הפעלת מערך יעוץ לטיפול בבן משפחה מטפל והנגשת שירותים –  קידום תוכנית פעילות, סדנאות, יעוץ ותמיכה בדלת פתוחה באגף הרווחה ומפגשי תושבים בנושאים

פיתוח מענים לאנשים עם מוגבלויות

 • מועדונית לילדים עם מוגבלויות תפתח בחודש 10/2022.
 • מעון יום שיקומי יוגש ק"ק לפיתוח משאבים להקמה; תזמון- 08/2022.
 • פתיחת מרכז משפחות במתנ"ס נופי הסלע; תזמון- 10/2022.
 • התאמת המבנה במצדים לטובת שדרוג המועדונית בוגרים והפעלת מרכז יום תעסוקתי לבוגרים עם מוגבלות בכפוף לאישור ק"ק שיוגש בחודש 04/22.

פיתוח וקידום תכניות בתחום נוער וצעירים בעיר

 • העברת מרכז למניעת אלמ"ב והיחידה להתמכרויות למבנה ברח' השופר והרחבת השירותים בהתאמה; תזמון- 10/2022.
 • העברת יחידת "מפגשים" (טיפול משפחתי וטיפול באובדן ושכול) והרחבת השירותים בהתאמה;  תזמון: 02/2022
 • הרחבת מבנה בית חם לנער והרחבת ימי הפעילות בבית חם לנערה; תזמון- 05/2022 (נערות), 12/2022 (נערים).
 • הרחבת השירות לטיפול בפגיעות מיניות מחודש 06/2022.

שירותי אחזקה ושיפור פני העיר:

 • שיפור איכות הניקיון בעיר – תוספת 8 עובדי ניקיון לאגף שפ"ע, תוספת רכב גרניק, תוספת רכב טיאוט.
 • שדרוג שצ"פים - מרווה, פארק הנוער, הפארק המרכזי, חגווי הסלע, פארק שמיר-תכנון שלב 4 (שבילי הליכה וטריבונות).
 • שיפור הנגישות - הנגשת אתר ההנצחה עירוני, מוזיאון קסטל, הנמכת מדרכות, הנמכת מאחזי יד במרחב הציבורי, הפארק המרכזי ופארק הנוער.
 • עבודות מתוכננות במרחב הציבורי – שלטי כניסה "I LOVE M.A" בכל הכניסות לעיר. קירוי רחבת בית הכנסת של הקהילה האתיופית, גינון מחדש של איי התנועה בכניסה מ-07 לאזה"ת ובאזה"ת כולו, התקנת- פסל כנפיים, פסל אריות,  החלפת משטחי גומי פסולים בשצפי"ם, טיפול בעקירת שורשי עצי הפיקוס - הרמת מדרכות, ציר הבטחון - החלפת הצמחייה הצמודה לגדר בשיח הצבר/בוגנוויליות להברחת שפני הסלע (לישמניה), ציפוי קיר בטון רח' הנחלים, החלפת גדר הפרדה דרך מדבר יהודה, ציפוי קיר בטון - סמטאות רח' הנחלים, צביעת גשר המתנ"ס והחלפת מעקות, שיקום מגרשי כדורסל רח' המרווה, מגרש כדורסל פארק הנוער - תיקונים+ צבע אקרילי, החלפת צנרת עירונית רח' הכינור/החליל, רח' חגווי הסלע הוצאת קו ביוב עירוני מחצרות בתים פרטיים, החלפת קו לחץ סניקה מישור, החלפת עצי דקל גבוהים באי התנועה.
 • תאורה עירונית - ביצוע תאורה במעברים לא מוארים, החלפת גופי תאורה לטכנולוגית LD בדרכים ובשצפי"ם (אינפילים), התקנת בקרי אנרגיה לשנאים לחסכון בחשמל בחדר חשמל ראשי - 2 יח', החלפת גופי תאורה לטכנולוגית LD במגרשי ספורט, הטמעת תוכניות מח' תשתיות במערכת ממוחשבת.
 • שיפוצים ועבודות אחזקה בתוך מבנים בשימוש העירייה – מבנה קונסרבטוריון, שדרוג חדר ישיבות (חינוך והנדסה), ספרייה לאגף רווחה(חדר תיוק), שיפוץ בית העירייה, שיפוץ / שדרוג אולמות ספורט, הגדלת חיבור חשמל במבנה המתנ"ס הראשי, החלפת תאורה לתאורת לד בכל בניין העירייה.
 • שיפור תשתיות תחבורה ותנועה – שדרוג כיכר המכללה, כיכר המשטרה וכיכר האולפנה (2 נתיבים בכיכר), סימון חניות וכבישים ברחבי העיר.
 • הרחבת יעילות שירותי האגף - ע"י גיוס סגן מנהל ואכלוס פרויקט מבנה אגף אחזקה ושפ"ע בפארק ישראל.

 

 1. שירותי אגף הנדסה:

קידום תכניות נושאיות עירוניות

 • העירייה תקדם במהלך שנת 2022 תוכניות אב בנושאים: תחבורה בעיר ובמרחבה, שבילי אופניים עירוניים, פריסת  צל, הצללה ועצים לצד תוכניות נושאיות בביצוע בנושא: אב לאזה"ת, מים.
 • סקר טבע עירוני 2022- תכנית יישום ומיפוי מפגעים (שלב ב' בכפוף לפרסום ק"ק).
 • קידום מתע"ם עם עיריית ירושלים - גיבוש פרוגרמה עדכנית ומתווה לתכנון במקביל לתחילת עבודות פיתוח בשטחים הציבוריים במימון רמ"י.

 

שיווק יחידות דיור למגורים באמצעות רמ"י

 • השלמת היתרי בניה - 459 יח"ד בכיכר קדם, 104 יח"ד ברח' הגיתית, 18 יח"ד ברח' חגווי הסלע,  18  יח"ד ברח' מגדים.
 • קידום והשלמת תכנון סטטוטורי בשלבים שונים לשיווק בשנים הקרובות: בשכונת "נופי הסלע" מזרח – סה"כ כ – 3,000 יח"ד (ב-3 מנות), בשכונת "מצפה נבו" מזרח – 340 יח"ד (ב2 מנות)-דיון להפקדה במת"ע ע"פ סיכום עם משהב"ש מתוכנן בחודש 07/2022.
 • קידום תוכניות עתידיות: הרחבת אזור התעשייה הצפוני – "גבעת המייסדים", "מבשרת אדומים", מחנה "ישי", "שטח G", שטח אש 912, שכונת "גשר- המצדים", רח' "הצלף" (שלב ב') שכונת 06.

חידוש תשתיות ציבוריות בשכונות הוותיקות של העיר

התחדשות עירונית

פינוי בינוי ברח' הקרן-

 • צפי השלמת הסכם הפיתוח- 10/22 במקביל להשלמת הקצאה ודיון בוועדת רישוי.
 • הוגשו תוכניות להיתר.

פינוי בינוי גבעת המייסדים כאזור תעסוקה - העירייה מקדמת תב"ע לפיתוח והרחבת אזור התעשייה בשת"פ משרד השיכון בניהולו של רמי ינובסקי -צפי הגשת תב"ע לועדה מחוזית יולי 2023.

כיכר יהלום

 • הכנת תב"ע לפיתוח המרכז העירוני סביב כיכר יהלום -  החברה הכלכלית מקדמת גיבוש חלופות עקרוניות.
 • שיפור חזיתות - השלמת סט תוכניות והנחיות לביצוע לסוחרים ולעירייה. שלב א'- חזיתות, שילוט והוצאת סחורות עד אוגוסט 2022. שלב ב'- עיצוב המרחק הנושק לחנויות ע"פ תוכנית אדר' א. סימון.

פיתוח והרחבת אזור התעשייה

שיפור השירותים לתושבים באמצעות תכנון וביצוע מבני ציבור איכותיים ונגישים

 • בביצוע- קירוי מגרשי ספורט:, תיכון תעופה וחלל, ממ"ד יפה נוף, מעלה תורה בנות, שלוחת מתנ"ס נופי סלע, מרכז לוגיסטי עירוני, בית העירייה – שלב ב', החווה החקלאית, תחנת מד"א ברח' השחם, שיפוץ אולם ספורט – מרכז פיס קהילתי – נוהל יציאה למכרז.
 • לקראת ביצוע - סטודיו מעל חדר המכונות בקאנטרי, מעון יום מצפה נבו – נוהל הקצאות לרשתות חיצוניות, מבנה לאיגוד ערים – הסדרת קרקע עם המנהל.
 • בתכנון- גשר המע"ר – בתהליך תכנון מפורט לביצוע.  קריית חינוך אתר רכס אורט חלל ותעופה (כולל אמי"ת בנים ובי"ס למצויינות, "מדעטק") – בתהליך יציאה לתחרות תכנון אדריכלי – תקציב תכנון פיתוח מהסכם כוללני בסך 1.5 מלש"ח, מעון יום בכיכר קדם, 4 גנ"י בכיכר קדם, מרכז פיסג"ה – הושלם תכנון ראשוני – ממתין לתכנון מפורט לביצוע,  תוספת אגף ישיבה תיכונית – הוגשה בקשה למשרד החינוך, גני ילדים – 4 כיתות כיכר קדם , מעון יום- 3 כיתות בכיכר קדם, יד שרה – אישור תכנון מפורט, הקמת מרכז תעסוקה לבעלי צמי"ד, מרכז מבקרים בפארק שמיר, מחסן מל"ח פסח אזורי, בית כנסת חב"ד ברח' השחם, בית כנסת לעדה המרוקאית בסמוך לאולפנה, בתי כנסת בשכונת צמח השדה, כלבייה עירונית, תחנת כיבוי אש,  גשר מצדים.

קידום וליווי של תכנון, פיתוח והסדרה של תשתיות תחבורתיות משולבות

מערך כבישים בין עירוניים חדש -

 • הפרדה מפלסית גבעה צרפתית – סיום משוער 10/2023
 • כביש ה"טבעת המזרחית"- אמריקאי דרום- הסתיים, אמריקאי מרכז- הסתיים, צפון- תוכנן וממתין לתקצוב, עוקף צור- באחר- לא תוכנן.
 • כביש "מרקם החיים"-  צפי השלמת תכנון מפורט ע"י חברת "מוריה" אוק' 2023.
 • תכנון ארוך טווח לציר תחבורתי נוסף לעיר ירושלים- מנהל המחוז תקצב לעת עתה את שדרוג כביש 437 לטובת כניסה נוספת. צפי השלמת תכנון – כשנתיים.

שדרוג תשתיות תחבורה קיימות

 • שכלול מחלף אדומים יציאה לירושלים (אגם)- תכנון הושלם, ממתינים להחלטת ממשלה אד-הוק; צפי יולי-2022.
 • תכנון מחלף יציאה מנופי הסלע- במסגרת תוכנית פיתוח עירונית, "נופי סלע" מזרח. העירייה תקדם השלמת תכנון ואישור הפקדה. 
 • מחלף מישור אדומים כביש 437-  בתוכנית חומש.
 • נתיב בידוק רביעי במחסום אזעים- לא מתוקצב.

פיתוח התחבורה הציבורית בעיר

 • פיתוח מגרש "חנה וסע" מזרחי ביציאה מנופי הסלע – שירות לכ – 400 כלי רכב.
 • הקמת חנה וסע הר הצופים - השלמת תכנון מפורט+אומדן.
 • קידום נת"צ שמאלי מחלף אדומים-גבעת התחמושת - סיום תכנון מפורט+אומדן כולל יציאה לפלסטינים לפני המחסום, בידוק רביעי ונת"צ במנהרה.

תכניות נוספות בשלבי תכנון שונים

תיירות ומלונאותהקמת תשתיות לינה לתיירות פנים ונכנסת-

 • השומרוני הטוב- שטח למלונאות ותב"ע משלימה לאתר – השלמת התכנון ואישור להפקדה.
 • מלון בחורשת פוגל – יציאה למכרז ע"י המינהל.
 • מג' 4 מלונאות – הגשת תוכניות לאישור והיתרים ע"י הקבלן הזוכה במכרז, הלל קרדי.

חיזוק פארק שמיר כמוקד משיכה עירוני ותיירותי:

 • גמר עבודות פסל "עץ החיים"(יולי 2023) , פסל נשר, פסל  I IOVE M. A ברחבי הפארק.
 • תכנון מוזיאון ההתיישבות
  • הפרוגרמה הוצגה לשר בתאריך 29/09/2021 ואושרה עקרונית.
  • מועצת יש"ע מקדמת תיקון החלטת ממשלה שתכליתה מיקוד בהתיישבות וביצחק שמיר ז"ל ע"ח קליטת העלייה.
  • מתקיימות סדרת פגישות לאיגום משאבים מול כלל משרדי הממשלה.
 • תכנון הרחבת מתחם האגם ואמפי פארק -  לקראת מכרז קבלנים, בהובלת בחברה הכלכלית מעלה אדומים.
 • תכנון מתחמי אטרקציות תיירותיות בפארק העליון - מתחם שערי ירושלים ומסלול ארכיאולוגי - אישור תכנית רעיונית  ונופית.

תכנון ופיתוח פארקים מרכזיים

 • פארק 643 – ספורטק עירוני, חנה וסע, שביל קרונית וחניה להיכל ספורט עתידי -  השלמת תב"ע ותכנון מפורט לביצוע

תכנון וביצוע "חנה וסע" עם כ 400 מקומות חניה בתקצוב משרד התחבורה.

 • ספורטק מעלה אדומים – העירייה תקדם מול משרדי הממשלה גיוס מקורות תקציב לניתוח היתכנות והשלכות כלכליות שיאפשרו ביצוע.
 • תכנון היכל ספורט עירוני -  השלמת תכנון רעיוני והדמיות לצורך תקצוב ותרומות.

תכניות נוספות בשלבי תכנון שונים

 • תב"עות עירוניות: סגירות חורף בבתי אוכל (תכנית 420/13), שימושים סחירים במגרשים למבני ציבור (תכנית 420/16).
 • יעול תהליכים הנדסיים לתושב:  הטעמת מערכת דיגיטלית לניהול תורים, עדכון מערכת דיגיטלית "קומפלוט", לניהול הועדה המקומית ופרויקטים עירונים, סריקת תיקי בניין, הנגשת נהלים עירונים ופרסום באתר ההנדסי.
 • שיפור בסיס המידע באתר הנדסי וGIS והנגשתו לתושב ולעובדי הרשות: תצ"א מעודכנת  (07/2022), הטמעת שכבות: תימרור ונוהל תחזוקה, סיב אופטי עירוני ומסחרי, ייעודי קרקע 02.

 

 1. שירותי ביטחון ומוקד עירוני:
 • מעבר לתפיסת אבטחה חכמה ושדרוג המערך הקיים  –באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדשניות  לשמירה על בטחון העובדים והמבקרים בעיר  באזור התעשייה - הצטיידות ברחפן אוטונומי עם יכולות גילוי וזיהוי ביום ובלילה (06/2022), בינוי טרמינל בידוק – מערכת ביומטרית מבוססת זיהוי פנים להולכי רגל באזור התעשייה (SPEED GATES) עד תום השנה האזרחית, חיבור מערכת שליטה ובקרה  למערך תצפיות סורקות ומתריעות מבוססות אנליטיקה VMD בהיקף אזור התעשייה (גדר וירטואלית),
 • שדרוג מערך האבטחה באזור התעשייה - מינוי מנהל ביטחון ייעודי לאזור התעשייה, כתיבת תכנית אב למיגון והאבטחה של אזור התעשייה לטובת חיזוק המערך הפרואקטיבי במעגלי ההתרעה התראה והסיכול, מעבר לבידוק ביומטרי בכניסה לאזור התעשייה, הסדרת חניון בכניסה לאזור התעשייה.
 • שדרוג סביבה מבצעית תשתיות ומשאבים  במערך האבטחה לשמירה על בטחון התושבים והמבקרים בעיר - החלפת כל גופי התאורה בצירי הביטחון בעיר ובאזור התעשייה לפנסי לד בהתאם למפרט פקע"ר, הצטיידות בשני רכבי ביטחון חדשים ומשודרגים, שדרוג מערכת תצפית "גיא" ברכב הסיור, השלמת תכנון לרישות העיר בסיב אופטי וביצוע התקנת תשתית לסיבים בשכונות כיכר קדם וציר הביטחון ברחוב הגיתית, רכישת 2 מחסומי רכב מודולרי, הסדרת ומיסוד אחזקת מחשבים ומעברים מהירים ביומטריים באמצעות קשר פקמ"ז.
 • שיפור ושדרוג יכולות תגובה ושגרה מבצעית של האגף ומערך האבטחה - גיוס והעסקת "סייר קרקעות" במטרה למנוע עבירות של תכנון ובנייה והשתלטות על קרקעות מדינה, הקמת כיתת כוננות ע"ב תלמידי ישיבת ההסדר, ביצוע 2 תרגילים בשנה ע"י חברת אוקטגון.
 • שיפור מוכנות המוקד העירוני - הטמעת מערכת טלפוניה חדשה לבקיאות בתפעולה והנפקת דו"חות לביצוע מוקדנית, הקמה של  10 נקודת רשת  לתגבור המוקד העירוני בשעת חירום.

 

 1. שירותים מוניציפאליים:
 • הפעלת מערכת רישוי מקוונת - בשת"פ ישראל דיגיטלית .
 • כתיבת תוכנית אסטרטגית לקידום איכות הסביבה העירונית.
 • פריסת מכונות מיחזור - באמצעות המרכולים הגדולים בהתאם להנחיות חוק הפיקדון החדש.
 • הקמת 10 מרכזי מיחזור חדשים ברחבי העיר.
 • בניית מאגר יועצים פתוח ונגיש באתר העירוני לעסקים בתחום איכות הסביבה - להגדלת הקפי היתרים ב20%.
 • רכישת 3 רכבים חשמליים "איזי ריידר" – 2 למח' הפיקוח באגף המוניציפלי ואחד במסגרת מכרז אבטחה לאגף הביטחון.

 

 1. שירותים לצעירים:
 • למידה משמעותית- קידום השכלה גבוהה - פתיחת קורס פסיכומטרי במחיר לכל כיס, חלוקת 120 מילגאות בשנה  למסלולי לימוד במכללה למינהל ירושלים, פתיחת שלושה קורסים בשת"פ מכללת "דויד ילין" - NLP, קורס הכשרת מאמנים, שדרוג אנגלית, סיוע ברישום להשלמת 12 שנות לימוד במכללה הדסה.
 • מלגות – סיוע ל -200 סטודנטים חדשים במימון מלוא שכר הלימוד באמצעות מלגות מפעל הפיס וסיוע עירוני.
 • אירועים ופעילות לסטודנטים וצעירים - מרחב למידה פתוח בזמן מבחנים, שני אירועי סוף סמסטר במהלך השנה לכ-200 משתתפים בכל אירוע, אירוע חנוכה לכ -300 סטודנטים, כרטיס הטבות לסטודנט מהעיר.
 • העצמה נשית – כינוס פורום נשים צעירות אחת לחודש, קורס הכנה ללידה פתוח לתושבים.
 • הרחבת המענים לחיליים משוחררים – יעוץ אישי, סדנאות העצמה והכנה לחיים האישיים, הטיול הגדול, לימודים, התנהלות כלכלית וכו'.
 • פיתוח קבוצה לצעירים עולים – יעוץ אישי, סדנאות ושת"פ עם עמותות וחברות לסיוע וחשיפת עולים חדשים לעולם התעסוקה הישראלי.
 • פיתוח מיומניות תעסוקתיות - יריד תעסוקה עירוני עם הצעות משרה לכ -300 צעירים תושבי העיר, קבוצה הכנה לתעסוקה - כ 10 מפגשים המשלבים הרצאות מגוונות בתחום תעסוקה והתפתחות אישית, סנדאות לכתיבת קו"ח, אבחון תעסוקתי, שיפור אנגלית עסקית, כלים דיגיטלים חדשניים למציאת עבודה (Linkdin), ראיונות עבודה וכו.

 

 1. גזברות- יעדים הכרחיים לעמידה בתכנון התקציבי:
 • יעד הכנסות הארנונה- 131,3 מלש"ח.
 • מינוי אחראי נוסף לפיתוח ומיצוי משאבים מקרנות פילנתרופיות ועמותות ומגזר שלישי בישראל ובעולם, תוך הובלת תהליכים למיצוי תקציבי מדינה והחלטות ממשלתיות ולצורך מענה לקולות קוראים.
 • מינוי פונקציונר באגף החינוך האחראי על קולות קוראים ועל תקציבי נגישות.
 • הגדלת הכנסות העירייה לפרויקטים נקודתיים בתחומים חזות העיר, החינוך והתיירות.
 • סקר נכסים עירוני – בחודש אוג' הקרוב העירייה תבצע בדיקה ומדידה של כל נכסי העירייה, במיקור חוץ, לניהול בסיס נתונים אמין, מלא ומעודכן של כל הנכסים והיקפם הכולל, בין היתר, את תיאור הנכסים ושטחם, את השימוש הנעשה בהם ואת זהות המחזיקים בהם לגיבוש החלטות אופרטיביות נוכח הממצאים.
 • "ביג דאטה"-הקמת פלטפורמת נתונים מתקדמת, שתשאב נתונים ממערכות הפיננסיות הקיימות בעירייה, אשר תסייע להנהלת העירייה בניתוח וניהול תקציבים המגיעים לרשות  (הרשאות, קולות קוראים, תמיכות ממשרדי ממשלה ועוד )  על ידי יצירת מקור מידע מרכזי, מטויב ועדכני בשילוב כלים אנליטיים לתחקור נתונים, הצגה ויזואלית והצפה של חריגות. 

 

 1. שירותים פנים ארגוניים – פיתוח ההון האנושי:
 • פיתוח ארגוני והדרכה – הטמעת תהליך הערכת עובדים חצי שנתית, קורסים כללים לפיתוח ההון האנושי (למשל שיפור השפה האנגלית, אקסל, שחיקה).
 • בניית מודל 9box -  לזיהוי טאלנטים בארגון ע"פ קריטריונים מוגדרים והכנת תוכנית פיתוח.
 • פורטל עובדים- הרחבת היקפי השימוש בפורטל בקרב כלל העובדים תוך יצירת עניין והגדלת החשיפה. הפקת אישורים מקוונים, מידע לעובד, וכו'.
 • הטמעת מערכת  "מל"ם" - לנוכחות דיגיטלית ויכולת הפקת דוחות מעקב ובקרה.
 • גיוס וקליטה - בניית ספר תיאורי תפקיד למשרות שקיימת דרישה קבועה שלהן ברשות, בהתאם לקובץ ניתוח עיסוקים של משרד הפנים והתאמתם לדרישות הרשות לטובת גיוס אופטימלי, ביצוע בקרה על תהליך הקליטה, קיום שיחת משוב כעבור 6 חודש העסקה בשיתוף מנהל ישיר, יום אוריינטציה לעובדים חדשים- חיבור העובדים החדשים לחזון הרשות, היכרות עם אגפי השירות.
 • משאבי אנוש "יורדים לשטח"- הרצאות יזומות לאגפים ופגישות אישיות עם עובדים במקום העסקתם תוך הנגשת המידע לעובדים בהתאמה למציאות החדשה ולצרכים העולים בשטח.

 

 1. שירותי דת:
 • תמונה שמכילה טקסט

התיאור נוצר באופן אוטומטישיפוץ מקווה מצפה נבו - עבודות שיפוץ ושדרוג, בהשקעה של 700 אלף שקלים. במסגרת השיפוץ יוחלפו מערכות האינסטלציה והחשמל וכן הקרמיקה, הריצוף והדלתות. בנוסף, תותקן מערכת סינון מתקדמת וחדשנית, לרווחתן של תושבות השכונה והעיר.