לוגו משאבי אנוש

 

 

אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש מהווה בו זמנית יחידת מטה ויחידת שירות ומטרתו לתמוך בהשגת יעדי הרשות באמצעות התווית מדיניות ותהליכים, שמירה על מנהל תקין וחיזוק השקיפות הארגונית כלפי צוות העובדים.

בין תפקידי האגף גיבוש תכנית אסטרטגית, ניהול וביצוע במערך ההון האנושי ברשות, שימור וחיזוק תדמית העירייה באמצעות התנהלות תקינה ומקצועית מול גורמי חוץ כדי לקדם שיתופי פעולה עתידיים לרווחת העירייה ועובדיה ולאפשר עבודה יעילה של כלל המחלקות, האגפים והמנהלים. 

אגף משאבי אנוש אחראי על הטמעת תרבות ארגונית מבוססת ערכים, שיתופיות וחיזוק ממשקי העבודה בקרב העובדים והמנהלים. שילוב כלים טכנולוגים לייעול תהליכים תוך יצירתיות וחדשנות, הקניית תפיסת מצוינות אישית, ניהולית וארגונית, מתן מענה איכותי בנושאי משאבי אנוש בהיבטי מקצועיות, זמינות ונגישות מתוך ראיית שירות מכוונות לקוחות (הנהלה, אגפים, מנהלים ועובדים). הטמעת תהליכי הערכת ביצועים לשימור עובדים, טיפוח מצוינות וקידום רווחת העובד. 

עלון מידע לעובד חדש

עלון מידע לפורש

יצירת קשר