מרכז "עוצמה"

שרות בתוך אגף הרווחה והשירותים החברתיים במחלקה למשאבי קהילה
 
אוכלוסיית היעד:

משפחות המתמודדות עם עוני, מצוקה כלכלית והדרה חברתית המתקשים למצות זכויותיהם.
מרכז עוצמה פועל בשותפות עם לקוחותיו לשיפור רווחתם וצמצום ההדרה החברתית.
עבודת המרכז באה לידי ביטוי באופן פרטני, קבוצתי וקהילתי

דרכי עבודה:
*  ליווי למשפחות באופן פרטני לצורך תיווך, סנגור, מיצוי זכויות, כלים בהתנהלות כלכלית נבונה ותעסוקה.
*  עבודה בשותפות עם לקוחות המרכז לקידום נושאים חברתיים והצמחת פעילים.

*  איתור משאבים בקהילה וגיוסם לטובת לקוחות המרכז וכלל האגף.
*  עבודה קבוצתית עם לקוחות בנושאים רלוונטיים משותפים
*  ארגון הרצאות/כנסים בנושאים חברתיים וכלכליים כגון: מיצוי זכויות, כלכת משק הבית ועוד... לאוכלוסיית המרכז, אגף הרווחה וכלל תושבי העיר.

כוח האדם במרכז:

עו"ס מרכזת ושלוש עובדות סמך: עו"ס מיצוי זכויות וקהילה, מלווה כלכלית ורכזת תעסוקה.


דרכי פנייה למרכז:
קבלה למרכז עצמה הינה באמצעות פניה לאגף הרווחה, כל פניה תיבדק על ידי עו"ס קלט/ אינטייק
טלפון : 073-3485696 או 073-3485712

[email protected]  מייל: 

 


"נושמים לרווחה"

תוכנית "נושמים לרווחה" נועדה לסייע למשפחות המתמודדות עם עוני והדרה חברתית.
התוכנית מכוונת לקידום מצבן של המשפחות, באמצעות התערבות עו"ס ומלווה כלכלית.
התוכנית כוללת ליווי אישי, קבוצתי וקהילתי מעמיק ואיכותי ומספקת מענה הוליסטי בתחומים הבאים:

  • תעסוקה ולימודים
  • מיצוי זכויות - סיוע בצריכת שירותים
  • ניהול כלכלי - בניית תקציב והסדרת חובות
  • העצמה אישית
  • שיפור תנאי החיים הבסיסיים
  • יצירת הקהילה כמשאב

כל משפחה מקבלת מערך מענים ייחודי לצרכים שלה. התוכנית ממומנת בשיתוף של משרד הרווחה, ארגון הג'וינט וקרן רש"י, בשיתוף עם עמותת "פעמונים" שאחראית על המערך המלווה כיום.
במעלה אדומים התוכנית מספקת מענה ל-20 משפחות העונות על הקריטריונים לקבלה לתוכנית. לכל משפחה סל מענים גמיש ייעודי שעומד לרשותה בתהליך הגדרת מטרותיה והשגתן.
הליווי מכוון לשינוי, הצלחה ומימוש עצמי, בשותפות ובאופן מכבד וקשוב למשפחות, ומתבסס על גישה של עבודה סוציאלית מודעת עוני.

*ההפניה לתוכנית נעשית ע"י עו"ס המשפחה.


נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע ככל האפשר
צוות המרכז

smiley