רשימת מקלטים ומרחבים מוגנים לפי שכונות

מספר שכונה כתובת עבור כתובות סוג 
1 אבני החושן אבני החושן 2 אבני החושן 2 מקלט
2 אבני החושן אבני החושן 4 אבני החושן 4 מקלט
3 אבני החושן אבני החושן 6 אבני החושן 6 מקלט
4 אבני החושן אבני החושן 8 אבני החושן 8 מקלט
5 אבני החושן אבני החושן 10 אבני החושן 10 מקלט
6 אבני החושן אבני החושן 12 אבני החושן 12 מקלט
7 אבני החושן אבני החושן 14 אבני החושן 14 מקלט
8 אבני החושן אבני החושן 16 אבני החושן 16 מקלט
9 אבני החושן אבני החושן 18 אבני החושן 18 מקלט
10 אבני החושן אבני החושן 20 אבני החושן 20 מקלט
11 אבני החושן אבני החושן 22 אבני החושן 22 מקלט
12 אבני החושן אבני החושן 24 אבני החושן 24 מקלט
13 אבני החושן אבני החושן 34 אבני החושן 34 מקלט
14 אבני החושן אבני החושן 36 אבני החושן 36 מקלט
15 אבני החושן אבני החושן 38 אבני החושן 38 מקלט
16 אבני החושן אבני החושן 40 אבני החושן 40 מקלט
17 אבני החושן אבני החושן 42 אבני החושן 42 מקלט
18 אבני החושן אבני החושן 44 אבני החושן 44 מקלט
19 אבני החושן אבני החושן 46 אבני החושן 46 מקלט
20 אבני החושן אבני החושן 48 אבני החושן 48 מקלט
21 אבני החושן אבני החושן 50 אבני החושן 50 מקלט
22 אבני החושן אבני החושן 52 אבני החושן 52 מקלט
23 אבני החושן אבני החושן 54 אבני החושן 54 מקלט
24 אבני החושן אבני החושן 56 אבני החושן 56 מקלט
25 אבני החושן אבני החושן 58 אבני החושן 58 מקלט
26 אבני החושן אבני החושן 60 אבני החושן 60 מקלט
27 אבני החושן אבני החושן 62 אבני החושן 62 מקלט
28 אבני החושן אבני החושן 64 אבני החושן 64 מקלט
29 אבני החושן אבני החושן 66 אבני החושן 66 מקלט
30 אבני החושן אבני החושן 68 אבני החושן 68 מקלט
31 אבני החושן אבני החושן 70 אבני החושן 70 מקלט
32 אבני החושן אבני החושן 72 אבני החושן 72 מקלט
33 אבני החושן האפוד + אבני החושן נתיב האפוד 10,12,14,16,18,20,22,24, אבני החושן 21,23,25,27,29,31,33,35 מקלט
34 אבני החושן האפוד, אבני החושן ותרשיש נתיב האפוד 2,4,6,8, אבני החושן 13,15,17,19, סמטת תרשיש 30,32,34,36 מקלט
35 אבני החושן החושן + תרשיש אבני החושן 1,3,5,7,9,11, תרשיש 28 מקלט
36 אבני החושן האפוד, נופך, תרשיש וברקת נתיב האפוד 35,37,39,41, סמטת נופך 1,4, סמטת תרשיש 18,20,22,24,26, סמטת ברקת 1 מקלט
37 אבני החושן האפוד, תרשיש, פיטדה ושוהם נתיב האפוד 25,27,29,31,33, סמטת תרשיש 8,10,12,14,16, סמטת פיטדה 2,4,6,8,10,12, סמטת שוהם 1,3,5, סמטת לשם 2,4,6, סמטת ברקת 3,5 מקלט
38 אבני החושן האפוד, התרשיש והאודם נתיב האפוד 9,11,13,15,19,21,23, סמטת תרשיש 2,4,6, סמטת האודם 9, סמטת האודם 10,12,14,16,18 מקלט
39 אבני החושן נתיב האפוד+סמטת האודם נתיב האפוד 1,3,5,7, סמטת האודם 1,3,5,7, סמטת האודם 2,4,6,8 מקלט
40 אזור תעשיה תלמי יוסף 10   מקלט
41 אזור תעשיה תלמי יוסף 13   מקלט
42 אזור תעשיה תלמי יוסף 24   מקלט
43 אזור תעשיה אוגדה 16   מקלט
44 גבעת המייסדים גבעת המייסדים גבעת המייסדים מקלט
45 גבעת המייסדים גבעת המייסדים גבעת המייסדים מקלט
46 גבעת המייסדים גבעת המייסדים גבעת המייסדים מקלט
47 גבעת המייסדים גבעת המייסדים גבעת המייסדים מקלט
48 הנחלים הנחלים 28 הנחלים 28,30 מקלט
49 הנחלים הנחלים 32 הנחלים 26,32,34 מקלט
50 הנחלים הנחלים 38 הנחלים 36,38,44 מקלט
51 הנחלים הנחלים 42 הנחלים 40,42 מקלט
52 הנחלים הנחלים 48 הנחלים 46,48 מקלט
53 הנחלים נחלים 52 הנחלים 50,52 מקלט
54 הנחלים הנחלים 56 הנחלים 56,58 מקלט
55 הנחלים הנחלים 60 הנחלים 60,62,64 מקלט
56 הנחלים הנחלים 66 הנחלים 66,68 מקלט
57 הנחלים הנחלים 70 הנחלים 70,72,74 מקלט
58 הנחלים הנחלים 76 הנחלים 76,78 מקלט
59 הנחלים הנחלים 80 הנחלים 80,82,84 מקלט
60 הנחלים הנחלים 86 הנחלים 86,88 מקלט
61 הנחלים הנחלים 90 הנחלים 90,92 מקלט
62 הנחלים הנחלים 144 הנחלים 144-146 מקלט
63 הנחלים הנחלים 148 הנחלים 142,148,150 מקלט
64 הנחלים הנחלים 154 הנחלים 154,156 מקלט
65 הנחלים הנחלים 158 הנחלים 152,158,160 מקלט
66 הנחלים הנחלים 164 הנחלים 164,166 מקלט
67 הנחלים הנחלים 168 הנחלים 162,168,170 מקלט
68 הנחלים הנחלים 172 הנחלים 172,174 מקלט
69 הנחלים הנחלים 178 הנחלים 176,178 מקלט
70 הנחלים הגבים 1 הגבים 1,3 מקלט
71 הנחלים הגבים 5 הגבים 2,4,5 מקלט
72 הנחלים הגבים 7 הגבים 7,9 מקלט
73 הנחלים הגבים 11 הגבים 6,8,11 מקלט
74 הנחלים מבוא הגבים 12 מבוא הגבים 12 מקלט
75 הנחלים מבוא הגבים 14 מבוא הגבים 14 מקלט
76 הנחלים מבוא הגבים 16 מבוא הגבים 16 מקלט
77 הנחלים מבוא הגבים 18 מבוא הגבים 18 מקלט
78 הנחלים מבוא הגבים 20 מבוא הגבים 20 מקלט
79 הנחלים מבוא הגבים 22 מבוא הגבים 22 מקלט
80 הנחלים מבוא הגבים 24 מבוא הגבים 24 מקלט
81 הנחלים מבוא הגבים 26 מבוא הגבים 26 מקלט
82 הנחלים מבוא הגבים 28 מבוא הגבים 28 מקלט
83 הנחלים מבוא הגבים 30 מבוא הגבים 30 מקלט
84 הנחלים מבוא הגבים 32 מבוא הגבים 32 מקלט
85 הנחלים מבוא הגבים 34 מבוא הגבים 34 מקלט
86 הנחלים הנחלים 2 הנחלים 2 מקלט
87 הנחלים הנחלים 4 הנחלים 4 מקלט
88 הנחלים הנחלים 6 הנחלים 6 מקלט
89 הנחלים הנחלים 8 הנחלים 8 מקלט
90 הנחלים הנחלים 10 הנחלים 10 מקלט
91 הנחלים הנחלים 12 הנחלים 12 מקלט
92 הנחלים הנחלים 14 הנחלים 14 מקלט
93 הנחלים הנחלים 16 הנחלים 16 מקלט
94 הנחלים הנחלים 18 הנחלים 18 מקלט
95 הנחלים הנחלים 20 הנחלים 20 מקלט
96 הנחלים הנחלים 22 הנחלים 22 מקלט
97 הנחלים הנחלים 24 הנחלים 24 מקלט
98 הנחלים הנחלים 87 הנחלים 87 מקלט
99 הנחלים הנחלים 89 הנחלים 89 מקלט
100 הנחלים הנחלים 91 הנחלים 91 מקלט
101 הנחלים הנחלים 93 הנחלים 93 מקלט
102 הנחלים הנחלים 95 הנחלים 95 מקלט
103 הנחלים הנחלים 97 הנחלים 97 מקלט
104 הנחלים הנחלים 99 הנחלים 99 מקלט
105 הנחלים הנחלים 101 הנחלים 101 מקלט
106 הנחלים הנחלים 103 הנחלים 103 מקלט
107 הנחלים הנחלים 105 הנחלים 105 מקלט
108 הנחלים הנחלים 107 הנחלים 107 מקלט
109 הנחלים הנחלים 109 הנחלים 109 מקלט
110 הנחלים הנחלים 111 הנחלים 111 מקלט
111 הנחלים הנחלים 113 הנחלים 113 מקלט
112 הנחלים הנחלים 115 הנחלים 115 מקלט
113 הנחלים הנחלים 117 הנחלים 117 מקלט
114 הנחלים הנחלים 98 הנחלים 98 מקלט
115 הנחלים הנחלים 100 הנחלים 100 מקלט
116 הנחלים הנחלים 102 הנחלים 102 מקלט
117 הנחלים הנחלים 104 הנחלים 104 מקלט
118 הנחלים הנחלים 106 הנחלים 106 מקלט
119 הנחלים הנחלים 108 הנחלים 108 מקלט
120 הנחלים הנחלים 110 הנחלים 110 מקלט
121 הנחלים הנחלים 112 הנחלים 112 מקלט
122 הנחלים הנחלים 114 הנחלים 114 מקלט
123 הנחלים הנחלים 116 הנחלים 116 מקלט
124 הנחלים הנחלים 118 הנחלים 118 מקלט
125 הנחלים הנחלים 120 הנחלים 120 מקלט
126 הנחלים הנחלים 122 הנחלים 122 מקלט
127 הנחלים הנחלים 124 הנחלים 124 מקלט
128 הנחלים הנחלים 126 הנחלים 126 מקלט
129 הנחלים הנחלים 128 הנחלים 128 מקלט
130 הנחלים הנחלים 130 הנחלים 130 מקלט
131 הנחלים הנחלים 132 הנחלים 132 מקלט
132 הנחלים הנחלים 134 הנחלים 134 מקלט
133 הנחלים הנחלים 136 הנחלים 136 מקלט
134 הנחלים הנחלים 138 הנחלים 138 מקלט
135 הנחלים הנחלים 140 הנחלים 140 מקלט
136 הנחלים הנחלים 54 ביה"ס אור התורה מרחב מוגן מוסדי - מקלט
137 הנחלים הנחלים 96 בית כנסת המרכזי מרחב מוגן מוסדי - מקלט
138 הנחלים דרך מדבר יהודה 31 מעון "אמילי" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
139 הנחלים דרך מדבר יהודה 31 מעון "אמילי" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
140 הנחלים נחל ערוגות 2 אולם ספורט תומר רחל מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
141 הנחלים נחל ערוגות 3 אולם ספורט תומר רחל מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
142 הנחלים אבני החושן 26 גן ילדים חבצלת מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
143 הנחלים אבני החושן 26 גן ילדים שושן מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
144 הנחלים אבני החושן 39 בית כנסת "אבני החושן" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
145 הנחלים אפיקים 1 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
146 הנחלים המצדים 2 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
147 הנחלים כיכר יהלום 21 קופת חולים כללית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
148 הנחלים מבוא נחל ערוגות 3 קונסבטריון מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
149 הנחלים דרך מדבר יהודה 6 ספריית "השלום בני ציון" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
150 הנחלים דרך מדבר יהודה 39 מועצה דתית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
151 הנחלים דרך מדבר יהודה 37 בית כנסת "עלי עשור ועלי הנבל" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
152 הנחלים  דרך מדבר יהודה 1 אגף הביטחון מרחב מוגן מוסדי - מקלט
153 הנחלים  הנחלים 180 גני ילדים כלנית ועפרונית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
154 הנחלים  הנחלים 94 גן ילדים חוגלה חב"ד מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
155 הנחלים  הנחלים 94 גן ילדים סביון חב"ד מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
156 הנחלים  הנחלים 94 גן ילדים צופית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
157 כיכר יהלום כיכר יהלום 2 כיכר יהלום 2 מקלט
158 כיכר יהלום כיכר יהלום 4 כיכר יהלום 4 מקלט
159 כיכר יהלום כיכר יהלום 6 כיכר יהלום 6 מקלט
160 כיכר יהלום כיכר יהלום 8 כיכר יהלום 8 מקלט
161 כיכר יהלום כיכר יהלום 10 כיכר יהלום 10,12,14 מקלט
162 כיכר יהלום כיכר יהלום 16 כיכר יהלום 16 מקלט
163 כיכר יהלום כיכר יהלום 20 כיכר יהלום 18,20,22,24 מקלט
164 כיכר יהלום כיכר יהלום 30 כיכר יהלום 26,28,30,32 מקלט
165 כיכר יהלום כיכר יהלום 38 כיכר יהלום 34,36,38,40,42 מקלט
166 כלי שיר התוף 2 השופר 35,37,39,41,43,45,47,49, התוף 4-6 מקלט
167 כלי שיר התוף 8 השופר 51,53,55,57,59,61,63,65, התוף 10,12,14,16 מקלט
168 כלי שיר התוף 18 השופר 67,69,71,73, התוף 20,22,24,26,28,30,32,34 מקלט
169 כלי שיר השמינית 10 השמינית 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 מקלט
170 כלי שיר השמינית 24 השמינית 26,28,30,32, השמינית 1,3,5,7,9,11,13,15 מקלט
171 כלי שיר השמינית 42 השמינית 34,36,38,40,44,46,48,50, השמינית 17,19,21.23 מקלט
172 כלי שיר התוף 56 התוף 40,42,44,46,48,50,52,54,58,60,62,64 מקלט
173 כלי שיר הכינור 1 הכינור 1-7 מקלט
174 כלי שיר הכינור 17 הכינור 15-25 מקלט
175 כלי שיר הכינור 5 החליל 15-17, הכינור 9-13 מקלט
176 כלי שיר הכינור 37 הכינור 27-35 מקלט
177 כלי שיר הכינור 2 הכינור 2 מקלט
178 כלי שיר הכינור 4 הכינור 4 מקלט
179 כלי שיר הכינור 6 הכינור 6 מקלט
180 כלי שיר הכינור 8 הכינור 8 מקלט
181 כלי שיר הכינור 10 הכינור 10 מקלט
182 כלי שיר הכינור 12 הכינור 12 מקלט
183 כלי שיר הכינור 14 הכינור 14 מקלט
184 כלי שיר הכינור 16 הכינור 16,18 מקלט
185 כלי שיר הכינור 20 הכינור 20,22 מקלט
186 כלי שיר הכינור 26 הכינור 24,26,28 מקלט
187 כלי שיר הקרן 28 הקרן 28 מקלט
188 כלי שיר הקרן 32 - צד שמאל הקרן 30-32 מקלט
189 כלי שיר הקרן 32 - צד ימין הקרן 34-36 מקלט
190 כלי שיר העשור 4 - צד שמאל העשור 2-4 מקלט
191 כלי שיר העשור 4 - צד ימין העשור 6-8 מקלט
192 כלי שיר העוגב 2 העוגב 2-4 מקלט
193 כלי שיר העוגב 6 העוגב 6, הגיתית 1-3 מקלט
194 כלי שיר העוגב 8 העוגב 8, הגיתית 5-7 מקלט
195 כלי שיר העוגב 12 העוגב 10-12, העוגב 14 מקלט
196 כלי שיר העוגב 14 העוגב 14, הגיתית 9-11 מקלט
197 כלי שיר העוגב 18 העוגב 16-18 מקלט
198 כלי שיר הקרן 3 הקרן 1,3,5 מקלט
199 כלי שיר הקרן 9 הקרן 7,9,11 מקלט
200 כלי שיר הקרן 15 הקרן 13,15,17 מקלט
201 כלי שיר הקרן 23 הקרן 21,23,25 מקלט
202 כלי שיר הקרן 29 הקרן 27,29,31 מקלט
203 כלי שיר הקרן 35 הקרן 33,35,37 מקלט
204 כלי שיר העוגב 1 העוגב 1 מקלט
205 כלי שיר העוגב 3 העוגב 3 מקלט
206 כלי שיר העוגב 5 העוגב 5 מקלט
207 כלי שיר העוגב 7 העוגב 7 מקלט
208 כלי שיר העוגב 9 העוגב 9 מקלט
209 כלי שיר העוגב 11 העוגב 11 מקלט
210 כלי שיר העוגב 13 העוגב 13 מקלט
211 כלי שיר העוגב 15 העוגב 15 מקלט
212 כלי שיר העוגב 17 העוגב 17 מקלט
213 כלי שיר הצלצל 9 הצלצל 9 מקלט
214 כלי שיר הצלצל 11 הצלצל 11 מקלט
215 כלי שיר הצלצל 13 הצלצל 13 מקלט
216 כלי שיר העשור 10 העשור 10 מקלט
217 כלי שיר העשור 12 העשור 12 מקלט
218 כלי שיר העשור 14 העשור 14 מקלט
219 כלי שיר העשור 16 העשור 16 מקלט
220 כלי שיר העשור 18 העשור 18 מקלט
221 כלי שיר העשור 20 העשור 20 מקלט
222 כלי שיר העשור 22 העשור 22 מקלט
223 כלי שיר העשור 24 העשור 24 מקלט
224 כלי שיר העשור 26 העשור 26 מקלט
225 כלי שיר העשור 28 העשור 28 מקלט
226 כלי שיר העשור 30 העשור 30 מקלט
227 כלי שיר העשור 32 העשור 32 מקלט
228 כלי שיר הגיתית 15 הגיתית 13,15,17 מקלט
229 כלי שיר השופר 4 השופר 4, מדבר יהודה 15 מקלט
230 כלי שיר השופר 6 השופר 6, מדבר יהודה 17 מקלט
231 כלי שיר השופר 8 השופר 8, מדבר יהודה 19 מקלט
232 כלי שיר השופר 10 השופר 10, מדבר יהודה 21 מקלט
233 כלי שיר השופר 12 השופר 12, מדבר יהודה 23 מקלט
234 כלי שיר השופר 14 השופר 14, מדבר יהודה 25 מקלט
235 כלי שיר השופר 16 השופר 16, מדבר יהודה 27 מקלט
236 כלי שיר השופר 18 השופר 18, מדבר יהודה 29 מקלט
237 כלי שיר השופר 20 השופר 20, החליל 15-17 מקלט
238 כלי שיר השופר 22 השופר 22, החליל 3 מקלט
239 כלי שיר השופר 24 השופר 24, החליל 5 מקלט
240 כלי שיר השופר 26 השופר 26, החליל 7 מקלט
241 כלי שיר השופר 28 השופר 28, החליל 9 מקלט
242 כלי שיר השופר 30 השופר 30, החליל 11 מקלט
243 כלי שיר הקרן 38 הקרן 38 מקלט
244 כלי שיר הקרן 40 הקרן 40 מקלט
245 כלי שיר הצלצל 2 הצלצל 2 מקלט
246 כלי שיר הצלצל 4 הצלצל 4 מקלט
247 כלי שיר הצלצל 6 הצלצל 6 מקלט
248 כלי שיר הצלצל 8 הצלצל 8 מקלט
249 כלי שיר הצלצל 10 הצלצל 10 מקלט
250 כלי שיר הצלצל 12 הצלצל 12 מקלט
251 כלי שיר הצלצל 14 הצלצל 14 מקלט
252 כלי שיר העשור 1 העשור 1 מקלט
253 כלי שיר העשור 3 העשור 3 מקלט
254 כלי שיר העשור 5 העשור 5 מקלט
255 כלי שיר העשור 7 העשור 7 מקלט
256 כלי שיר העשור 9 העשור 9 מקלט
257 כלי שיר העשור 11 העשור 11 מקלט
258 כלי שיר העשור 13 העשור 13 מקלט
259 כלי שיר העשור 15 העשור 15 מקלט
260 כלי שיר הקרן 4 הקרן 4,6,8 מקלט
261 כלי שיר הקרן 10 הקרן 10,12,14 מקלט
262 כלי שיר הקרן 16 הקרן 16,18,20 מקלט
263 כלי שיר הקרן 24 הקרן 22,24,26 מקלט
264 כלי שיר העשור 4 העשור 2,4,6 מקלט
265 כלי שיר העשור 8 העשור 8 מקלט
266 כלי שיר הקרן 36 הקרן 36 מקלט
267 כלי שיר הקרן 32 הקרן 30,32,34 מקלט
268 כלי שיר הקרן 28 הקרן 28 מקלט
269 כלי שיר הנבל 1 הנבל 1 מקלט
270 כלי שיר הנבל 3 הנבל 3 מקלט
271 כלי שיר הנבל 5 הנבל 5 מקלט
272 כלי שיר הנבל 7 הנבל 7 מקלט
273 כלי שיר הנבל 9 הנבל 9 מקלט
274 כלי שיר הנבל 11 הנבל 11 מקלט
275 כלי שיר הנבל 13 הנבל 13 מקלט
276 כלי שיר הנבל 15 הנבל 15 מקלט
277 כלי שיר הנבל 17 הנבל 17 מקלט
278 כלי שיר הנבל 19 הנבל 19 מקלט
279 כלי שיר הנבל 21 הנבל 21 מקלט
280 כלי שיר הנבל 23 הנבל 23 מקלט
281 כלי שיר הנבל 25 הנבל 25 מקלט
282 כלי שיר הנבל 27 הנבל 27 מקלט
283 כלי שיר הנבל 29 הנבל 29 מקלט
284 כלי שיר הנבל 31 הנבל 31 מקלט
285 כלי שיר הנבל 33 הנבל 33 מקלט
286 כלי שיר הנבל 35 הנבל 35 מקלט
287 כלי שיר הצלצל 1 הצלצל 1 מקלט
288 כלי שיר הצלצל 3 הצלצל 3 מקלט
289 כלי שיר הצלצל 21 הצלצל 21 מקלט
290 כלי שיר הצלצל 23 הצלצל 23 מקלט
291 כלי שיר הצלצל 25 הצלצל 25 מקלט
292 כלי שיר הצלצל 27 הצלצל 27 מקלט
293 כלי שיר הצלצל 29 הצלצל 29 מקלט
294 כלי שיר הצלצל 31 הצלצל 31 מקלט
295 כלי שיר המשרוקית 2  ביה"ס שדי חמד מרחב מוגן מוסדי - מקלט
296 כלי שיר המשרוקית 2  ביה"ס שדי חמד מרחב מוגן מוסדי - מקלט
297 כלי שיר המשרוקית 10 ביה"ס אריאל מרחב מוגן מוסדי - מקלט
298 כלי שיר החצוצרה 9 מעון חב"ד מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
299 כלי שיר הצלצל 19 גן ילדים יקינטון מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
300 כלי שיר הקרן 19 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
301 כלי שיר המשרוקית 8 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
302 כלי שיר המשרוקית 8 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
303 כלי שיר התוף 38 בית כנסת "אור השישה" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
304 כלי שיר החצוצרה 21 מוזיאון קסטל מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
305 כלי שיר מבוא השליש 5 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
306 כלי שיר המשרוקית 6 בית כנסת "נוסח אחיד" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
307 כלי שיר הכינור 19 בית כנסת "מחניים" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
308 כלי שיר הצלצל 5 תחנה לבריאות הנפש ובית כנסת "מוסר אביך" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
309 כלי שיר התוף 3 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
310 כלי שיר מבוא השליש 3 בית כנסת "יצחקי" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
311 כלי שיר הצלצל 7 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
312 כלי שיר המשרוקית 2  אולם ספורט ביה"ס שדי חמד מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
313 כלי שיר  המשרוקית 4 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
314 כלי שיר  המשרוקית 4 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
315 כלי שיר  התוף 3 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
316 כלי שיר  התוף 3 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
317 מצפה נבו מצפה נבו 25 מצפה נבו 25,27 מקלט
318 מצפה נבו מצפה נבו 29 מצפה נבו 29,31 מקלט
319 מצפה נבו מצפה נבו 33 מצפה נבו 33,35 מקלט
320 מצפה נבו מצפה נבו 45 מצפה נבו 45,47 מקלט
321 מצפה נבו מצפה נבו 49 מצפה נבו 49,51 מקלט
322 מצפה נבו מצפה נבו 53 מצפה נבו 53,55 מקלט
323 מצפה נבו מצפה נבו 57 מצפה נבו 57,59 מקלט
324 מצפה נבו מצפה נבו 61 מצפה נבו 61,63 מקלט
325 מצפה נבו מצפה נבו 65 מצפה נבו 65,67 מקלט
326 מצפה נבו מצפה נבו 69 מצפה נבו 69,71 מקלט
327 מצפה נבו מצפה נבו 75 מצפה נבו 75,77 מקלט
328 מצפה נבו מצפה נבו 79 מצפה נבו 79,81 מקלט
329 מצפה נבו מצפה נבו 66 מצפה נבו 66 מקלט
330 מצפה נבו מצפה נבו 68 מצפה נבו 68 מקלט
331 מצפה נבו מצפה נבו 70 מצפה נבו 70 מקלט
332 מצפה נבו מצפה נבו 72 מצפה נבו 72 מקלט
333 מצפה נבו מצפה נבו 74 מצפה נבו 74 מקלט
334 מצפה נבו מצפה נבו 76 מצפה נבו 76 מקלט
335 מצפה נבו מצפה נבו 78 מצפה נבו 78 מקלט
336 מצפה נבו מצפה נבו 80 מצפה נבו 80 מקלט
337 מצפה נבו מצפה נבו 82 מצפה נבו 82 מקלט
338 מצפה נבו מצפה נבו 84 מצפה נבו 84 מקלט
339 מצפה נבו מצפה נבו 86 מצפה נבו 86 מקלט
340 מצפה נבו מצפה נבו 88 מצפה נבו 88 מקלט
341 מצפה נבו מצפה נבו 90 מצפה נבו 90 מקלט
342 מצפה נבו מצפה נבו 92 מצפה נבו 92 מקלט
343 מצפה נבו מצפה נבו 94 מצפה נבו 94 מקלט
344 מצפה נבו מצפה נבו 96 מצפה נבו 96 מקלט
345 מצפה נבו מצפה נבו 98 מצפה נבו 98 מקלט
346 מצפה נבו מצפה נבו 100 מצפה נבו 100 מקלט
347 מצפה נבו מצפה נבו 99103 ישיבת הסדר סרכת משה מרחב מוגן מוסדי - מקלט
348 מצפה נבו מצפה נבו 97 ישיבה תיכונית מדעית מרחב מוגן מוסדי - מקלט
349 מצפה נבו מצפה נבו 73 גן ילדים ברוש מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
350 מצפה נבו מצפה נבו 73 גן ילדים ארז מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
351 מצפה נבו מצפה נבו 41 גן ילדים חלמונית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
352 מצפה נבו מצפה נבו 41 גן ילדים נורית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
353 מצפה נבו מצפה נבו 25 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
354 מצפה נבו מצפה נבו 25 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
355 מצפה נבו מצפה נבו 64 בית כנסת מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
356 מצפה נבו מצפה נבו 93 בית כנסת "נזר אהרון וישמח משה" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
357 מצפה נבו הגלגל 18 בית כנסת "הגלגל" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
358 מצפה נבו  מצפה נבו 102 בית כנסת ומעון יום מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
359 מרכז עירוני דרך קדם 3 בניין עיריית מעלה אדומים מרחב מוגן מוסדי - מקלט
360 משואה הר גדור 6 הר גדור 6 מקלט
361 משואה הר גדור 8 הר גדור 8 מקלט
362 משואה הר גדור 10 הר גדור 10 מקלט
363 משואה הר גדור 12 הר גדור 12 מקלט
364 משואה הר גדור 14 הר גדור 14 מקלט
365 משואה הר גדור 16 הר גדור 16 מקלט
366 משואה הר מכוור 1 הר מכוור 1 מקלט
367 משואה הר מכוור 3 הר מכוור 3 מקלט
368 משואה הר מכוור 5 הר מכוור 5 מקלט
369 משואה הר מכוור 7 הר מכוור 7 מקלט
370 משואה הר גדור 3 הר גדור 3 מקלט
371 משואה הר גדור 5 הר גדור 5 מקלט
372 משואה הר גדור 7 הר גדור 7 מקלט
373 משואה הר גדור 9 הר גדור 9 מקלט
374 משואה הר מכוור 16-18 הר מכוור 16-18 מקלט
375 משואה הר מכוור 20-22 הר מכוור 20-22 מקלט
376 משואה הר מכוור 26-24 הר מכוור 26-24 מקלט
377 משואה הר מכוור 28 הר מכוור 28 מקלט
378 משואה הר מכוור 30 הר מכוור 30 מקלט
379 משואה הר מכוור 32-34 הר מכוור 32-34 מקלט
380 משואה הר מכוור 36 הר מכוור 36 מקלט
381 משואה הר מכוור 9-11 הר מכוור 9-11 מקלט
382 משואה הר מכוור 13-15 הר מכוור 13-15 מקלט
383 משואה הר מכוור 17-19 הר מכוור 17-19 מקלט
384 משואה הר מכוור 21-23 הר מכוור 21-23 מקלט
385 משואה הר מכוור 25-27 הר מכוור 25-27 מקלט
386 משואה הר מכוור 29 הר מכוור 29 מקלט
387 משואה הר מכוור 31 הר מכוור 31 מקלט
388 משואה הר מכוור 33-35 הר מכוור 33-35 מקלט
389 משואה הר מכוור 37-39 הר מכוור 37-39 מקלט
390 משואה מדליקי המשואות 1 מדליקי המשואות 1 מקלט
391 משואה מדליקי המשואות 3 מדליקי המשואות 3 מקלט
392 משואה מדליקי המשואות 5 מדליקי המשואות 5 מקלט
393 משואה מדליקי המשואות 7 מדליקי המשואות 7 מקלט
394 משואה מדליקי המשואות 9 מדליקי המשואות 9 מקלט
395 משואה כוכב הירדן 2 כוכב הירדן 2 מקלט
396 משואה כוכב הירדן 4 כוכב הירדן 4 מקלט
397 משואה כוכב הירדן 6 כוכב הירדן 6 מקלט
398 משואה כוכב הירדן 8 כוכב הירדן 8 מקלט
399 משואה כוכב הירדן 10 כוכב הירדן 10 מקלט
400 משואה כוכב הירדן 1 כוכב הירדן 1 מקלט
401 משואה כוכב הירדן 3 כוכב הירדן 3 מקלט
402 משואה כוכב הירדן 5 כוכב הירדן 5 מקלט
403 משואה כוכב הירדן 7 כוכב הירדן 7 מקלט
404 משואה כוכב הירדן 9 כוכב הירדן 9 מקלט
405 משואה כוכב הירדן 11 כוכב הירדן 11 מקלט
406 משואה כוכב הירדן 13 כוכב הירדן 13 מקלט
407 משואה כוכב הירדן 15 כוכב הירדן 15 מקלט
408 משואה כוכב הירדן 17 כוכב הירדן 17 מקלט
409 משואה כוכב הירדן 19 כוכב הירדן 19 מקלט
410 משואה כוכב הירדן 21 כוכב הירדן 21 מקלט
411 משואה כוכב הירדן 23 כוכב הירדן 23 מקלט
412 משואה כוכב הירדן 25 כוכב הירדן 25 מקלט
413 משואה הר סרטבה 2 הר סרטבה 2 מקלט
414 משואה הר סרטבה 4 הר סרטבה 4 מקלט
415 משואה הר סרטבה 6 הר סרטבה 6 מקלט
416 משואה הר סרטבה 8 הר סרטבה 8 מקלט
417 משואה הר סרטבה 10 הר סרטבה 10 מקלט
418 משואה הר סרטבה 12 הר סרטבה 12 מקלט
419 משואה הר סרטבה 14 הר סרטבה 14 מקלט
420 משואה הר סרטבה 16 הר סרטבה 16 מקלט
421 משואה הר סרטבה 18 הר סרטבה 18 מקלט
422 משואה הר סרטבה 20 הר סרטבה 20 מקלט
423 משואה הר סרטבה 22 הר סרטבה 22 מקלט
424 משואה הר סרטבה 24 הר סרטבה 24 מקלט
425 משואה הר סרטבה 26 הר סרטבה 26 מקלט
426 משואה הר סרטבה 28 הר סרטבה 28 מקלט
427 משואה הר סרטבה 3 הר סרטבה 3 מקלט
428 משואה הר סרטבה 5 הר סרטבה 5 מקלט
429 משואה הר סרטבה 7 הר סרטבה 7 מקלט
430 משואה הר סרטבה 9 הר סרטבה 9 מקלט
431 משואה הר סרטבה 11 הר סרטבה 11 מקלט
432 משואה הר סרטבה 13 הר סרטבה 13 מקלט
433 משואה הר סרטבה 15 הר סרטבה 15 מקלט
434 משואה הר סרטבה 17 הר סרטבה 17 מקלט
435 משואה הר סרטבה 19 הר סרטבה 19 מקלט
436 משואה הר סרטבה 21 הר סרטבה 21 מקלט
437 משואה הר סרטבה 23 הר סרטבה 23 מקלט
438 משואה הר סרטבה 25 הר סרטבה 25 מקלט
439 משואה הר סרטבה 27 הר סרטבה 27 מקלט
440 משואה הר סרטבה 29 הר סרטבה 29 מקלט
441 משואה הר סרטבה 31 הר סרטבה 31 מקלט
442 משואה הר סרטבה 33 הר סרטבה 33 מקלט
443 משואה הר סרטבה 35 הר סרטבה 35 מקלט
444 נופי הסלע האבן 15 האבן 15 מרחב מוגן קומתי
445 נופי הסלע האלמוג 31 האלמוג 31 מרחב מוגן קומתי
446 נופי הסלע דרך קדם 70 המכללה הטכנולוגית אורט תעופה וחלל מרחב מוגן מוסדי - מקלט
447 נופי הסלע דרך קדם 70 המכללה הטכנולוגית אורט תעופה וחלל מרחב מוגן מוסדי - מקלט
448 נופי הסלע האלמוג 2 ביה"ס אלמוג מרחב מוגן מוסדי - מקלט
449 נופי הסלע האלמוג 2 ביה"ס אלמוג מרחב מוגן מוסדי - מקלט
450 נופי הסלע האלמוג 2 ביה"ס אלמוג מרחב מוגן מוסדי - מקלט
451 נופי הסלע דרך מדבר יהודה 51 ביה"ס ממלכתי ג מרחב מוגן מוסדי - מקלט
452 נופי הסלע דרך מדבר יהודה 47 ביה"ס מעלה התורה בנים מרחב מוגן מוסדי - מקלט
453 נופי הסלע דרך קדם 15 ביה"ס מעלה התורה בנות מרחב מוגן מוסדי - מקלט
454 נופי הסלע דרך קדם 15 ביה"ס מעלה התורה בנות מרחב מוגן מוסדי - מקלט
455 נופי הסלע דרך קדם 30 אולפת צביה מרחב מוגן מוסדי - מקלט
456 נופי הסלע דרך קדם 40 תיכון וחטי"ב - בנים בנות מרחב מוגן מוסדי - מקלט
457 נופי הסלע דרך קדם 40 תיכון וחטי"ב - בנים בנות מרחב מוגן מוסדי - מקלט
458 נופי הסלע דרך קדם 40 תיכון וחטי"ב - בנים בנות מרחב מוגן מוסדי - מקלט
459 נופי הסלע הרכס 27 ביה"ס נופי הסלע מרחב מוגן מוסדי - מקלט
460 נופי הסלע הרכס 27 ביה"ס נופי הסלע מרחב מוגן מוסדי - מקלט
461 נופי הסלע הרכס 27 ביה"ס נופי הסלע מרחב מוגן מוסדי - מקלט
462 נופי הסלע מבוא האשלג 2 תיכון אופק ברנקו וייס מרחב מוגן מוסדי - מקלט
463 נופי הסלע מבוא האשלג 2 תיכון אופק ברנקו וייס מרחב מוגן מוסדי - מקלט
464 נופי הסלע מבוא יפה נוף 1  ביה"ס ממ"ד יפה נוף מרחב מוגן מוסדי - מקלט
465 נופי הסלע מבוא יפה נוף 1  ביה"ס ממ"ד יפה נוף מרחב מוגן מוסדי - מקלט
466 נופי הסלע דרך קדם 70 המכללה הטכנולוגית אורט תעופה וחלל מרחב מוגן מוסדי - מקלט
467 נופי הסלע הבדולח 1 גן ילדים תפוח מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
468 נופי הסלע הבדולח 1 גן ילדים דובדבן מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
469 נופי הסלע הבדולח 1 גן ילדים ענבר מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
470 נופי הסלע דרך מדבר יהודה 49 גן ילדים נרקיס מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
471 נופי הסלע דרך מדבר יהודה 49 גן ילדים עירית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
472 נופי הסלע דרך קדם 28 מעון נופי הסלע מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
473 נופי הסלע הרכס 30 גן ילדים הרדוף מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
474 נופי הסלע הרכס 30 גן ילדים ורד מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
475 נופי הסלע הרכס 30 גן ילדים מרגנית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
476 נופי הסלע הרכס 28 מעון יום הרכס ובית כנסת "צור ישראל" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
477 נופי הסלע האבן 1 גן ילדים דקל מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
478 נופי הסלע האבן 1 גן ילדים חוחית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
479 נופי הסלע האבן 1 גן שחף מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
480 נופי הסלע האבן 2 בית כנסת "נופי הסלע אדרי" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
481 נופי הסלע   בית כנסת "נופי הסלע אדרי" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
482 נופי הסלע השחם 3 גן ילדים נקר מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
483 נופי הסלע השחם 3 גן ילדים צבעוני מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
484 נופי הסלע השחם 3 גן ילדים קינמון מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
485 נופי הסלע נופי הסלע 100 מעון חלמיש מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
486 נופי הסלע הרכס 153 גן ילדים חצב מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
487 נופי הסלע הרכס 153 גן ילדים ספיר מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
488 נופי הסלע הרכס 153 גן ילדים שעורה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
489 נופי הסלע השחם 89 גן ילדים אגוז מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
490 נופי הסלע השחם 89 גן ילדים אורן מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
491 נופי הסלע השחם 89 גן ילדים תמר מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
492 נופי הסלע השחם 54 גן ילדים פרפר מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
493 נופי הסלע השחם 54 גן ילדים סחלב מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
494 נופי הסלע השחם 54 גן ילדים זית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
495 נופי הסלע הבדולח 8 גן ילדים נופר מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
496 נופי הסלע הבדולח 8 גן ילדים אשל מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
497 נופי הסלע הבדולח 8 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
498 נופי הסלע האלמוג 22 גן ילדים סמדר מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
499 נופי הסלע האלמוג 22 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
500 נופי הסלע האלמוג 24 גן ילדים אנפה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
501 נופי הסלע האלמוג 24 גן ילדים טופז מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
502 נופי הסלע האלמוג 24 גן ילדים סייפן מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
503 נופי הסלע האלמוג 37 בית כנסת "אחדות ישראל" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
504 נופי הסלע האלמוג 37 גן ילדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
505 נופי הסלע הרכס 153 גני ילדים הדס, ספיר ושעורה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
506 נופי הסלע דרך קדם 28 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
507 נופי הסלע מבוא האורים 3 מרכז פיס קהילתי מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
508 נופי הסלע הבדולח 10 מעון יום נאות מרגלית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
509 נופי הסלע השחם 56 מעון השחם מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
510 נופי הסלע השיש 3 מקווה טהרה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
511 נופי הסלע הצור 6 מעון הצור מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
512 נופי הסלע הצור 4 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
513 נופי הסלע הצור 36 תחנת דלק דור אלון 07 מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
514 סימטאות הנחלים מקלט 1 נחל יעלים 6,8, הנחלים 81-85, נחל יעלים 11,13,15,17 מקלט
515 סימטאות הנחלים מקלט 2 נחל טור 8,10,12,14,16,18, נחל טור 11,13,15,17,19,21 מקלט
516 סימטאות הנחלים מקלט 3 הנחלים 69,71,73,77, נחל יעלים 2,4, נחל יעלים 3,5,7,9 מקלט
517 סימטאות הנחלים מקלט 4 הנחלים 63,65,67, נחל טור 4,6, נחל טור 3,5,7,9 מקלט
518 סימטאות הנחלים מקלט 5 נחל חבר 8,10,12,14,16,18, נחל חבר 7,9,11,13,15,17 מקלט
519 סימטאות הנחלים מקלט 6 הנחלים 53,55,57,59,61, נחל חבר 4,6, נחל חבר 3,5 מקלט
520 סימטאות הנחלים מקלט 7 הנחלים 47,49,51, נחל זוהר 4, נחל זוהר 3,5,7 מקלט
521 סימטאות הנחלים מקלט 8 נחל זוהר 6,8,10, נחל ורדית 8,10,12,14, נחל ורדית 7,9,11,13 מקלט
522 סימטאות הנחלים מקלט 9 הנחלים 39, 41,43,45, נחל ורדית 4,6, נחל ורדית 3,5 מקלט
523 סימטאות הנחלים מקלט 10 נחל הרדוף 4,6,8,10,12, נחל דרגות 8, נחל דרגות 7,9,11,13,15,17, נחל גורפן 16,18 מקלט
524 סימטאות הנחלים מקלט 11 הנחלים 27,29,31,33,35,37, נחל דרגות 4,6, נחל דרגות 3,5 מקלט
525 סימטאות הנחלים מקלט 12 הנחלים 21,23,25, נחל גורפן 4,6,8,10,12,14,16,18,20, נחל גורפן 3,5,7,9, נחל בוקק 8,10 מקלט
526 סימטאות הנחלים מקלט 13 הנחלים 15,17,19, נחל בוקק 4,6, נחל בוקק 3,5,7,9 מקלט
527 סימטאות הנחלים מקלט 14 הנחלים 9,11,13, נחל אוג 4,6,8,10, נחל אוג 3,5,7,9 מקלט
528 סימטאות הנחלים מקלט 15 הנחלים 1,3,5,7, נתיב אפיקים 4,6,8,10 מקלט
529 פרי מגדים פרי מגדים 36 פרי מגדים 34,36,38 מקלט
530 פרי מגדים פרי מגדים 44 פרי מגדים 40,42,44 מקלט
531 פרי מגדים חוט השני 6 חוט השני 6 מקלט
532 פרי מגדים חוט השני 8 חוט השני 8 מקלט
533 פרי מגדים חוט השני 10 חוט השני 10 מקלט
534 פרי מגדים חוט השני 12 חוט השני 12 מקלט
535 פרי מגדים חוט השני 14 חוט השני 14 מקלט
536 פרי מגדים חוט השני 16 חוט השני 16 מקלט
537 פרי מגדים חוט השני 18 חוט השני 18 מקלט
538 פרי מגדים חוט השני 20 חוט השני 20 מקלט
539 פרי מגדים חוט השני 22 חוט השני 22 מקלט
540 פרי מגדים חוט השני 24 חוט השני 24 מקלט
541 פרי מגדים חוט השני 26 חוט השני 26 מקלט
542 פרי מגדים חוט השני 28 חוט השני 28 מקלט
543 פרי מגדים חוט השני 30 חוט השני 30 מקלט
544 פרי מגדים חוט השני 32 חוט השני 32 מקלט
545 פרי מגדים חוט השני 34 חוט השני 34 מקלט
546 פרי מגדים חוט השני 36 חוט השני 36 מקלט
547 פרי מגדים חוט השני 38 חוט השני 38 מקלט
548 פרי מגדים חוט השני 40 חוט השני 40 מקלט
549 פרי מגדים חוט השני 5 חוט השני 5 מקלט
550 פרי מגדים חוט השני 7 חוט השני 7 מקלט
551 פרי מגדים חוט השני 9 חוט השני 9 מקלט
552 פרי מגדים חוט השני 11 חוט השני 11 מקלט
553 פרי מגדים חוט השני 13 חוט השני 13 מקלט
554 פרי מגדים קול התור 8 קול התור 8 מקלט
555 פרי מגדים קול התור 10 קול התור 10 מקלט
556 פרי מגדים קול התור 12 קול התור 12 מקלט
557 פרי מגדים קול התור 14 קול התור 14 מקלט
558 פרי מגדים קול התור 16 קול התור 16 מקלט
559 פרי מגדים קול התור 18 קול התור 18 מקלט
560 פרי מגדים קול התור 20 קול התור 20 מקלט
561 פרי מגדים קול התור 22 קול התור 22 מקלט
562 פרי מגדים קול התור 24 קול התור 24 מקלט
563 פרי מגדים קול התור 26 קול התור 26 מקלט
564 פרי מגדים עת הזמיר 6 עת הזמיר 6 מקלט
565 פרי מגדים עת הזמיר 8 עת הזמיר 8 מקלט
566 פרי מגדים עת הזמיר 10 עת הזמיר 10 מקלט
567 פרי מגדים עת הזמיר 12 עת הזמיר 12 מקלט
568 פרי מגדים עת הזמיר 14 עת הזמיר 14 מקלט
569 פרי מגדים עת הזמיר 16 עת הזמיר 16 מקלט
570 פרי מגדים עת הזמיר 3 עת הזמיר 3 מקלט
571 פרי מגדים עת הזמיר 5 עת הזמיר 5 מקלט
572 פרי מגדים עת הזמיר 7 עת הזמיר 7 מקלט
573 פרי מגדים עת הזמיר 9 עת הזמיר 9 מקלט
574 פרי מגדים עת הזמיר 11 עת הזמיר 11 מקלט
575 פרי מגדים עת הזמיר 13 עת הזמיר 13 מקלט
576 פרי מגדים עת הזמיר 15 עת הזמיר 15 מקלט
577 פרי מגדים עת הזמיר 17 עת הזמיר 17 מקלט
578 פרי מגדים איבי הנחל 3 איבי הנחל 1,3,5,7 מקלט
579 פרי מגדים איבי הנחל 11 איבי הנחל 9,11,13,15 מקלט
580 פרי מגדים איבי הנחל 4 איבי הנחל 2,4,6,8 מקלט
581 פרי מגדים איבי הנחל 14 איבי הנחל 10,12,14,16 מקלט
582 פרי מגדים פרי מגדים 14 פרי מגדים 14 מקלט
583 פרי מגדים פרי מגדים 16 פרי מגדים 16 מקלט
584 פרי מגדים פרי מגדים 18 פרי מגדים 18 מקלט
585 פרי מגדים פרי מגדים 20 פרי מגדים 20 מקלט
586 פרי מגדים פרי מגדים 22 פרי מגדים 22 מקלט
587 פרי מגדים פרי מגדים 24 פרי מגדים 24 מקלט
588 פרי מגדים פרי מגדים 26 פרי מגדים 26 מקלט
589 פרי מגדים פרי מגדים 28 פרי מגדים 28 מקלט
590 פרי מגדים פרי מגדים 30 פרי מגדים 30 מקלט
591 פרי מגדים פרי מגדים 32 פרי מגדים 32 מקלט
592 פרי מגדים פרי מגדים 29 פרי מגדים 27,29 מקלט
593 פרי מגדים פרי מגדים 35 פרי מגדים 31,33,35,37 מקלט
594 פרי מגדים פרי מגדים 43 פרי מגדים 39,41,43,45 מקלט
595 פרי מגדים פרי מגדים 51 פרי מגדים 47,49,51,53 מקלט
596 פרי מגדים פרי מגדים 59 פרי מגדים 57,59,61,63 מקלט
597 פרי מגדים פרי מגדים 67 פרי מגדים 65,67,69,71 מקלט
598 פרי מגדים פרי מגדים 77 פרי מגדים 73,75,77,79 מקלט
599 פרי מגדים פרי מגדים 83 פרי מגדים 83 מקלט
600 פרי מגדים פרי מגדים 85 פרי מגדים 85 מקלט
601 פרי מגדים פרי מגדים 87 פרי מגדים 87 מקלט
602 פרי מגדים פרי מגדים 89 פרי מגדים 89 מקלט
603 פרי מגדים פרי מגדים 91 פרי מגדים 91 מקלט
604 פרי מגדים פרי מגדים 93 פרי מגדים 93 מקלט
605 פרי מגדים פרי מגדים 95 פרי מגדים 95 מקלט
606 פרי מגדים פרי מגדים 97 פרי מגדים 97 מקלט
607 פרי מגדים פרי מגדים 99 פרי מגדים 99 מקלט
608 פרי מגדים פרי מגדים 101 פרי מגדים 101 מקלט
609 פרי מגדים בת נדיב 5 פרי מגדים 3,5,7,9 מקלט
610 פרי מגדים בת נדיב 13 פרי מגדים 11,13,15,17 מקלט
611 פרי מגדים בת נדיב 10 בת נדיב 10,12 מקלט
612 פרי מגדים חוט השני 44 חוט השני 44 מקלט
613 פרי מגדים חוט השני 46 חוט השני 46 מקלט
614 פרי מגדים חוט השני 48 חוט השני 48 מקלט
615 פרי מגדים חוט השני 50 חוט השני 50 מקלט
616 פרי מגדים חוט השני 52 חוט השני 52 מקלט
617 פרי מגדים חוט השני 5 חוט השני 5 מקלט
618 פרי מגדים חוט השני 7 חוט השני 7 מקלט
619 פרי מגדים חוט השני 9 חוט השני 9 מקלט
620 פרי מגדים חוט השני 11 חוט השני 11 מקלט
621 פרי מגדים חוט השני 13 חוט השני 13 מקלט
622 פרי מגדים חוט השני 15 חוט השני 15 מקלט
623 פרי מגדים חוט השני 17 חוט השני 17 מקלט
624 פרי מגדים חוט השני 19 חוט השני 19 מקלט
625 פרי מגדים חוט השני 21 חוט השני 21 מקלט
626 פרי מגדים חוט השני 23 חוט השני 23 מקלט
627 פרי מגדים קול התור 8 קול התור 8 מקלט
628 פרי מגדים קול התור 10 קול התור 10 מקלט
629 פרי מגדים קול התור 12 קול התור 12 מקלט
630 פרי מגדים קול התור 14 קול התור 14 מקלט
631 פרי מגדים קול התור 16 קול התור 16 מקלט
632 פרי מגדים קול התור 18 קול התור 18 מקלט
633 פרי מגדים קול התור 20 קול התור 20 מקלט
634 פרי מגדים קול התור 22 קול התור 22 מקלט
635 פרי מגדים קול התור 24 קול התור 24 מקלט
636 פרי מגדים קול התור 26 קול התור 26 מקלט
637 פרי מגדים פרי מגדים 50 פרי מגדים 50 מקלט
638 פרי מגדים פרי מגדים 52 פרי מגדים 52 מקלט
639 פרי מגדים פרי מגדים 54 פרי מגדים 54 מקלט
640 פרי מגדים פרי מגדים 56 פרי מגדים 56 מקלט
641 פרי מגדים פרי מגדים 58 פרי מגדים 58 מקלט
642 פרי מגדים פרי מגדים 3 פרי מגדים 3 מקלט
643 פרי מגדים פרי מגדים 5 פרי מגדים 5 מקלט
644 פרי מגדים פרי מגדים 7 פרי מגדים 7 מקלט
645 פרי מגדים פרי מגדים 9 פרי מגדים 9 מקלט
646 פרי מגדים פרי מגדים 11 פרי מגדים 11 מקלט
647 פרי מגדים פרי מגדים 13 פרי מגדים 13 מקלט
648 פרי מגדים פרי מגדים 15 פרי מגדים 15 מקלט
649 פרי מגדים פרי מגדים 17 פרי מגדים 17 מקלט
650 פרי מגדים חגווי הסלע 2 חגווי הסלע 2 מקלט
651 פרי מגדים חגווי הסלע 4 חגווי הסלע 4 מקלט
652 פרי מגדים חגווי הסלע 12 חגווי הסלע 12 מקלט
653 פרי מגדים חגווי הסלע 16 חגווי הסלע 16 מקלט
654 פרי מגדים חגווי הסלע 18 חגווי הסלע 18 מקלט
655 פרי מגדים קול התור 2 מעון ויצו מרחב מוגן מוסדי - מקלט תת קרקעי
656 פרי מגדים פרי מגדים 8 גן ילדים נחניאלי מרחב מוגן מוסדי - מקלט
657 פרי מגדים פרי מגדים 8 גן ילדים שקמה מרחב מוגן מוסדי - מקלט
658 פרי מגדים פרי מגדים 25 גן ילדים יערה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
659 פרי מגדים פרי מגדים 25 גן ילדים רימון מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
660 פרי מגדים בת נדיב 14 גן ילדים סלעית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
661 פרי מגדים בת נדיב 14 גן ילדים גפן מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
662 פרי מגדים פרי מגדים 10 ביה"ס מגדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
663 פרי מגדים פרי מגדים 10 ביה"ס מגדים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
664 פרי מגדים אגן הסהר 5 גן נווט ישראל מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
665 פרי מגדים אגן הסהר 5 גן נווט ישראל מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
666 פרי מגדים אגן הסהר 3 תחנת משטרה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
667 פרי מגדים קול התור 4 בית כנסת "חסדי חנניה" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
668 פרי מגדים פרי מגדים 81 מרכז מסחרי  מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
669 פרי מגדים פרי מגדים 105 מקווה מרחב מוגן מוסדי - ממ"ד
670 פרימגדים פרי מגדים 8 גן ילדים תלתן מרחב מוגן מוסדי - מקלט
671 צמח השדה צמח השדה 22 צמח השדה 22 מרחב מוגן קומתי
672 צמח השדה צמח השדה 54 צמח השדה 54 מרחב מוגן קומתי
673 צמח השדה העירית 1 העירית 1 מרחב מוגן קומתי
674 צמח השדה העירית 79 העירית 79 מרחב מוגן קומתי
675 צמח השדה צמח השדה 6 ביה"ס ממ"ד צמח השדה מרחב מוגן מוסדי - מקלט
676 צמח השדה הצפצפה 4 מעון הצפצפה מרחב מוגן מוסדי - מקלט
677 צמח השדה הקנה 2 גנים שלד ושלו מרחב מוגן מוסדי - מקלט
678 צמח השדה השיזף 16 גן ילדים חופית מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
679 צמח השדה השיזף 16 גן ילדים שקד מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
680 צמח השדה השקמה 4 גני ילדים זמיר ויסמים ומעון אמילי מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
681 צמח השדה האורן 2 גן ילדים דרור מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
682 צמח השדה האורן 3 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
683 צמח השדה האורן 4 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
684 צמח השדה מבוא המיתנן 2 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
685 צמח השדה הצפצצפה 10 גן ילדים השיטה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
686 צמח השדה הצפצצפה 10 גן ילדים מדעי מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
687 צמח השדה הצפצצפה 10 ? מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
688 צמח השדה העירית 64 גן ילדים אתרוג מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
689 צמח השדה הפרג 24 ביה"ס צמח השדה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
690 צמח השדה הפרג 25 ביה"ס צמח השדה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
691 צמח השדה הפרג 26 ביה"ס צמח השדה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
692 צמח השדה הפרג 27 ביה"ס צמח השדה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
693 צמח השדה העירית 48 גני ילדים ברבור וחסידה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
694 צמח השדה השקמה 5 ביה"ח הוד אדומים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
695 צמח השדה האשל 72 בית כנסת "אוהל רחל ושושן" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
696 צמח השדה הצפצפה 6 אולם ספורט ממ"ד צמח השדה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
697 צמח השדה הערבה 3 מקווה עולמי מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
698 צמח השדה הערבה 1 בית הכנסת "צעירי כורדיסטאן" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
699 צמח השדה הצפצפה 8 שלוחת מתנ"ס צמח השדה מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
700 צמח השדה הדקל 2 בית כנסת "אהבת ישראל" מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
701 צמח השדה צמח השדה 4 מרכז שיקומי עמל ירושלים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
702 צמח השדה צמח השדה 10 סנטר 06 מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
703 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 1 תיכון עמל דקל וילנאי מרחב מוגן מוסדי - מקלט
704 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 1 תיכון עמל דקל וילנאי מרחב מוגן מוסדי - מקלט
705 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 1 תיכון עמל דקל וילנאי מרחב מוגן מוסדי - מקלט
706 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 11 חטי"ב תעופה וחלל מרחב מוגן מוסדי - מקלט
707 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 13 חטי"ב דקל וילנאי מרחב מוגן מוסדי - מקלט
708 קריית חינוך פרי מגדים 81 בית כנסת אוהל גבריאל ורפאל מרחב מוגן מוסדי - מקלט
709 קריית חינוך מבוא הר הזיתים 1 ביה"ס נירים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
710 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 1 תיכון עמל דקל וילנאי מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
711 קריית חינוך מבוא הר הזיתים 1 ביה"ס נירים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
712 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 11 אולם ספורט חטיבות דקל וילנאי ותעופה וחלל מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
713 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 9 מתנ"ס מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
714 קריית חינוך מבוא הר הזיתים 3 אשכול הפיס למדעים ואומנויות מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ
715 קריית חינוך דרך מדבר יהודה 7 קאנטרי מעלה אדומים מרחב מוגן מוסדי - ממ"מ