מחלקת מכרזים


פרטי התקשרות עם מחלקת מכרזים:

עו"ד חני כהן
מנהלת מחלקת נכסים ומכרזים
073-3485530

עדי דואניס
סגנית מנהלת מחלקת נכסים ומכרזים
073-3485506