חברי מועצת העיר לשנים 2024-2029

 

תפקיד

שם מלא

כתובת דואר אלקטרוני

מספר טלפון נייד

ראש העיר

גיא יפרח

[email protected]

073-3485505

סגנית ומ"מ רה"ע

רחל הר זהב

[email protected]

054-4630363

סגן ראש העיר

יחיאל וקנין

[email protected]

050-6613697

סגן ראש העיר מוטי פרץ [email protected]

050-5506063

המשנה לראש העיר ברנדה הורוביץ פרוור [email protected]
 

052-8119905

חבר

דודו מתתיהו

[email protected]

050-5444162

חברה

נטלי וינר

[email protected]

052-9533095

חברה

יעקב אהרון

[email protected]

050-6889977

חבר

משה סלמי

[email protected]

050-8512833

חבר

אברהם נגר

[email protected]

052-6694455

חברה

שירן מירזאי

[email protected]

054-3388313

חבר

שלומי ירוחם

[email protected]

050-2344646

חברה

יפעת נדב

[email protected]

050-5926759

חבר

רועי חוג'ה

   [email protected]

050-9609090

חבר

דוד אבבה

[email protected]

052-5299412

מנכ"ל

שמוליק חנוך

[email protected]

050-8374955

יועמ"ש

עו"ד גילי רוגל

[email protected]

0543-112221

גזבר

גיאה ננדזה

[email protected]

050-7762591

מנהלת הלשכה

ספיר מינה

[email protected]

073-3485542

דובר העירייה

חיזקי זיסמן

[email protected]

050-8296394

מבקר העירייה

חיים שמעוני

[email protected]

073-3485901