הורים יקרים שלום רב,

לפי הנחיות משרד החינוך, אין לאפשר המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר, ואין לאפשר הורדה ליד הבית והשארת התלמיד לבדו בדרכו לביתו בצהרים.

אבקשכם לקרוא בעיון את הדרישה  שמשרד החינוך קבע וכולנו חייבים לנהוג לפיהם.

   ===============================================

משרד החינוך

להלן העתק הדרישה "מכרז הסעות תלמידים" -  משרד החינוך משנת תשע"ח עמוד 38 סעיף 3.3.4.2 :

בהסעת תלמידי החינוך המיוחד, ללא קשר לסוג הלקות, כולל לקויות קלות, חובה על ההורים לדאוג כי בהסעת האיסוף בבוקר ימתין עם התלמיד ליד ביתו אדם מבוגר עד הגעת רכב ההסעות; בהסעת הפיזור בצהרים מבית הספר לבית התלמיד ימתין בתחנת ההורדה ליד בית התלמיד אדם מבוגר שיקלוט את התלמיד ויוביל אותו לביתו.  אין לאפשר המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר, ואין לאפשר הורדה ליד הבית והשארת התלמיד לבדו בדרכו לביתו בצהרים. זאת, למעט מקרה בו ההורים יעבירו למנהל אגף החינוך ברשות המקומית הצהרה בכתב כי התלמיד מסוגל ורשאי להישאר לבד, וכי הם אחראים בלעדית לילדם בכל אירוע שעלול לקרות (תאונה, היעלמות, חטיפה, אסון וכיו"ב). כמו-כן, ההורים ידאגו לקבל אישור מהמפקח על החינוך המיוחד המכיר את התלמיד(ה), והמאשר כי במקרה של תלמיד מסוים ניתן לאפשר למלא את רצון ההורים.

  ===============================================

מצהירים בזאת כי בננו/ בתנו מסוגל ורשאי לעלות להסעה בבוקר ולרדת מההסעה בסוף יום הלימודים ללא השגחת מבוגר

אנו האחראים הבלעדיים לילדנו בכל אירוע שעלול לקרות (תאונה, היעלמות, חטיפה, אסון וכיו"ב)

Browser not supported
Browser not supported