מידע על נטיעת וכריתת עצים בעיר

בשנת 2022 לא ניטעו עצים חדשים בעיר.

פירוט כריתת עצים:

10 עצים נכרתו ע"י העירייה עקב סיווג על מפגע בטיחותי.

20 עצים נכרתו ע"י תושבי העיר על פי הוראות פקידי יערות יו"ש.