קישור לפרוטוקולים של וועדת תכנון ובנייה בשנת 2021. לחצ/י כאן
קישור לבקשות היתרי בנייה חדשים. לחצ/י כאן
פירוט תשריט והוראות - תכניות בתוקף. לחצ/י כאן
הנחיות בנייה ירוקה- מומלצות ונדרשות. לחצ/י כאן 
הודעה בדבר הכנת תוכנית ותנאים להוצאת היתרי בנייה (איתור על ידי שאילתות מובנות: גוש וחלקה, כתובת). לחצ/י כאן
קישור לטפסים נדרשים לבעלי מקצוע (כגון אדריכלים, מהנדסים, שמאי, מודד וכיו"ב).  לחצ/י כאן
הצגת שכבת ייעוד הקרקע במערכת GIS (מפת מידע גיאוגרפי). לחצ/י כאן
פרסום אודות הסדר בתיק חריגת בנייה. בעיר מעלה אדומים אין הסדרים בתיקי חריגה- כל התיקים מטופלים בבית משפט.
פיתוח כבישים חדשים ופעילויות לשיפור כבישים. בעקבות הקפאת בנייה ביו"ש במרקם הבנוי של מעלה אדומים לא נבנו כבישים חדשים ב-10 השנים האחרונות.
בקשות להקלה בשימוש חורג. על פי חוקי התכנון והבנייה ביו"ש אין שמוש חורג.
פרטי תכנית שהוגשה לוועדה ועמדה בתנאי סף לרבות מסמכים בתכנית (תשריט, הוראות). על פי חוקי התכנון והבנייה ביו"ש תהליכי היתר בנייה אינם כוללים פרסום בקשות לפני דיון בוועדה המקומית.
פרסום הנחיות בנייה ירוקה מומלצות ונדרשות לחצ/י כאן
הצגה של פעילויות בינוי ופיתוח של מוסדות ציבור לחצ/י כאן
מתקני משחק לחצ/י כאן 
אחוז שטחים ירוקים לחצ/י כאן