ישיבות מועצה –תוכן- מעודכן עד 2022

 

 

 

243

ד-22/5/1996

תברים; הסכם עם חב טרנסליפט הולנד; פיצויי פיטורין יוכי שוברט; חוק עזר-פיקוח על כלבים וחתולים תיקון 2; אישור הלוואה לס. ראש העיר יצחק ביטון; חובות אבודים; הסכם עם מ. הפיס להקמת מרכז מדעים ואומנויות.

244

ד-12/6/96

תברים ; אישור הלואה לבניית בנין העירייה; הסכם טרנסליפט; דוחות כספיים 1995; אשכולות פיס אישור הסכם התקשרות והבטחת מימון; פוליסת ביטוח מרכי מזרחי.

245

א-30/6/96

שלא מן המניין – תקציב לשנת 1996

246

24/6/96

טלפונית – תבר 414 עבודות בטיחות בדרכים

247

29/7/96

תברים;  דוחות כספיים 1995;מחיקת חובות; מינוי אבי גרינברג לגובה הארנונה; מינוי ועדת ערר; עופר גורדון-פיצויים; חוק עזר פיקוח על כלבים וחתולים; הסכם שכירות מנהרה דרך מדבר יהודה; הסכם שכירת מעונו יום רחוב האשל; הסכם שכירות חללים מבנה צ. הקמה מ. הבינוי והשיכון; הסכם התקשרות עם קופ"ח מאוחדת; הסכם התקשרות עם אלי פילוסוף להקמת פינת החי; שינויים בתקציב העירייה; פרוטוקול ועדת תמיכות; אישור התקשרות עם חב' סלקום.

248

11/8/96

טלפונית – תבר 493-ריצוף מדרכות ושבילים סמטאות הנחלים

249

20/9/96

טלפונית – פתיחת אשרי דוקומנטרי; חתימה על מסמכים שהבנק ידרוש-ראש העיר וגזבר.

250

6/10/96

תברים; שינויים בתקציב; אישור אחוזי גמלה מוגדלים לשמעון אנסבכר; חוק עזר אגרת שמירה-תיקון.

251

ד-13/11/96

תברים; מחיקת חוב פפרמן; שינויים בתקציב רגיל; פיצויי פיטורין שמואל כהן; בחירת מועצת מנהלים  לחכ"ל

252

25/11/96

הודעת ארנונה לשנת 1997; שינויים בתקציב הרגיל; פיצויי פיטורין לגרין חיים

253

9/12/96

טלפונית-התאמת מבנה למרכז ישומי מחשב

254

29/12/96

תברים; שינוי תקציב רגיל

255

29/12/96

טלפונית-תברים

256

29/1/97

תברים; פיצוי פיטורין אורית פלדמן; תקציב מ. דתית 97; חוק עזר-הספקת מים 1997; חוק עזר ביוב 1997

257

13/2/97

טלפונית – תבר 514

258

1/4/97

תברים; חוזה בכירים סמנכל, מנהל אגף אחזקה, מחיקת חובות; עמותת נורית; חכירת משנה ק. מוזיאון קסטל; אישור הסכם מוזיאון קסטל

259

א-1/6/97

תברים; אישור הלוואה לתבר 225 מבנק  אמריקאי; עדכון דמי גביה; חוק עזר שירותי שמירה תיקון 3 -1997; פתיחת חשבון בנק קונטיננטל; פאק מוטורי; הסכם הרשאה לתכנון אולפנת בנות ציון

260

ב-9/6/97

הצעת תקציב 1997; אישור מגרת ק. ע. פיתוח 97;

261

א-22/6/97

תברים; שימוש עודפים זמניים ת. בלתי רגיל; דוח כספי רבעון ראשון.

262

10/8/97

תברים; אישור הלוואה 780,000 – 20 שנה בנק אוצר השלטון המקומי; שינויים ת. רגיל – חכ"ל-עבודות פיתו יחדה סביתית2;דו"ח כספי רבעון ראשון 1997; מחיקת חובות לחב' מרלז, בניוב

263

10/9/97

תברים; כתב שיפוי; גבית ה.ק. מבל"ל; הרשאה לתכנון; שינוי ת. רגיל, דוחות כספים 1996; רבעון ראשון 97; ועדת תמיכות

264

13/10/97

תברים; הרשאה זמנית עמותת צמח השדה; שינוי ת. רגיל; עבודה פרטית רונן כהן

265

5/11/97

תברים; שינויים ת. בלתי רגיל.

266

27/11/97

הודעת ארנונה 1998; א6תר פינוי אשפה מנהלת א.ת. מינוי ש. פניאל דירקטור חב' לפיתוח; תברים

267

29/12/97

תברים; שינוי תקציב; דוח כספי לא מבוקר רבעון 3; העברת קרקע מכללה מ.א.; העלאת דמי גביה חכ"ל; יציאת מנכ"ל (ישראל) חל"ת; הר ניר דירקטור חכ"ל, תנאי העסקה בכירים מ"מ מנכ"ל

268

4/2/97

תברים; הלוואה לעובדים; מינוי אבי ענתי דירקטור חכ"ל; חידוש רכב  מועצה דתית

269

18/3/97

תברים; הארכת הסכם שכירות למתנ"ס אשל מעון; ויתור עירייה בקרקע עליה בנויה המכללה; אגרת היתר בניה מופחת.

270

8/4/97

אישור תקציב 1998

271

14/6/98

אברהם פוטש-נציג רבנים; גרסון-לא יכול לשמש חב' מועצה בגלל בחירתו לס. יו"ר מועצה דתית; תברים; ג. שעבוד מגר קניון לטובת בנק המלווה של יזם הקניון; חוזה ע. ירושלים-מרכז תעשייה מטרופוליטני. ו. מסירת הפעלת ניהול המתנס-פינת חי-אלי פילוסוף; שינוי  בתקציב; דוח כספי רבעון 31/3/98; ו. תמיכות;

272

28/7/98

דוח מבקר העיריה 1 לשנת 95-96; דוח ו. לענייני ביקורת

273

28/7/98

תברים; הסכם בכירים-עפרה בן ישעיה; שינוי בתקציב העירייה השקה חב' קריית תעשיות אדומים

274

31/8/98

תברים; מועדון פיס; מחיקת חוב-דזרט קולור; הסכם הסתדרות ציונית; ספריה עירונית-הסכם סוכנות; מתנס אישור ערבות

275

1/11/98

תברים; ישנוי בתקציב; דוחות כספיים 97; הרשאה זמנית עמותת ברכת כהן, אור זורע

276

8/12/98

תברים; הארכת חוזה הרשאה –שימוש במקלטים רח' הכינור

277

26/1/99

תברים; הודעת ארנונה; הקצאת מגרש עמותת יחד שבטי ישראל; הסכם הפעלה בריכה; דוח וועדת ביקורת; הסכם עמותת מצפה נבו; הרשאת שימוש בכ"נ צמח השדה, הסכם קופח מאוחדת

278

9/2/99

תברים; הסכם הרשאת שימוש למתנס-אולם ספורט דקל ומרכז פיס; חתימה הסכם עם המינהל האזרחי לניהול מנזר מרטריוס-5 שנים; הסכם מסגרת עיריית ירושלים הפעלת אתר אבו דיס

279-99

16/2/99 טלפונית

הסכם פיתוח מע"ר

280-99

28/2/99

תברים; חתימה על הסכם מער

281-99

5/5/99

אישור הצעת תקציב 1999

282-99

19/4/99 טלפונית

הצטיידות למ"ד לתשלום משכורות עם חתימה דיגיטלית;

283-99

18/5/99

תברים; דוחות כספיים 1998; תקציב מ. דתית99; הגדלת ערבות עירייה להלוואות עובדים; תעריפי כניסה למרטריוס; באג 2000; הסכם עם קופ"ח מאוחדת; ביצוע זיכויים בחשבונות עירייה מחשבים; העברת כספים מאובטחות; פיצוי פיטורין סיגל קמחי

284-99

20/6/99

תברים; האצלת סמכות צווי עיקול; אג 2000; השקעה בהון מניות חכל; תחנת טרנס' בצפצפה; פיצוי פיטורין הראובני לאה; שינויים בתקציב

285-99

11/7/99

הזדהות סיעות; בחירת יו"ר וועדת בחירות; מימון בחירות הצעה קלפי;

286-99

11/7/99

תברים; ערבות מתנס; פתיחת חשבון בנק דיסקונט מ.א.

287-99

29/7/99

תברים; פרוטוקול וועדת תמיכות; שינויים תקציב; החלטה בעניין הצאת מניות לע. מ.א. ושינוי הון רשום חכל

288-99

31/8/99

תברים; מחיקת חוב חב' ולרון; מינוי דוד שרת לוועדת קניות; שינויים בתקציב; שינויים בתקנים; דוחות כספים רבעון 30/6/99

289-99

31/8/99

דוח מבקר העירייה

290-99

5/10/99

תברים; תקני כ"א; שינויים בתקציב

291-99

25/10/99

תברים; אישור שינויים כ"א; שינויים בתקציב

 

 

מס'

תאריך

נושאים

1-99

23/11/99

בחירת מ"מ וסגני ראש עיר + תברים+ הסכם עמותת צביה

2

29/11/99

טלפונית-תבר 726

3

23/12/99

הודעת ארנונה 2000

4

23/12/99

תברים; מחיקת חוב ניסים ניסים; שינוי בתקציב; דוחות כספיים רבעון 3

5

9/1/2000

מינוי ועדות; תברים; הרשאת שימוש גבריאל ראובן חרט אבשלום; אישור מסמך עקרונות לפיתוח תמס – עירייה- תשתיות א.ת.; אישור פיצויים זרגרי עצמון; התקשרות צביה ישיבה תכונית ; הארכת הסכם הפעלת מעון יום אמונה בכיכר יהלום;

6

2/2/00

טלפונית –תבר 600

7

29/2/00

אשרור הסכם עם עמותת צביה

8

8/3/00

תברים; אישור הלוואת; הרשאת משנה; דו"ח כספי רבעון 4; תיקון הודעת ארנונה 2000

9

4/6/00

תברים; מחיקת חוב קירשנבאום; הגדלת ערבות עירייה להלוואת עובדים; הגדלת אגרת שמירה; שינוי שעורי ארנונה –בנקים בקניון; מועצה דתית ערבות; חוזה שימוש הסכם שכירות מעון יום באשל; פיצויי פיטורין אורית פלדמן

10

13/7/00

תקציב 2000

11

13/7/00

תברים; דוח כספי רבעון 1; תעריפי מרטיריוס; התקשרות ללא מכרז; ביטול חוזה עמותת חסדי חנניה

12

30/8/00

תברים; פיצויי פיטורין פיליפ עדינה; ועדת ברודט; וועדת תמיכות

13

16/11/00

רכישת רכבי בטחון

14

29/11/00

תברים; דוח שנתי 99 + חכ"ל; שינויים בתקציב 2000; תוספת תקנים; מסגרת ק.ע. פיתוח 2000; ערבות מ. דתית; חוזה שימוש

15

28/12/00

תברים; דיר א.פ.

16

23/1/01

טלפונית תבר 686

17

14/3/01

טלפונית אישור  השתתפות בניית קומה שניה אולם ספורט צמח השדרה

18

17/4/01

תברים; אתר מרטיריוס אבטחה; ערבות מ. דתית; וועדת הנחות; הסכמי שכר; פיטורי עובד בקשי

19

15/5/01

תברים

20

7/6/01

הודעת ארנונה 2001; תברים; יד שרה מבנה

21

15/7/01

דוח מבקר

22

15/7/01

תברים; פיטורי עובד

23

5/8/01

תברים; חוזה רשות שימוש; הגדלת ערבות מועצה דתית

24

24/9/01

תברים; דוח כספי רבעון שני; חוזה רשות שימוש-אריה כהן;

25

24/9/01

תקציב 2001;

26

12/12/01

תברים; אישור תקציב רגיל + פיתוח שינויים; פרוטוקול ועדת תמיכות; חובות אבודים; מינוי אבי שבתאי ועדת רכש עירונית

27

9/1/02

עדכון חוקי עזר אגרות שמירה; הצגת דוחות כספיים חכ"ל שנתיים 2000; רבעון 3

28

17/2/02

ועדת ביקורת דוח מ. הפנים 1999

29

24/3/02

תברים; אישור הלוואה בסך 1.8 מיליון מבנק לאומי; חוזה אישי; השכרת המנהרה; השכרת מבנה עמותת ספרד

30

9/4/02

הודעת ארנונה 2002

31

15/5/02

תברים; ערבות להלוואה למתנ"ס  1.5 מיליון ₪

32

15/5/02

אישור תקציב 2002

33

9/6/02

תברים;  הלוואה 600,000 ₪; דו"ח כספי רבעון 1

34

7/8/02

תברים; פיצוי פיטורין ענת סגל; חכ"ל תקנון – השכרת מבנים מעון קול התור, שחם, צלצל,; חילופי סגנים ינקי במקום יצחק ביטון

35

26/8/02

תברים; פיטורי עובדת; אכלוס 07; אישור מסגרת; ק. ע. פיתוח 2002; הצעת חוק עזר שרותי שמירה תיקון 5 2002; דוחות כספיים; שינויים בתקנים; מימון מ' הרשות

36

13/10/02

תברים

37

12/11/02

תברים; שינוי בתקציב; דוחות שנת 2001; דוח רבעון 2 דיון; הלוואה פרויקט בית העירייה; שינוי ריבית; תכנית להסדר גרעון מצטבר

38

31/12/02

תברים; שינויים בתקציב; חתימה על הסכמים רשות שימוש עמותות; אישור מינויים וועדת קניות שמוליק עמיר נחמה אליהו מחליפה את דוד שרת; דוח רבעון 3 – דיון

39

31/12/02

תקציב 2003

40

15/1/03

דוחות ביקורת מ. העיריות מס' 4 דוח ביקורת מועצה דתית

41

15/1/03

דוח ביקורת משרד הפנים 2000

42

15/1/03

שלא מן המניין – תבר

43

16/3/03

תברים; הסכם מבני גנים; הלוואה 2.25 מיליון מבנק לאומי לערוב משיכת יתר; מ. דתית בבל"ל מ.א.; דוח כספי רבעון 4; הסכם הרשאה עמותת תהילת אלימלך ; שינויים בתקציב 1

44

12/5/03

תברים; הצעת תקציב פיתוח 2003; ועדת תמיכות; הלוואה בנק פועלים – הסדרת גרעון 10 שנים; העסקת מאיר א. כמנהל שפ"ע, לערוב הלוואה מתנס 750,000 ל-10 שנים מבנק דיסקונט

45

3/6/03

טלפונית – תבר 952

46

24/6/03

תברים; דוחות כספיים חכ"ל; רשות שימוש עמותת צעירי כורדיסטן; פיצוי פיטורין מזרחי מיכל ורייצ'ל פנחסי; מינוי יו"ר וועדת תמיכות – ינקי פרידמן; מינוי מנהל למפעל המים – מינוי מאיר אבודרהם

47

24/6/03

אישור צו ארנונה 2003

48

3/8/03

תברים; דוח רבעון ראשון; תקנים; אישור שינויים בתקציב; הלוואה 2.250.000 ₪  מאוצר שלטון מקומי ל10 שנים; עמותת מחניים הסכם בר רשות; מחיקת חוב "אורון"

49

8/9/03

תברים; ועדת הנחות ארנונה מס 4; העסקת בכירים אסתר בר נתן; פטור חב' פיתוח אגרת שילוט

50

30/9/03

תברים; דוחות כספיים מבוקרים 2002

51

1/10/03

טלפונית; פתיחת חשבון ייעוד בנק אוצר החייל לפרויקט בית ספר לתעופה וחלל

52-03

17/11/03

דוח ביקורת משרד הפנים 2001

53-03

14/11/03

תברים; שינויים בתקציב; הסכם עם המינהל האזרחי שימוש משרדי לשכת רישום מקרקעין; וועדת תמיכות; הרשאת מתנס מחניים; דוח רבעון 2

54-03

10/12/03

טלפונית – ערבות הגדלה למעוצה הדתית

55-03

30/12/03

תקציב 2004 + פיתוח

56-03

30/12/03

תברים; פתיחת חשבון בנק אוצר השלטון המקומי – מ. הפיס; דוח רבעון 3;פיצוי פיטורין דדון שלמה אוחיון אורטל וילבודקי אלכס; הארכת הסכמי הרשות שימוש מתנ"ס מ. הפיל (מ"מ ג) 5 שנים; הרשאת שימוש מתנס 5 שנים אולם ספורט דקל ו. ;שינויים בתקציב; אישור פרוטוקול ישיב טלפונית.

57-04

13/1/04

סיום עבודת עופר ביטון;

58-04

18/2/04

דוח מבקר העירייה מס' 5 – 2002.

59-04

18/2/04

תברים; תוספת להסכם מתנס; אישור פרוטוקול ישיבת 57 טלפונית; אישור הודעת ארנונה לשנת2004;

60-04

25/4/04

טלפונית – פרישה מוקדמת עופר פרג;

61-04

10/5/04

תברים; שינוי תקן; שינויים בתקציב; דוח רבעון 4; אשרור פתיחת חשבון ע"פ רשימה; התקשרות מתנס; רשות שימוש גני; תקציב מועצה דתית; שימוש בית מורש מבנים ניידים; הרשאת שימוש אריאל; הרשאת שימוש מעלה אורה; אשרור מ. טלפונית; חוזה רשות שימוש סיפוח גינה הגומא 2/1;

62-04

24/5/04

טלפונית-תבר הקמת אולם ספורט 07

63-04

22/6/04

תברים; משיכת דיבידנד חכל; דוח כספי חכל; הרשאת שימוש אור התורה- 24 שנים; תקנון פנסיונרים; הסכם שכירות ללא תמורה יד שרה; חוזה רשות שימוש עמותת "ידיד לילד"; דוח רבעון אחד; אשור מ. 62; שינויים תקציב; חוזה בכירים חיזקי זיסמן;

64-04

30/6/04

טלפונית תבר 51 המתאמת מבנים;

65-04

10/8/04

תברים; הגדלת כ"א; שכר דובר חזקי זיסמן; תעמולת בחינות; חכל תקנונים; הון מניות; אשור טלפונית 64; שינויים בתקציב; פתיחת חשבון נק אוצר השלטון המקומי – חשבון חינוך; פתיחת חשבון בנק אוצר השלטון – הקצבת פיתוח; מורשי חתימה; חוזה רשות שימוש לוי גלי, בצר, בר רשות שימוש מתנס 2 כיתות מעון יום מגרש 404/07 לשנה; יפוי כח גזבר לבנקים להלוואת 2 מיליון שח גרעון מתנס; ביטול החלטת ישיבת מועצה דיבידנד חכל.;

66-04

29/8/04

הזדהות סיעות

67-04

25/10/04

תברים; רשות שימוש בילוקין נתן חזון בלילי; שינויים בתקציב; רשות שימוש מתנס בריכה; בית כנסת גלגל; שינוי תקן; ועדת תמיכות;

01-04

24/11/04

מינוי סגנים ומ"מ; וועדת כספים; זכות חתימה; פתיחת חשבון בנק יעוד בבנק אוצר השלטון המקומי להקמת 2 גנ"י מגרש 501-07;

2-04

20/12/04

מינוי גבי בר זכאי; תברים; דוחות כספיים 2003; דוח כספי רבעון 2, 3,;שינויים בתקציב; התקשרות עם המועצה להסדר ההימורים בספורט התחייבות 150,000; חתימה הסכם רשות מתנס – 2 כיתות מעון 404-07; הרשאת שימוש להסדרת הנוער העובד והלומד – שה – מועדון נוער דרך קדם;7

3-04

29/12/04

הצעת תקציב 2005 + פיתוח

4-05

13/1/05

טלפונית; פתיחת חשבון ייעודי בנק אוצר השלטון המקומי גנ"י 501-07;

5-05

3/2/05

טלפונית – תברים;

6-05

13/3/05

טלפונית – אולם ספורט מגדים

7-05

22/3/05

מינוי וועדת איגוד ערים; תברים; דוחות כספיים 2003; חכל –דוחות כספיים 2003; הקצבת שיחות פלפון סגנים; פרישה גטניו שאול; הסכם בר רשות אזולאי; אשרור מ. 4,5,6; עדכון תקן; דוח רבעון -4; הסכם בר רשות ספרד" הגיא 8 ל-5 שנים; שינויים בתקציב; אישור פיצויי פיטורין דורית שילוח;

8-05

7/6/05

תברים; הצעות תקציב מועצה דתית אישור; חוק עזר הצמדה למדד; פיצויים ד. שילוח; שינויים בתקציבה ; ועדת הנחות; ערבות להלוואת עובדים בנק לאומי 700,000 ל-5 שנים;

9-05

7/6/05

הודעת ארנונה 2005;

10-05

19/7/05

תברים; הסכם בנק לאומי להלוואה 2.65 ל-10 שנים; וועדת הנחות; הרשאת שימוש גינת נוי יונה יעקב; הרשאת שימוש בן הרוש מיכאלי; רשות שימוש חכים רחל; רשות שימוש עמותת בית כנסת מעלה הצופים מגרש 109-1 ל-5 שנים; הרשאת שימוש מתנס מבנה נוער קפיטריה בפארק הנוער – 5 שנים;

11-05

26/7/05

טלפונית – תברים

12-05

10/10/05

הנחות מארנונה בתי קולנוע; שינויים כא; מחיקת חוב סינגל תעשיות אלק' בע"מ; דוח כספים 2004; דוח רבעון 2; הקצאת מגרש 419 – מבנה חב"ד ל-5 שנים; עסקת שכירות משרדי העירייה כיכר יהלום והלוואה; שינויים בתקציב; פיצויים אלמן מיכל; הסכם בר רשות מתנס – מעון יום חלמיש; מינוי דירקטוריון חכל- עמרם בוגט, יאיר בן שמיל, דודו מתתיהו איציק ביטון; תיקון חוק עזר פיקוח על כלבים וחתולים; פיצויים הראל ליאורה.

13-05

27/11/05

טלפונית – תבר

14-05

11/12/05

תברים; דוחות כספיים חכל + פיתוח; מחיקת חובות; שינויים בתקציב 4; שינוי תקן; אישור תנאי פרישה עליזה אהרונסון; הלוואה 2.2 מיליון מבנק דיסקונט; וועדת הנחות בארנונה; הרשאת שימוש – הנוער העובד והלומד – 2 שנים; אריאל – 2 שנים; מעלה אורה – 2 שנים; אשרור מועצה 11,13;

15-05

28/12/05

הצעת תקציב 2006 + פיתוח 7+ תקציב מבקר;

16-06

28/2/06

תברים; דוח רבעון 3; הנחות מארנונה; פתיחת חשבון ייעודי בנק אוצר שלטון מקומי בניית בית ספר ישיבה תיכונית שלב ד'; שינויים בתקציב; הרשאת שימוש; אישור תקציב מועצה דתית 2006; התקשרות עם המועצה להסדר הימורים וחב' למשק הקמת מגרש מיניפיץ; שינוי תקן כא; מחיקת חוב מנגיסטו אקוול; וועדת הקצאות – מינויים; מינוי מנהל מפעל מים-מאיר אבודרם; שינוי תקן פסיכולוגית; שינוי ייעוד כספים "אומץ" משכר לפעולות; שינוי בתקציב; שימוש במבנה עירייה – מתנס – אולם ספורט; רשות שימוש מתנס – מנהרה; מתנס מבנה קפיטריה; עמותת "ידיד לילד" – 2 שנים; הרשאת שימוש יד שרה; שימוש אריאל – שנה.

17-06

3/4/06

טלפונית – תברים

18-06

9/4/06

תברים; רכישת מכולות אשפה

19-06

9/5/06

תברים; דו"ח רבעון 4; וועדת הקצאות; הרשאת שימוש למתנס מעון יום מגרש 502/07 – 5 שנים; רשות שימוש בוזונה וחן כה דוד; הפיכת חשבון פיקדונות בנק אוצר שלטון מקומי לחשבון עו"ש; שינוי תקן; שינוי מס' 2 אשרור מועצה 71,18; וועדת הנחות ארנונה; הסתגלות שרה מתיאש; שימוש בשטח ציבורי משה קוקה; תיקון החלטה חוב ארנונה

20-06

6/6/06

תברים; מינוי וועדת שימוע - גבי בר זכאי, שמוליק פניאל, ינקי פרידמן, בוריס; שינויים בתקציב;

21-06

9/7/06

תברים; תיקון תברים; דוח רבעון ראשון; עליזה ישי – הסמכה לחתום על פקודת תשלום לחובות העירייה; וועדת הנחות; תיקון חוק עזר שמירת הסדר ניקיון;

22-06

9/7/06

הודעת צו ארנונה 2006

23-06

15/8/06

טלפונית – תבר

24-06

29/8/06

תברים; חוזה רשות שימוש מבנה מעון יום חלמיש למתנס-שנה; מעון רחוב האשל לנילי – שנה; רשות שימוש לטייסניק מרינה; שינויים בתקציב 2005 דוחות כספיים חכל; מינוי וועדת רכש; שינוי תקציב; שינוי תקן; אשרור ישיבה 23; אישור וועדת הקצאות בית כנסת רחוב רכס;

25-06

1/11/06

תברים; דוח רבעון שני; שינוי בתקציב; הרשאת שימוש מבנה ישיבה תיכונית ל-4 שנים;

26-06

1/11/06

דוח בקורת משרד הפנים לשנת  2003

27-06

25/12/06

תקציב 2007 + פיתוח

28-06

25/12/06

דוח ביקורת ממונה על השכר77;

29-06

25/12/06

החלטת תאגיד קבלת שירותים בנקאיים בתקשורת בנק לאומי; וועדת הנחות; דוחות כספיים מבוקרים 2005; דוח רבעון 3; העברת חובות למחיקה; הרשאת שימוש מתנס , בני עקיבא, מחניים; החלטת תאגיד קבלני שירותים בנק דיסקונט;

30-07

7/2/07

הודעת ארנונה 2007;

31-07

7/2/07

תברים; וועדת הנחות; אישור תיקון חוק עזר – שמירת סדר וניקיון; הרשאת שימוש טבעוני; פתיחת חשבון בבנק אוצר השלטון המקומי – אולם ספורט

32-07

19/3/07

טלפונית – תבר

33-07

27/3/07

תברים; אשור מועצה 32; שינויים בתקציב פיתוח 2007; סימה גוב ארי, מכירת מגרש 3 מע"ר; תבחינים הקצאות; דוח רבעון 4 לשנת 2006; פיתחת בנק ייעודי – מפעל הפיס;

34-07

5/6/07

תברים; שינויים בתקציב פיתוח 2007 (2); אישור תקצי מועצה דתית; וועדת הנחות ארנונה; קריטריונים הסעות ואגרת חוץ; הלוואה בנק הפועלים; הרשאת שימוש מתנס , בני עקיבא, מחניים, אריאל, מעלה אורה; הסכמת גזבר – הלוואה;

35-07

22/7/07

וועדת הנחות מארנונה; הסכם בר שימוש קניא, חביב יהודה, מד"א, בית כנסת עלי גיתית, מעלה אורה, דוח רבעון ראשון 2007; דוחות כספיים 2006; שינויים בתקציב 2007;

36-07

22/7/07

דוח ביקורת מבקר העירייה מס' 6;

37-07

18/9/07

תברים; נתוני ארנונה; דוח רבעון שני; מינוי אתי כהן לוועדת קניות, אישור מחיקת חובות; שינויים בתקציב פיתוח 2007 מס' 3; הרשאת שימוש;

38-07

6/11/07

טלפונית – אישור נסיעה בני לבני ציון;

39-07

27/11/07

תברים; תיקון חוקי עזר-ביוב שמירת סדר וניקיון; הרשאת שימוש בית חב"ד, גינה בן שמחון; הסכם הרשאה בית כנסת צעירי כורדיסטאן; משטרה הרשאת שימוש חצר בית ספר אורט תעופה לתחנת שיטור קהילתית; שכר דובר; דגנית פוקס-ס. מנהלת מפעם; עדכון שכר מנהלת מפעם; אשרור ישיבה 38;

40-07

30/12/07

תקציב 2008 – פיתוח ומבקר;

41-07

30/12/07

תברים; שינוי מס' 2 לתקציב רגיל; דוח רבעון 3; הרשאת לצופים מועדון דרך הגיא ל-5 שנים נוספות; הרשאת שימוש קמ"ט רישום מקרקעין במבנה העירייה כי7כר קדם; התקשרות עם מועצת ההימורים;

42-08

29/1/08

דיון מיוחד – אישור הודעת ארנונה 2008

43-08

29/1/08

מחיקת חוב 6.4 מיליון אשרור חוזה מכירת מגרש 3 במע"ר ל"ריט";

44-08

26/2/08

דיון מיוחד - דוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2004 ;

45-08

26/2/08

דיון מיוחד - דוח מבקר המדינה

46-08

26/2/08

תברים; שינויים בפרויקטים; העברת ניהול המועצה הדתית של בית כנסת מרכזי;

47-08

12/5/08

תברים; אישור התקשרות חוזה בנייה בית כנסת "עמודי השישה"-ירד מסדר היום; דוח רבעון 4; אישור תבחינים שימוש שעתי מבנה עירוני; נוהל תמיכות; יפוי כח גזר גיוס הלוואה1,161,000 פרויקט 67 החזר השקעות מתנס; הצגת סקר 14001 ניצן לוי; הנחות בארנונה; אישור הלוואה בסך 950,000 ₪ השקעת מתנס בבריכה; הלוואה בסך 1,020,000 ₪;

48-08

30/6/08

תברים; אישור התקשרות  בנייה שימוש עמודי השישה; שינוי מס' 1; תקציב רגיל 2008; פטור אגרת שילוט חכל; דוח רבעון 1; דוחות כספיים חכל;

שלא מן המניין

10/8/08

תבר קסטל

49-08

2/9/08

סקר איזו; הסכם רשות שימוש לסלילת כביש ;השכרת מבנה למועצה הדתית; הגדלת עבודות סימון כבישים; הצטרפות לבנק דקסיה ישראל;

50-08

2/9/08

הזדהות סיעות;7

שלא מן המניין

7/10/08

אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי/ דיסקונט ובנק הפועלים;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס'

תאריך

נושאים

01-08

ד-3/12/08

מינוי סגנים, מינוי וועדת מכרזים, הנחות ארנונה, כספים

02-09

ג-20/1/09

תברים +  דוח רבעון שלישי; דוחות שנתיים מבוקרים 2007;התקשרות בחוזה עם עמותת "עמודי השישה" ב"כ רחוב התוף; אישור חוק עזר העמדת רכב וחנייתו 2009; הארכת חוזה הרשאה עם מתנס למבנה המתנס בדךר מדבר יהודה ל-5 שנים נוספות; מינוי וועדת כספים; מינוי וועדת ביקורת; מינוי ס. ראש העיר בוריס גרוסמן כמורשה ח תימה בחשבונות העירייה; תוספת- מינוי סגנים בתואר נוריאל גץ, יעקב77 ישראל בצלאל; גבי בר זכאי ובוריס גרוסמן; מחיקת חובות אבודים

03-09

א-22/2/09

דיון מיוחד- אישור הודעת ארנונה 2009

04-09

א-22/2/09

אישור האגודה להתנדבות בישראל פטור מארנונה; רשות שימוש עובד מזרחי הערבה; ו. מכרזי9 לא להמליץ זוכה במכרז מכירת 3 משאיות אשפה

05-09

ג-31/3/09

דיון מיוחד – אישור תקציב רגיל 2009, פיתוח ומבקר. הסמכה של הגזבר לפנות לבנקים לגייס מקורות

06-09

ג -31/3/09

תברים; מינוי ו. השקעות, מינוי ו. קניות, הגדלת שכרו של דובר העירייה מ-50 ל-60%; מחיקת חובות אבודים; הכינור 22; שינוי מס 1 תקציב רגיל;

07-09

ג- 2/6/09

תברים; תקציב 2009-עדכון; מינוי דירקטורים לחכ"ל-בוריס, אבידני, אבי רחמים, אלי הר ניר, אבי ג מאיר א. אבי ע. משה ס. דודו מת.; אישור תקציב מועצה דתית; דוח רבעון4; המלצת ו. הקצאות הקמת מבנה הצפצפה 4 לעמותת "מבוא המדבר"; חוק עזר אחזקת מקלטים 2009;

08-09

ג-21/7/09

תברים; דוח רבעון 1 – 2009;רשות שימש הר מכוור 7 אבי ותמי ג.; אישור קריטריונים להקצאת בי"ס;

09-09

ד-2/11/09

דוח מבקר העירייה 7

10-09

ג-8/9/09

תברים; אישור מחיקת חובות1 אישור הגדלת הסכם סימון כבישים

11-09

10/9/09-טלפונית

תבר

12-09

3/11/09

דוח רבעון שני 2009;  דוח שנתי 2008;בחירת חברי מועצה דתית-חנניה מור יוסף, דוד צרפתי ויהודה בן ישעיה, אלי קפלן, דב קראוס, יצחק אבידני, יו7סף לוי; אישרור י. מועצה טלפונית; אישור מחיקת חובות; אישור פתיחת חשבון ב. לאומי לצורך הפקדת כספי היטל צריכת מים עודפת; הארכת הרשאת שימוש.

13-09

א-29/11/09

אישור צו ארנונה 2010

14-09

א-29/11/09

אישור פתיחת חשבון בנק הדואר להפעלת חוק עזר חניות;

15-10

ג-2/3/10

תברים; תבחינים להקצאת קרקע לב"כ; אישור מתנות באירועים לסגנים בשכר; דוח רבעון 3; פתיחת חשבון בנק לאומי לצורך השקעות בשיקום ופיתוח מערכות מים; אשרור עיר ללא אלימות; פתיחת חשבונות מנוהלים ב. לאומי-לניהול תיקי ניירות ערך ע"י חברות ניהול1 קביעת דרגו קנס חוק עזר הסדרת חניות; אישור חוק עזר שימוש והחזקת משקאות משכרים 2010-ירד מסדר היום; חוק עזר שמירה סדר והניקיון 1984;אישור מינוי ניסן לוי ליור ו. קניות במקום גרשון ל.; אישור מוטי ברשישת חבר ו. ערר לארנונה; אישו  הגדלת חוזה ניקיון בת"ס; מינוי ו. מכרזים רק לנושא מכרז פרסום העירייה-ג. ב. אבי ר. ניר ל. גדי מ. מרינה ו. – הודעה החבר אבי רחמים מודיע על התפטרותו מהקואליציה;

16-10

ג-2/3/10

מיוחדת אישור תקציב רגיל, פיתוח מבקר 2010

17-10

א-16/5/10

מיוחדת –דוח מבקר העירייה 2007-8

18-10

א-16/5/10

תברים; פתיחת חשבון בנק לאומי ובנק דקסיה למענקי פיתוח; דוח רבעון 4; הענקת יקיר העיר לדוד עובדיה; התפטרות  יעקב בצלאל ממועצת העיר; אבידני לס. ראש העיר ללא שכר;

19-10

ג-22/6/10

דוח ביקורת מ. הפנים 2007

20-10

ג-22/6/10

תברים; אצלת סמכות לגזבר העירייה להטלת עיקולים לפי סעיף 94 ח'

21-10

ד-7/7/10

טלפונית פרויקט 413

22-10

ג-7/9/10

תברים; דוח רבעון 1; דוח רבעון 2; להסמיך ראש העיר וגזבר התקשרות עם בנק לקבלת הלוואה ושיעבודים; מוצע לאשר הפיכת חשבון 45000/10 לחשבון מרכז; אישור ו. הקצאות לקריטריונים להקצאת מבנים; מחיקת חוב עמותת "מכתב לחיים";

23-10

ג-2/11/10

תברים; דוח כספי מבוקר 2009; הצגת דוחוח כספרי חב' בנות:חכ"ל.

24-10

ג-30/11/10

 דיון מיוחד –  העלאת צו ארנונה 2011

25-10

ג-30/11/10

תברים; דוח רבעון 3; אישור ועדת מכרזים; מינו יעקב אפרתי מבקר העירייה כממונה על תלונות הציבור

26-11

ג-4/1/11

אישור תקציב ר7גיל, פיתוח ומבקר 2011

27-11

ג-4/1/11

תברים; הגדלת הסכם עבודה ריבוד כבישים; אישור ו. הקצאות חוזה הקצאה עמותת "שיח השדה, בי"כ "מבוא המדבר";

28-11

ג-4/11/11

דיון מיוחד – ברירת קנס חוק עזר למקלטים

29-11

א-13/3/11

תברים; אישור שכר בכירים-מנהל אגף שפ"ע, מנהל אגף ביטחון, מנהלת המפעם; מינוי יחיאל ו. בו. כספים במקום אבידני, מינוי איתן תנעמי בו. עלייה במקום אבידני, מינוי איתן תנעמי בו. לקידום מעמד הילד במקום יחיאל וקנין, מינוי איתן תנעמי כדירקטור בחברה לפיתוח מעלה אדומים ומעלה אדומים חברהל תכנון ופיתוח בע"מ, מינוי דגנית פ. כדירקטורית בח' לפיתוח מ.א. ומ.א. חב' לתכנון, מינוי רחל לוי דירקטורית בח' לפיתוח מ.א. ומ.א. חב' לתכנון ופיתוח בע"מ, מינוי גבי ב. כדירקטורית בקרן הצייר משה קסטל, מינוי אלי הר ניר כדירקטור בק. הצייר משה קסטל.

30-11

א-15/5/11

דוח ביקורת משרד הפנים 2009

31-11

א-15/5/11

תברים; שינוי בתקציב רגיל מס' 1; שכר בכירים-דובר העירייה מ-60 ל-65; דוח רבעון 4 2010; חלק עזר מ.א. אחזקת מקלטים 2009 אישור דרגות קנס; דוחות כספיים חברות כלכליות; להסמיך ג. העיריה לגייס הלוואה מבנק לפרויקט 611, להסמיך גזבר וראש העיר לחתום על מסמכי ההלוואה; מינוי א. ג. כדירקטור בקרן הצייר משה קסטל

32-11

ג-5/7/11

דוח מבקר העירייה 2009

33-11

ג-5/7/11

תברים;

34-11

12/7/11 טלפונית

תבר 617

35-11

ד- 10/8/11 טלפונית

תבר 589

36-11

ב-31/8/11

תברים; מתן הרשאה לשירותי שליחות לבנק לאומי ומורשי חתימה; דוח כספי 2010;הרב שמלה למועצה דתית במקום דוד צרפתי; העסקה בהסכם בכירים-בנימין שפירא, זהב מיכל

37-11

א-27/9/11

תברים; עדכון שכר מאיר אבודרם.

38-11

ג- 29/11/11

דיון מיוחד – צו ארנונה 2012

39-11

ג-29/11/11

תברים; שינוי 2 תקציב רגיל; דוח רבעון שני; הרשאת שימוש –נחל בוקק ברנשטין; דבורי בת הנדיב, אישור פ. ו. הקצאות; אישור החלטה להקמת7 תאגיד לפעילויות תרבות, עמותה עירונית שתפעיל את אולם המופעים והקונסרבטוריון.

40-11

28/12/11

אישור תקציב רגיל, פיתוח מבקר 2012

41-11

28/12/11

תברים; תיקון הצעת תקציב 2012; הסכם הקצאה לעמותת "נאות מרגלית" למעון יום רח' הבדולח

42-12

ד-29/2/12

תברים; אישור תקציב מועצה דתית 2012; אישור פרוגרמה עירונית נוהל מ. הפנים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה;

43-12

ב-30/4/12

תברים; מוצע לאשר להתקשר עם בנק לאומי בהסכם יעוץ השקעות ; דוח רבעון 4; הקמת תאגיד לפעילויות תרבות; מינוי נוריאל ג. כחבר בו. כספים במקום גדי מארק; מינוי שמעון גרסון כחבר בו. ביקורת במקום גדי מארק; עמותת יגל אברהם בית כנסת בהקמה ברחוב האבן;

44-12

ג-12/6/12 טלפונית

תבר755

45-12

א-24/6/12

רגילה-תברים; פתיחת חשבון בנק יעודי בבנק הדואר לקליטת תשלומים בגין דוחות חנייה בבית משפט; עדכון חוק עזר-מניעת רעש-ירד מסדר היום; דוח רבעון ראשון; מתן אזרחות כבוד לג'ורג' שפר;

46-12

א-24/6/12

דיון מיוחד – ועדת ביקורת משרד הפנים  2010 ודוח כספי חצי שנתי 2011

47-12

ב-16/7/12

תבר 477- מועדון סאב

48-12

ב-2/9/12

רגילה- תברים; שינוי בתקציב; דוחות כספיים  דוח מבוקר 2011; דוחות כספיים חברות בנות 2011;מינוי צופית אליצור כדירקטורית בקסטל; אישור התקנון המעודכן של מעלה אודמים מפעלי תרבות בע"מ; עדכון ותוספות לתבחינים להקצאות מבני עירייה-ירד מסדר היום; דו7ח רבעון שני; שינויים בתקציב רגיל;

49-12

ג-30/10/12

דיון מיוחד -חוק עזר מ. א. – אגרת ביוב –תיקון תשע"ב-2012;

50-12

ג-30/10/12

תברים; דוחות כספיים מסוקרים רבעון 2; עדכון תוספות ותבחינים להקצאות מבני העירייה; חוזה בכירים-מוטי ברשישת ומורשה חתימה בחשבונות העירייה; לדירקטור בחב' הכלכלית חב' לתכנון, מנהל הארנונה; חברי ו. הערר יקבלו תגמול ע"פ חוזר מנכל 1/12; שינויים בתקציב הרגיל; המשך כהונתו של אבי ענתי כיור דירקטוריון החכל ל-3 שנים נוספות

*דיון – דו"ח הממונה על תלונות הציבור 2016

51-12

ד-28/11/12

דיון מיוחד – העלאת הארנונה בשיעור 2.3% שנת 2013; הוספת סיווג למחסנים; הוספת תעריף לחממות שקופות על גג בנין;

52-12

ד-28/11/12

תברים1 חוזים אישיים: רחמים ענת, ביטון שלומית, עיזה ישי, תקוה סמדר; ראש העיר מאציל סמכותו לחתום על צווי עיקול לגזבר הנכנס מוטי ברשישת

53-13

א-6/1/13

דיון מיוחד – דוח ביקורת משרד הפנים שנת 2011

54-13

א-6/1/13

תברים; דוח רבעון 3; קול קורא להפרדה במקור; המשך כהונת אבי ענתי ל-3 שנים כיו"ר דירקטוריון בשתי חברות מ.א. חב' לתכנון וחב' פיתוח בע"מ;

55-13

ה-21/3/13

תקציב רגיל, פיתוח מבקר 2013

56-13

ה-21/3/13

אישור פתיחת חשבונות בנק דקיה 2013-4 לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס; העברת תשלומים במערכת מס"ב אינטרנטית;

57-13

ד-8/5/13 (נדחה ליום 9/7/13)

דיון מיוחד – דו7ח מבקר העירייה 2011

58-13

ד-8/5/13

תברים; אישור תקנון חכל מ.א.; אישור תקנון חב' לפיתוח מ. א.

59-13

ג-9/7/13

תברים; להסמיך ראש העיר לגייס מבנקים הלוואות למימון תקציב פיתוח בסך 9 מיליון לחתום על הסכמי ההלוואה ולשעבד הכנסות עפי הוראות מ. הפנים עד לסכום ההלוואה

60-13

ב-5/8/13

דיון מיוחד – הזדהות סיעות

61-13

ב-14/10/13

תברים

 

 

 

 

 

 

מס'

תאריך

נושאים

01-13

א-17/11/13

מינוי סגנים, מינוי וועדת מכרים, הנחות, כספים

02-13

ג-10/12/13

תברים + דוחות כספים 2012 – חברות בנות – תאגידים באחזקת רשות; דוחות כספיים 2012 – דו"ח מבוקר; דוחות כספיים תקופתיים 2013; שינוי מס' 1 – ת. רגיל; הסכם ישן מול חדש; שעור עדכון ארנונה 2014, מינוי דירקטורים – מ.א. חב' לתכנון ופיתוח בע"מ-אבי ר. דודו מ. נוריאל גץ. מינוי דירקטורים חכ"ל – אביר. דודו ימ. נוריאל גץ; מינוי נציג עירייה למועצה איגוד רשויות איכות סביבה – יהודה אסרף; מתן זכות חתימה בשמו של ראש העיר לבוריס; מינוי ריקי יובל דירקטורית מוזיאון קסטל

03-14

ה-2/1/14

תברים + מינוי 7וועדות קליטה, בטיחות בדרכים, תנועה , מעמד הילד; מינוי גב' איריס אלפסי לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה

04-14

ה-20/3/14

תקציב 2014-אישור תקציב רגיל + פיתוח + מבקר

05-14

ה-20/3/14

תברים; מינוי ועדת ביקורת-ק א. דודו מ. אלינה א. שרה ק. יו"ר-גבי ב.ז.; מינוי יחיאל ו. – יו"ר ו. ביקורת;

להסמיך את ראש העיר + גזבר לגייס מבנקים הלוואה למימון תקציב פיתוח 6 מיליון.

06-14

ג -8/4/14

תברים; מינוי גיא-דירקטור מוזיאון קסטל; מינוי דירקטורים לחברה לפיתוח ולחברה הכלכלית- איתן תנעמי, אסנת מארק, מלי אמסלם; דוחות כספיים 2013-חברות בנות תאגידים-חכ"ל, חב' לתכנון, מ.א. פיתוח פרויקטים בע"מ.

07-14

ג- 27/5/14

תברים; אישור תקנון חכ"ל + חברה לתכנון ופיתוח + דוחות כספיים 2013 – חברות בת – תאגידים – ק. מוזיאון קסטל; מינוי דירקטורים לתאגיד תרבות-גיא י. בוריס ג. גילי כ. רוני ט. רונן א. איריס א. אבי ג. שמי אמסלם, אילנה דבורצ'יק; מינוי נציגי עירוני במועצה הדתית – חנניה מור יוסף, יהודה בן ישעיה, צופית אליצור, הרב קפלן, יעקב שניאור, יוסף לוי, יורם עוזרי, יצחק אבידני; בקשה לאשר חוזה אישי – משרת אמון לגב' ענת רחמים.

08-14

ב-30/6/14

דיון מיוחד – צו ארנונה לשנת  2015

09-14

ב-30.6.14

תברים; דוח כספי רבעון אחד; אשרור החלטת הקמת חב' לתרבות הציבור מפעלי תרבות; חוזה בכירים לחיים שמעוני; הקמת יחידת שיטור עירוני; חוזה בכירים ליריב ריבק; פתיחת חשבון בנק מרכנתיל דיסקונט

10-14

ד-13/8/14

מיוחד – תיקון חוק עזר שמירה

11-14

ד-13/8/14

תברים; מינוי נציגי עירייה למ. הדתית – דינה הנדלר; מינוי חברי וועדת ביקורת לתאגיד תרבות; שינוי בתקציב 2014 – שינוי מס' אחד.

12-14

9/9/14

שלא מן המניין – דיון מיוחד- פטור ממכרז ישיבה תיכונית "צביה"

13-14

ג-28/10/14

תברים; אשרור הרב יוסף לוי כנציג אופוזיציה (ש"ס) למועצה הדתית; מינוי מבקר העירייה כממונה על תלונות הציבור; תיקונים בתקנון בתאגיד היכל תרבות; דו"ח כספי שנתי מבוקר 31/12/13; חוזי רשות שימוש בשטח ציבורי לנור בבאי ועופר לוי; הסכם התקשרות עם חב' לתכנון ופיתוח להקמת בית עלמין

14-14

ה-27/11/14

דו"ח ביקורת מ. הפנים 2012

15-14

ה-27/11/14

דו"ח ביקורת מ. הפנים 2013

16-14

ה-27/11/14

תברים; תיקון חוק עזר שמירה בשכר

17-15

14/1/15

דיון מיוחד – אי7שור תקציב 2015 רגיל פיתוח ומבקר; אישור גיוס הלוואה ע"ס 6 מיליון

18-15

14/1/15

תברים; להסמיך ראש העיר + גזבר לגיוס הלוואות למימון תקציב פיתוח 6 מיליון + הרחבת סיווג קיים, ארנונה למחסני שווק והפצה; מינוי גיא יפרח כחבר בו. מכרזים במקום הגב' שרה קמינסקי; תיקון נקודתי לחוק עזר אגרת שמירה.

19-15

14/1/15

דיון מיוחד – דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012 – חב' כלכליות

20-15

14/1/15

דיון בדו"ח ממונה על פניות הציבור 2011-12

21-15

א-1/3/15

תברים; בית עלמין

22-15

ג-31/3/15

תברים; אישור הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה לעמותות; היכל תרבות אישו ניהול מו"מ להפעלת ביצת קפה; הגדלת חוזה קיים להשלמת היכל תרבות 3 מיליון ; מינוי ו. איכות הסביבה – יהודה א. רוני ט. מעין מור, אבי רחמים, רון צ, חנה קראוס, רונן א. אנשי ציבור – שלומי ירוחם, שאולי חמווי, יוסי בן שטרית, אורי טל, פרופ' יהודה נוימרק

23-15

ג-26/5/15

תברים; דו"ח ממונה תלונות ציבור 2014; דוחו כספי שנית 30/6/14; דוח כספי רבעון שלישי 30/9/14; אישור מר שלמה ירוחם כחב' דירקטוריון היכל תרבות

24-15

ג-23/6/15

מיוחדת – ארנונה 2016

25-15

ג-23/6/15

תברים; להסמיך ראש העיר והגזבר ליטון הלוואת בבנק הפועלים, מחזור הלוואה קיימת 5 מיליון מחזור הלוואת בנק4 דיסקונט 15 מיליון; אישרור ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא ניטלת שתי הלוואת בנק לאומי 8 מיליון, 14 מיליון; דו"ח כספים 31/3/15 רבעון ראשון 2015;אישור המשך כהונתו של אבי ענתי כיו"ר דירקטוריון לחברה לפיתוח; מינוי מאיר אבודרם כיו"ר דירקטוריון חכ"ל; מינוי אבי ענתי כמשקיף.

26-15

ג-28/7/15

תברים; דוחות כספיים 2014-חב' בנות חכ"ל מוזיאון קסטל; תיקון חוק עזר שמירה בשכר ; נוהל מחיקת חובות לרשות מקומית; מינוי יחיאל וקנין חבר בוועדת מכרזים

27-15

א-20/9/15

דו"ח מבקר המדינה – טיפול מזיקים תברואיים – דיון

28-15

20/9/15

תברים; פתיחת חשבון בנק דקסיה 2015-16 לכל פרויקט שימומן ע"י מ. הפיס; פתיחת חשבון בנק הדואר לתשלום רישיונות כלבים וחתולים; הקצאה אישור שימוש במבנה עירייה לעמותת "בית מורשת" פארק הקרן

29-15

א-8/11/15

דיון מיוחד – דו"ח מבקר המדינה – טיפול הרשות המקומית ובעלים פרטיים בקרינה בלתי מייננת במוס"ח

30-15

א-8/11/15

דיון מיוחד – דו7"ח מבקר העירייה מס' 12 – 2014, גני משחקים ופעילות גופנית בשצפים

31-15

א-8/11/15

תברים; אישור חוק עזר שילוט 2015; דו"ח כספי שנתי מבוקר 31/12/14

32-15

ד-16/12/15

דיון מיוחד-דו"ח ביקורת מפורט מ. הפנים2014

33-15

ד-16/12/15

תברים; אישור התנהלות מתנ"ס כעמותה; מחיקת חוב אבוד

34-16

ד-27/1/16

דיון מיוחד – אישור תקציב רגיל, פיתוח ומבקר לשנת 2016; גיוס הלוואות מבנקים לתקציב פיתוח

35-16

א-28/2/16

תברים; חוזה בכירים יונתן לובל; מסגרת אשראי בנק לאומי 13 מיליון; אישור הקצאות היכל רחל ואסתר; קול צופיך, בית חב"ד עמותת כלי נגינה, עמותת בית מורשת עמותת נוות ישראל; מינוי שלומית ביטון נציגת עירייה בדירקטוריון מפעל תרבות

36-16

ב-18/4/16

תברים; אישור התנהלות המתנ"ס כעמותה מעין עירונית; מינוי נציגי עירייה במרכז קהילתי מתנ"ס-גיא, ישראל, ענת רחמים

37-16

א-29/5/16

תברים; הצעת חוק עזר מ.א. מניעת רעש תיקון, דו"ח ממונה פניות הציבור 2015; פתיחת חשבון בנק דקסיה להקצבת פיס; דוחות כספיים תאגידים עירוניים חכ"ל קסטל מפעלי תרבות; העלאת קנסות על חנייה בנכים וצואת כלבים

38-16

ה-30/6/16

תברים; דוח כספי רבעון ראשון 2016;אישור גב' גונן דנית בדירקטוריון החכ"ל

39-16

ה-30/6/16

דיון מיוחד – צו ארנונה 2017

40-16

א-3/7/16

דיון מיוחד- השקת קמפיין להחלת הריבונות הישראלית על מעלה אדומים

41-16

א-28/8/16

תברים; חוק עזר שילוט; חוק עזר אגרת ביוב; העברת מניות העירייה מוזיאון קסטל משמו של ראש העיר לשם העירייה

42-16

א-9/10/16

תברים

43-16

9/10/16

דיון מיוחד – דו7ח מבקר העיריה 2015

44-16

א-27/11/16

תברים; אישור תבחינים להקצאת מרכז יום לקשישים; אישור שימוש לאלינה איזנברג הר מכוור; אישור קבלת הלוואה לחברה לתכנון ופיתוח בע"מ בסך 5.5 מילון לטובת פארק מחזור פסולת השומרוני הטוב עבור תשלום שומת קרקע; אישור מתן ערבות של העירייה לחברה לתכנון ופיתוח בע"מ להלוואה בסך 5.5. מיליון לטובת פארק מחזור פסולת שומרוני הטוב עבור תשלום שומת קרקע; אישור קבלת הלוואה לחברה לתכנון ופיתוח בע"מ בסך של עד 8 מיליון ₪ עבור רכישת 12 מערכות סולריות לייצור חשמל המותקנות על גגות מוסדות חינוך בעיר;

אישור קבלת הלוואה לחברה לתכנון ופיתוח בע"מ בסך של עד 10 מיליון ₪ עבור הקמת מבנה למשרדים ולשירותים שונים; אישור רון צרפתי כנציג הערייה בדירקטוריון החכ"ל; אישור מינוי מוטי ברשישת כיו"ר דירקטוריון החכ"ל; דו"ח כספי שנת לשנת 2015; דוח"ח כספי חצי שנתי רבעון שנתי שנת 2016.

45-17

ה-26/1/17

תברים;

46-17

ג-28/2/17

תברים; סגירת תב"רים. אישור מתן ערבות של העירייה למתנס מעלה אדומים להלוואה בסך של 1.5 מילון; שינויים בתקציב רגיל שינוי מספר 2 לשנת 2016

47-17

ג-21/3/17

דיון מיוחד – תקציב 2017

48-17

ג-21/3/17

רגילה- תברים

*פתיחת חשבונות בנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים 2017-18 לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס

*להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס מסדרת אשראי לשנת 2017, בסך 6 מילון מבנק לאומי לישראל סעיף מעלה אדומים לניהול תזרים המזומנים השוטף

*אישור ג' הילה לשם סלמן כנציגת ציבור בדירקטוריון החב' הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ ובדירקטוריון מעלה אודמים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ

49-17

ד' -26/4/17

תב"רים

*בחירת 2 חברי מועצה לוועדה לאישור כשירות לתפקיד מנכ"ל העירייה – מר גיא יפרח ומר יחיאל וקנין נציג האופוזיציה

*אישור חתימת חוזה בכירים לשמוליק חנוך

50-17

ד' – 24/5/17

תברים

*שינויים בתקציב רגיל – שינוי מס' 1

*דיון – דו"ח הממונה על תלונות הציבור 2016

*מתן תואר יקיר העיר לנוריאל גץ ז"ל

*פתיחת חשבון ייעודי בבנק לאומי לקרן שיקום ביוב בהתאם לחוק עזר אגרת בוב ולתקנות מ. הפנים

 

ד' – 14/6/17

שלא מן המניין – מינוי  רון צרפתי כדירקטור בחברה מעלה אדומים, חברה לתכנון ופיתוח בע"מ

51-17

ד-28/6/7

תברים, מינוי שרה ק. כס. ראש העיר, כניסת אייל טישלר כחבר מועצה במקום נוריאל, אשרור כהחלטת ישיבת מועצה שלא מן המין, סגירת תברים, אישור מבצע גביית חובות ארנונה

52-17

ד-28/6/17

דיון מיוחד – עדכון בדבר צו ארנונה 2018

53-17

א-30/7/17

תברים; דוח כספי רבעון ראשון 2017; דוחות כספיים תאגידים עירוניים-ק.מ. קסטל ומתנ"ס; שינויים בתקציב רגיל 2017-שינוי מס 2. תוספת לסדר היום – מינוי אייל נ. לדירקטור בתאגיד עירוני מוזיאון קסטל

54-17

א'-30/7/17

דיון מיוחד-דו"ח ביקורת מפורט מ. הפנים 2015

55-17

ב' 28/8/17

רגילה, דוחות כספיים תאגידים עירוניים-מ.א. חב' לתכנון ופיתוח בע"מ; חב' כלכלית לפיתוח מעלה אדומים ; מעלה אודמים מפעלי תרבות בע"מ. גיוס הלוואות מבנקים לתקציב פיתוח

56-17

23/10/17

הגדלת חוזה מעל 50% לביצוע – הסעות תלמידים; סגירת תברים, דוח כספי רבעון שני 2017. תוס0ת לסדר היום הלוואת חח"ד מסגרת אשרי בסך 6 מיליון מבנק הפועלים

57-17

ה' 23/10/17

דיון דוח מבקר העירייה 2016

58-17

ד' 29/11/17

תברים, עדכון שכר מ. העירייה, מחיקת חוב מים למ. הדתית, הגדלת חוזה מכרז מחשבים 50%

59-17

ה' 28/12/17

תברים, דוח כספי שנתי מבוקר 31/12/16, דוח רבעון 3 2017, סגירת תברים, אישור תבחינים להקצאת מ. יום לקשיש

 

 

 

60-18

ג' 30/1/18

תברים, הגדלת שכר מהנדס העיר ב-5%; הגדרת חוזה 25% בניית מבנה מפעם; אישור משרות חדשות: מח' מצוינות, מח' נכסים, מוקד, חשב שכר, רכז מנהיגות

61-18

30/1/18

ד. מיוחד – אישור תקציב 2018, גיוס הלוואות מבנקים לת. פיתוח, הלוואת חח"ד מסגרת אשראי בסך 3 מיליון

62-18

ג' 27/2/18

תברים

63-18

ג' 27/2/18

דיון מיוחד – דוח ביקורת מפורט מ. הפנים 2016

64-18

26/3/18

תברים

65-18

30/4/18

תברים, אישור יהונתן ביטון נציג ציבור דירקטורין החכ"ל אישור הפחת דמי פיתוח לעירייה בגין שיווק מגרש לבניית בית מלון מגרש 4, מינוי שרה קמינסקי כדירקטורית בחכ"ל

66-18

21/5/18

תברים, דוח כספי רבעון 4 2017, הגדלת חוזה מעל 50% באישור מועצה לריבוד כבישים, הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל; דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2017

67-18

א 24/6/18

תברים, דוחות כספיים תאגידים עירוניים – מתנס חכל , מינוי אייל פישלר לו. כספים.

68-18

ד' 25/7/18

תברים, דוח כספי 1 2018, סגירת תברים, שינויים בתקציב רגיל 2018, הודעה על שיעור ארנונה 2019, הקצאת מקרקעין למ. שירתים לרווחת הקהילה, בקשה לאישור הקצאה עמותת "עלי באר"

 

9/8/18

ישיבה שלא מן המניין – הגדלת חוזה מבנה המפעם

69-18

ג' 14/8/19

 הזדהות סיעות, אשרור שלא מן המניין

70-18

ב' 17/9/18

תברים, דוח כספי 2017-מ. קסטל, הגדלת חוזה  3/18 העלאה והורדת נוסעים

71-18

17/9/18

דיון מיוחד – דוח מבקר העירייה 2017

1-18

ג' 27/11/18

מינוי סגנים, וועדות, דירקטורים חכ"ל, תברים; דוח רבעון 2 - 2018

2-18

30/2/18

תברים, אסרף- ו. הסביבה, זכות חתימה בוריס גיא. סגירת תברים, דוח כספי 3 לשנת 2018

3-19

30/1/19ד'

תברים, מינוי ס. ראש עיר –יחיאל וקנין ללא שכר, מינוי ו. ביקורת-יו"ר ברנדה חברים ג'קי, דודו, מעין, אלינה, חכירת משנה מד"א; הקצאה למט"ב מועדון לקשיש

4-19

ד' 27/2/19

תברים; ועדת שמות (ירד מסדר היום), מינוי ועדת תנועה, מינוי ועדה לבטיחות בדרכים, מינוי ו. עליה וקליטה, מינוי מר אברהם נגר כחבר בו. מלח פסח;

5-19

ד' 27/2/19

דיון מיוחד – דוח ביקורת מפורט מ. הפנים 2017

6-19

א' 31/3/19

דיון מיוחד – תוספת ארנונה העלאה חריגה 6% לשנת 2019

7-19

א' 31/3/19

דיון מיוחד – אישור תקציב רגיל פיתוח מבקר כ"א, מ. דתית; גיוס הלוואות מבנקים לת. פיתוח; הלוואת חח"ד

8-19

א' 31/3/19

רגילה-תברים; הסמכת גזבר לחיוב צד שלישי בארנונה; אישור פתיחת חשבון בנק דיסקונט לבה"ס חוות חקלאית; אישור מליאת ע. חכירת משנה מד"א; מינוי ו. שמות; מינוי אייל פישלר לחבר בו. כספים. מינוי חב' דירקטוריון מפעלי תרבות

9-19

ב' 29/4/19

תברים; סגירת תברים; דוחות תאגידים עירוניים; אישור תכנית התייעלות; אישור רפי אוברגוט כדירקטור במפעלי תרבות

10-19

ה' -13/6/19

תברים; חק עזר העמדת רכב וחנייתו-חניית קרוואנים; דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018;

11-19

א' – 14/7/19

תברים; דוח כספי רבעון 4 לשנת 2018; שינויים בתקציב רגיל שינוי מס' 1; אישור וועדת שמות רחובות;

12-19

א – 25/8/19

תברים; סגירת תברים; הגדלת חוזה מסלעות למיגור שפני סלע; תוספת בכירים 5%למהנדס העיר; הסבת זכויות למד"א; הסבת זכויות למחסן מלח;

13-19

א' 15/9/19

תברים; הקצאה בית חבד; שינויים בתקציב רגיל 2; גיוס הלוואה 2 מיליון לבית עלמין; הלוואה 1 מיליון-חכל סולארי; אישור התקשרות עם משרד לאיכות הסביבה מתקן בטיפול בפסולת

14-19

א' 15/9/19

דוח מבקר העירייה מס' 16 לשנת 2018

15-19

ד' 27/11/19

תברים;  דוח כספי רבעון 2-  2019; הקצאות-עמותת אמילי;  אמונה-מעון יום צלצל; ויצו בשחם;

16-19

30/12/19

תברים; דוח כספי רבעון 3 – 2019. שינוי מס' 2; גיוס הלוואות מבנקים בסך 7 מיליון לכיסוי גרעון. אישור תבחינים להקצאת קרקע להקמת תחנה לשירותי רפואת חירום ושרותי עזרה ראשונה והצלה

17-20

ד' 26/2/20

תברים; סגירת תברים; אישור הדס שלם נציגת ציבור בדירקטוריון חכל; דוח כספי 2018; תקנון מוזיאון קסטל; תוספת לסדר היום התחייבות לרמ"י –פסגה

18-20

א' 29/3/20

תקציב 2020 רגיל, פיתוח מבקר העירייה אישור תקן כח אדם 2020 והתאמת מבנה ארגוני; אישור השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית.

19-20

א' 29/3/20

תברים; הגדלת חוזה מעל 25% - עבודות פיתוח ומסלעות למיגור שפני סלע מכרז 8/17; תוספת לסדר היום: אישור מתן ערבות עירייה למתנס להלוואה 1,200,000 ₪ .

20-20

א' 29/3/20

הטלה לראשונה של ארנונה על מקומות חנייה שלא בתשלום;

21-20

א' 29/3/20

דיון מיוחד – דוח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2018.

22-20

ב' 25/5/20

תברים; דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2019-דוח שנתי מס 7; מינוי חברי דירקטוריון למוזיאון קסטל; תקנון מוזיאון קסטל; תיקון סיווגים בצו הארנונה המבוססים על "מיהות" המשתמש.

23-20

ד' 24/6/20

דיון מיוחד; עדכון צו ארנונה 2021; תברים

24-20

ד' 22/7/20

תברים; עדכון שכר בכירים ענת רחמים 5%; מינוי חנה כהן מנהלת מח' נכסים;  אישור תבחינים להקצאת מקרקעין למוסד העוסק בפעילות התנדבות למען הקהילה בתחום השאלת ציוד רפואי ושיקומי יד שרה; דוחות תאגידים: חכ"ל, חבר לתכנון, מפעלי תרבות מוזיאון קסטל.

25-20

28/7/20

שלא מן המניין - תיקון חוק עזר חנייה קרוואנים וגרורים;

26-20

ד' 26/8/20

דיון מיוחד – תיקון חוק עזר בנושא חניות קרוואנים ונגררים –תיקונים טכניים; תברים; עדכון שכרה של ענת רחמים (תחולה);

תברים; דוח כספי 2019 רבעון 4; דוח כספי 2020 רבעון 1; הגדלת חוזה מעל 25% עבודות ריבוד כבישים מכרז 3/20; אישור חוק עזר למעלה אדומים מניעת רעש שימוש במפוחי עלים התשפ 2020; אישרור ישיבת מועצה 25 טלפונית תיקון חוק ער חנייה בנושא קרוואנים וגרורים; אישור שמות מבואות ורחובות

 

 

27-20

ה' 1/10/20

טלפונית – תברים;

28-20

26/10/20

דיון מיוחד – דוח מבקר העירייה מס' 17 לשנת 2019

29-20

26/10/20

אישרור ישיבת מועצה טלפונית 27-20; דו"ח כספי מתנ"ס 2019; הקצאת מקרקעין –מגרש 433/2, ברחוב הצור 28, מד"א מעלה אדומים; הקצאת מבנה עירייה – מגרש 109;

 

30-20

ב' 23/11/20

תברים; ; מעלה אדומים פיתוח פרויקטים בע"מ – מינוי דירקטורים בקשה לא למנות רו"ח מבקר לחברה; חידוש הררכב המועצה הדתית; הקצאת מקרקעין מגרש 502 לעמותת "עזרת דוד";

31-20

30/12/20

תברים; סגירת תב"רים; הקצאת מבנה לעמותת "עזרת דוד" ברכס; הקצאה מבנה לעמותת בית כנסת אשכנזי מעלה הצופים; הקצאת קרקע "יד שרה" –נתיב האפוד 26;

32-21

17/2/21

דיון מיוחד – אישור תקציב רגיל 2021 פיתוח מבקר העירייה אישור תקן כח אדם אישור השתתפות העירייה תקציב המועצה הדתית; גיוס הלוואות מבנקים לתקציב פיתוח; הלוואת חח"ד מסגרת אשראי בסך 12,000,000

33-21

17/2/21

דיון מיוחד - דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2019

34-21

17/2/21

תברי"ם; גיוס הלוואה מבנקים בסך 4.5 מיליון לתקציב פיתוח; גיוס הלוואה מבנקים בסך 9.0 מיליון ₪ לכיסוי גרעון עבר; הקצאת "יד שרה" הקצאת מד"א

35-21

21/3/21

תברים; מינוי מ"מ גזבר-גיאה ננדזה; אישר שכר למ"מ גזבר;

36-21

28/4/21

תברים; סגירת תברים; תכנית חומש פיס מושלם פלוס; מחיקת חובות אבודים; העסקת עוזר בשכר למ"מ ראש העיר במשרת אמון בחוזה אישי; המלצה לפירוק מרצון של "מעלה אדומים פיתוח פרויקטים בע"מ; אישור הסכם משולש בין עיריית מעלה אדומים מתנס והחב' למתנסים; הצעה לשינוי שמו של אזור התעשייה לפארק ישראל מעלה אדומים בעקות פניית היזם חנוך קס;

37-21

31/5/21

תברים; אישור חוזה בכירים גזבר העירייה 85% משכר מנכל בשנה ראשונה; אישור עבודה נוספת לאדריכל העיר; דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2020; מינוי וועדת הנצחות; מינוי וועדת מכרזים למכרז רשתות;

38-21

31/5/21

אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים עירוניים-מוזיאון קסטל

39-21

31/5/21

אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים עירוניים-מפעלי תרבות בע"מ;

40-21

30/6/21

תברים; סגירת תברים; מינוי וועדת הנצחות;

41-21

30/6/21

דיון מיוחד – אישור דו"ח כספי מתנ"ס;

42-21

30/6/21

אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים עירוניים – חכ"ל – מעלה אדומים חב' לתכנון ופיתוח בע"מ והח' הכלכלי לפיתוח מ.א.;

43-21

30/6/21

דיון מיוחד – צו ארנונה לשנת 2022

44-21

19/7/21

תברים; הרחבת התקשרות עם חב' גרינקו פרויקט פוטו וולטאים; הקצאת מבנה לעמותת "תספאצ'ין"; הקצאת מבנה לעמותת "נוות ישראל" להפעלת גן ילדים רח' אגן הסהר 5;

45-21

30/8/21

תברים; סגירת 10 חשבונות בתי ספר בבנק דיסקונט ופתיחתם בבנק לאומי; הקצאת מבנה לעמותת "תספאצ'ין להפעלת בית כנסת ומרכז רוחני ליהודי אתיופיה-העוגב 1 מגרש 104; הקצאת מבנה לעמותת נוות ישראל להפעלת גן ילדים רח' אגן הסהר 5; דו"ח כספי רבעון 2 לשנת 2021.

46-21

13/10/21

  •  

47-21

13/10/21

דיון מיוחד – דו"ח מבקר העירייה מס' 18 לשנת 2020;

48-21

17/11/21

תברים; אישור פטור מארנונה 67% כמוסד מתנדב ל"יד שרה", "בית מורשת" והאגודה להתנדבות (בנות שירות.

הודעות ראש העיר- דיווח על קבלת תרומה מבנה יביל לבית כנסת מרוקאי שכונת נופי הסלע;

49-22

18/1/22

תקציב רגיל/פיתוח/מבקר/תקן כ"א/מועצה דתית 2022; גיוס הלוואות מבנקים לתקציב פיתוח; הלוואת חח"ד

50-22

18/1/22

  •  

51-22

18/1/22

כינוס אסיפה כללית מיוחדת ק. מוזיאון קסטל-אישור תקנו חדש לחברה ואישור תיקונים בתזכיר ההתאגדות;

52-22

16/2/22

תברים; תוצאות מכרז החלפת גופי תאורה; מתן רשות שימוש לאלי רז לגורים בחלק מבית קסטל;

53-22

3/4/22

תברים; תיקון צו ארנונה; התאמות שינוי מבני ארגוני מרכז מוס"ח לאגף מוס"ח; התאמות /שינוי מבנה ארגוני אגף מערכות מידע;

54-22

3/4/22

דיון מיוחד – דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2020

55-22

25/5/22

  •  

56-22

29/6/22

  •  

57-22

29/6/22

ארנונה לשנת 2023 – עדכון בדבר צו ארנונה לשנת 2023

58-22

29/6/22

הארכת תוקף גבייה חוק עזר למעלה אדומים (אגרת ביוב) התשעז 2007

59-22

29/6/22

דיון מיוחד -אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים עירוניים לשנת 2021 – מתנס מעלה אדומים

60-22

29/6/22

דיון מיוחד - אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים עירוניים לשנת 2021 – חכ"ל

61-22

29/6/22

דיון מיוחד - אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים עירוניים לשנת 2021 – מפעלי תרבות בע"מ חלצ

62-22

29/6/22

דיון מיוחד – דוחות מ. הפנים לשנת 2020 – דוח כספי ודוח הביקורת המפורט

63-22

29/6/22

דיון מיוחד – דוח מבקר המדינה – ניהול תהליכים מערכת נט המשפט

64-22

29/6/22

דיון מיוחד – אישור דוחות כספייםחברות ותאגידים עירוניים לשנת 2021 – קרן מוזיאון הצייר משה קסטל חל"צ

65-22

20/7/22

תברים; הגדלת התקשרות בחוזה ביטוחי המועצה עם חב' ביטוח איילון 46%; הארכת שירות מעבר לגיל 70 של הרב שמעון גרסון; הקצאת קרקע לעמותת "ברכת שלום לעם" לבניית בית כנסת מגרש 138/1 רח' מבוא מתנן 8; הקצאת קרקע לעמותת "אוהל אברהם" לבניית בית כנסת מגרש 1 רח' דרך קדם 30; מינוי איריס אלפסי כדירקטורית ב"חברה הכלכליתלפיתוח מעלה אדומים ובמעלה אדומים חב' לתכנון ופיתוח בע"מ.; מינוי נציגי עירייה במרכז הקהילתי מתנ"ס – גיא יפרח וענת רחמים; אישור חברי וועדת ביקורת מוזיאון קסטל-יואל גוברמן נדב ברק וגיאה ננדזה.

 66-22

29/8/22

תברים; הגדלת התקשרות חוזה ביטוחי המועצה עם חב' אילון 46% - ירד מסדר היום; דוח כספי רבעון 2; אישור הגדלת התקשרות חב' מלט לצורך קירוי ביה"ס ממלכתי ג' ב-26%; אשרור שינוי תזכיר תקנון קרן מוזיאון קסטל; מינוי שמוליק חנוך כנציג הרשות למועצת אשכול יו"ש; מינוי קרן מויאל כיועצת ראש העיר לענייני אזרחים וותיקים; התאמות במבנה ארגוני אגף הנדסה; המלצת וועדת ההקצאות למועצת העיר לאשר הגדלת שטח הקצאת קרקע עמותת "צעירי כורדיסטן במגרש 145 רח' הערבה 1; הקצאת קרקע לעמותת "אוהל אברהם" לבניית בית כנסת מגרש 1 דרך קדם 30; הקצאת קרקע לעמותת אמונה מגרש 102 רח' הגלגל 14 לבניית מעון יום;

67-22

20/9/22

  •