ניסים טוויטו - מנהל מוס"ח - מייל: [email protected]

אבטחת מוסדות חינוך

המחלקה מפעילה אבטחה צמודה בכל בתי הספר ואשכולות הגנים בעיר.
רכב סיור מוסדות מסייר בין הגנים והמוסדות והתאום מתבצע ע"י המוקד העירוני. (באמצעות לחצני מצוקה אלחוטיים) ומכשיר מירס.
ארגון, תרגול, תפעול ופיקוח מערכות אבטחה וחירום בכל המוסדות בעיר. הכשרה ואימון בעל תפקידים, תלמידים וסגל בתי הספר והגנים.
הצטיידות וריענון "מרכיבי ביטחון" במוסדות - מערכות כריזה, ביתני שמירה ואמצעים מיוחדים (תיקצוב משותף למשרד החינוך).

יושם דגש על:

 הכשרת הכיתות הגבוהות "בקרב מגע".
 תירגול פינוי ביה"ס.
 תרגול כניסה למקלט.
 השתלמויות ע"ר, כיבוי, וחפץ חשוד.
 אימון והכשרת נושאי נשק (אקדחים אישיים).
 אישור תאום ופיקוח טיולים ומוסדות.
 פיקוח בטיחות וגיהות.
 תרחישים בלתי קונבנציונליים – כימי ביולוגי.

הערכות לשע"ח מל"ח - פס"ח

 הקמת שני אתרי פינוי וקליטה נוספים על בסיס בתי ספר כמענה לאירוע רעידת אדמה (מעבר לאלו שהוקמו ב-2005).
 פעולות הועדה הסטאטוטורית בתרגול כ"א המגוייס, והכשרתו.
 הצטיידות בדגש על עדכון מצאי מול מצבת תושבים נתונה.
 ביקורת ותרגילים ברמה המחוזית והארצית.

הערכות לשע"ח צבאית - פקע"ר (פיקוד העורף)

 מסגרת האגף כ-185 עובדים ומתנדבים מתורגלת מול גורמי החטמ"ר בשת"פ עדכני ואיגום משאבים.
 עריכת תירגולות בשיתוף תושבים ברמות השונות.
 הצטיידות אמל"ח צבאי פיקוח ביקורת וייעוץ - מקלטים פרטיים וציבוריים. עידכון ויישום "מרכיבי ביטחון פקע"ר.
 אימון כיתת כוננות ע"ב הקב"טים החדשים שמצטרפים מפעם לפעם.
 פיקוח אזור התעשיה שמירת האיזור באמצעות שומרים סטאטיים וסיור מאבטחים למטרת מניעה ותגובה פחע"ית כאשר האוריינטציה הפלילית דומיננטית במיוחד.
עבודת המוקד מול חברת האבטחה הפועלת בשעות הלילה ובשבתות וחגים.
 מד"א שרותי אמבולנסים