לשכת מנכ"ל העירייה היא הזרוע הביצועית של ראש העיר והעירייה.
באחריות הלשכה לקיים את כל התיאומים והתהליכים העירוניים לביצוע פרויקטים, הפקת מכרזים, ניהול כוח האדם וגיבוש תכניות פיתוח בכל תחומי העשייה העירונית. 
לשכת המנכ"ל מעודדת יעילות מערכתית תוך פיקוח על ביצוע איכותי של כל עבודת העירייה והוצאה לפועל של מיזמים שונים תוך ניצול מיטבי של האמצעים העומדים לרשות העיריה.
מנכ"ל העירייה אחראי על התנהלות העירייה על מחלקותיה השונות ושם לו למטרה לשפר ולייעל את המערכת העירונית הנותנת שירותים לתושב, תוך שימת דגש על מספר אתגרים:

  • מתן שירות איכותי לתושב
  • חינוך מיטבי המקדם מצוינות
  • פיתוח פיזי וכלכלי של העיר
  • שמירה ושיפור חזות פני העיר 
  • תרבות איכותית ומגוונת לכל סוגי הקהלים
  • שירותים עירוניים שונים פרונטליים ודיגיטליים
  • טיפוח ההון האנושי בעירייה 

טבלת אנשי קשר - מנכ"ל
שם תפקיד טלפון דוא"ל
שמואל חנוך מנכ"ל העירייה 073-3485520 [email protected]
גדי בנטלי ע. מנכ"ל העירייה 073-3485529 [email protected]
ג'ני מזרחי מנהלת לשכת מנכ"ל 073-3485522 [email protected]
גליה הורטה מזכירות לשכת מנכ"ל 073-3485523 [email protected]
יערה לוי מנהלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 073-3485527 [email protected]

נמשיך לעשות למען העיר ותושביה smiley