כרטיס תלמיד/ה גן ילדים בהסעה- תשפ"ה

 
פרטים אישיים של התלמיד/ה: 

מגדר (חובה) שדה חובה

 

שם רחוב ומספר

 
פרטי הורה 1 (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר טלפון נייד
פרטי הורה 2 (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר טלפון נייד

אופן הורדת התלמיד/ה מההסעה:
 

יש לכתוב כתובת מדויקת- רחוב ומספר

 
מקבל/ת הילד/ה בעת ההורדה

 

במידת הצורך


הסעות תלמידים מיועדות להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך ולהחזירם הביתה לשלום.
חשיבות חגירת חגורות הבטיחות והתנהגות נאותה בהסעה, הינה הכרחית!
תלמיד/ה אשר לא יחגור/תחגור חגורת בטיחות או יוריד/תוריד את החגורה במהלך הנסיעה, ו/או לא יקפיד/ תקפיד על התנהגות נאותה בהסעה, לא יורשה/תורשה לעלות להסעה.
כמו כן, הרשות תבטל את ההסעה וההורים ייאלצו להביא ולקחת את הילד/ה מהגן בכוחות עצמם.
 
הנכם מתבקשים  להסביר לילדכם/ לילדתכם את חשיבות חגורת הבטיחות וכן התנהגות נאותה בזמן הנסיעה.

 
Browser not supported