כרטיס תלמיד בית ספר בהסעה- תשפ"ה

 
פרטים אישיים של התלמיד/ה: 

מגדר (חובה) שדה חובה

שם רחוב ומספר

 
פרטי הורה 1 (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהטלפון נייד
פרטי הורה 2 (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהטלפון נייד

אופן הורדת התלמיד/ה מההסעה:
 

יש לכתוב כתובת מדויקת- רחוב ומספר

 
א. במידה והתלמיד/ה יירד/תרד מההסעה בליווי מבוגר/ת יש למלא את הפרטים הבאים:
מקבל/ת הילד/ה בעת ההורדה

 
ב.
הריני לאשר כי התלמיד/ה יירד/תרד ממהסעה ללא להשגחת מבוגר/ת (חובה) שדה חובה
* במידה וסימנת שהנך מאשר/ת שהתלמיד/ה יירד/תרד מההסעה ללא השגחת מבוגר, יש למלא טופס הצהרת הורים אותו ניתן למצוא באתר העירייה או בדואר אלקטרוני שיישלח אליך לאחר מילוי טופס זה. 

במידת הצורך


הסעות תלמידים מיועדות להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך ולהחזירם הביתה לשלום.
חשיבות חגירת חגורות הבטיחות והתנהגות נאותה בהסעה, הינה הכרחית!
תלמיד/ה אשר לא יחגור/תחגור חגורת בטיחות או יוריד/תוריד את החגורה במהלך הנסיעה, ו/או לא יקפיד/ תקפיד על התנהגות נאותה בהסעה, לא יורשה/תורשה לעלות להסעה.
כמו כן, הרשות תבטל את ההסעה והתלמיד/ה ייאלץ/תיאלץ להגיע לביה"ס בכוחות עצמו.
 
הנכם מתבקשים  להסביר לילדכם/ לילדתכם את חשיבות חגורת הבטיחות וכן התנהגות נאותה בזמן הנסיעה.

 
Browser not supported