פרטי התקשרות עם מחלקת מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
 

עו"ד חני כהן
מנהלת מחלקת נכסים ומכרזים
073-3485530

עדי דואניס
סגנית מנהלת מחלקת נכסים ומכרזים
073-3485506