מטרה

עמותה

איש קשר

פירוט

המרכז ליישוב סכסוכים וגישור בקהילה

גישור קהילתי

מירב חורי

073-3485801

[email protected] 

מרכז הגישור שואף ליצור אקלים מיטבי בקהילה בעזרת השימוש ב"שפה גישורית" ובמטרה לבנות אקלים המסייע בשיפור התקשורת בין תושבים לבין עצמם, בין התושבים לרשות, בין דיירים בבניין המשותף, בין נותני שירות למקבליו, במקום עבודה, במשפחה ועוד. בשנים האחרונות אנו מציעים גם גישור בגירושין לזוגות שהחליטו שהם רוצים להפרד ויחד עם הפרידה להשאר בקשר ותקשורת לטובת המשך גידול הילדים באווירה טובה ומתקשרת.

שרות יעוץ לאזרח

שי"ל

ענת יוסף

073-3485802

[email protected]

ייעוץ לאזרח בנושאים שמעלה האזרח והכוונתו לכתובת הנכונה והמתאימה לפתרון הבעיה. ייצוג האזרח בפני רשויות שונות לשם מיצוי זכויותיו, כתיבת מכתבים למילוי טפסים, ייעוץ בנושאי יחסי עבודה וזכויות עובדים, סיוע לאזרח בקשריו מול הממסד. ריכוז מידע על חוסר בשירותים, ליקויים ומפגעים והעברת מידע זה לכתובת הנכונה לשם טיפול מתאים.
יד שרה ירושלים   6444* ייעוץ וסיוע משפטי בתחומים של אפטורופסות, תביעות כלכליות, צוואות, צווי ירושה ועוד לאוכלוסיה הקשישה.

סיוע בהתנהלות כלכלית נבונה

פעמונים

מיכאלה

[email protected]