הנתונים שלהלן מקורם באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
והם מראים  עמידה מלאה של עיריית מעלה אדומים ביעד הייצוג של 5% עובדים עם מוגבלות
משמעותית, בשנים 2020-2017.