טופס הצהרת הורים לעלייה והורדת התלמיד/ה ללא ליווי
 

הורים יקרים שלום רב,
עיריית מעלה אדומים נערכת להסעות תלמידים זכאים לשנת הלימודים תשפ"ה.
לפי הנחיות משרד החינוך, אין לאפשר המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר, ואין לאפשר הורדה ליד הבית והשארת התלמיד לבדו בדרכו לביתו אחרי הלימודים.
נבקשכם לקרוא בעיון את הדרישה שמשרד החינוך קבע וכולנו חייבים לנהוג לפיהם.


משרד החינוך

להלן העתק הדרישה "מכרז הסעות תלמידים" -  משרד החינוך משנת תשע"ח
עמוד 38 סעיף 3.3.4.2 :

בהסעת תלמידי החינוך המיוחד, ללא קשר לסוג הלקות, כולל לקויות קלות, חובה על ההורים לדאוג כי בהסעת האיסוף בבוקר ימתין עם התלמיד ליד ביתו אדם מבוגר עד הגעת רכב ההסעות; בהסעת הפיזור בצהריים מבית הספר לבית התלמיד ימתין בתחנת ההורדה ליד בית התלמיד אדם מבוגר שיקלוט את התלמיד ויוביל אותו לביתו.

אין לאפשר המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר, ואין לאפשר הורדה ליד הבית והשארת התלמיד לבדו בדרכו לביתו בצהריים. זאת, למעט מקרה בו ההורים יעבירו למנהל אגף החינוך ברשות המקומית הצהרה בכתב כי התלמיד מסוגל ורשאי להישאר לבד, וכי הם אחראים בלעדית לילדם בכל אירוע שעלול לקרות (תאונה, היעלמות, חטיפה, אסון וכיו"ב).

כמו כן, ההורים ידאגו לקבל אישור מהמפקח על החינוך המיוחד המכיר את התלמיד(ה), והמאשר כי במקרה של תלמיד מסוים ניתן לאפשר למלא את רצון ההורים.


בכדי להקל על הורים המעוניינים שילדיהם יעלו וירדו מההסעה לבד, יש למלא את הפרטים מטה כולל חתימה לטובת אישור אגף החינוך ומשרד החינוך.

את טופס הבקשה יש למלא עד תאריך 30.7.2024 ולהמתין לאישור משרד החינוך.

ללא חתימה על טופס זה, לא יוכל התלמיד לעלות להסעה ללא ליווי אדם מבוגר.

* התוכן לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לתלמידות ותלמידים כאחד.


טופס הצהרה
אנו הורי התלמיד/ה,
 
(חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר תעודת זהות
 
מצהירים בזאת כי בננו/ בתנו מסוגל/ת ורשאי/ת לעלות להסעה בבוקר ולרדת מההסעה בסוף יום הלימודים ללא השגחת מבוגר.
אנו האחראים הבלעדיים לילדנו/ לילדתנו בכל אירוע שעלול לקרות (תאונה, היעלמות, חטיפה, אסון וכיו"ב).
 
פרטי ההורים:
 
יש לפתוח שורה נוספת ולמלא את פרטי שני ההורים (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר תעודת זהות
 

Browser not supported

Browser not supported

 

 
 
תודה על שיתוף הפעולהsmiley
מחלקת הסעות
אגף החינוך מעלה אדומים