פסולת מטבח (חובה) שדה חובה
כמות פסולת( טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
פסולת משרדית (חובה) שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
בוצה (חובה) שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתית יעד סילוקתדירות סילוק

פסולת מתהליכי יצור

פלסטיק (חובה) שדה חובה
כמות פסולת( טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתית יעד סילוק תדירות סילוק
מתכת (חובה) שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
עץ (חובה) שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוק תדירות סילוק
נייר (חובה) שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת( טון) שנתיתכמות פסולת( מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
זכוכית (חובה) שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת( מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
אחר (פרט) (חובה) שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוק תדירות סילוק