אודות האגף:

אנו מעמידים מגוון גדול של מוסדות הנותנות מענה לרוב ככל התלמידים בעיר בהתאם לצרכים של האוכלוסיות השונות:
גני חובה וטרום חובה מ"מ , ממ"ד ותורני. בתי ספר יסודיים ממלכתיים וממלכתיים דתיים , חטיבות ביניים ותיכונים ברצף שש שנתי בתחומים עיונים , הומאניים, ריאליים, מדעים , אומנויות וטכנולוגיה.

מסגרות לאוכלוסיות מאתגרות כגון: בי"ס אופק וכיתות תל"ם, אתגר ומב"ר. מערכת חינוך מיוחד מסועפת ואיכותית כולל בי"ס נירים לחינוך מיוחד ועוד.

כל זאת לצד שירות יומיומי ומסור של כל עובדי האגף בטיפול בצרכי בתי הספר וגני הילדים , הורי התלמידים וצוותי החינוך וההוראה בשיתוף ותיאום מלא עם כל הגורמים העובדים ומסייעים למערכת החינוך מתוך אמונה חד משמעית שהשותפות חינוכית והכרחית להצלחה.

מערכת זו נהנית מיחידות סמך מקצועיות המלוות את עבודתה בשגרה ובחירום ומתאימה את עצמה לסביבה במשתנה: השירות הפסיכולוגי חינוכי, המתי"א- המרכז את תחום החינוך המיוחד , המרכז להכשרת סגלי ההוראה , אשכול הפיס למדעים ואומניות , הספריה הציבורית והקונסרבטוריון העירוני.

אגף החינוך מנהל את מערכת החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך ברמה הארצית ולמדיניות העירונית המוגדרת בעיקר ע"י ראש העיר המחזיק גם את תיק החינוך.
מטרתו היא לקדם את מערכת החינוך לחזית העשייה החינוכית ולאפשר לכל תלמיד למצות את מלוא כישוריו ויכולותיו.

תפקידי האגף:

אספקת כל השירותים הלוגיסטיים והארגונים למוסדות החינוך ולבאי המוסדות: הורים , תלמידים, מורים ואנשי מקצוע אחרים.

במסגרת זו אנו מקדמים בניית מבנים, הצטיידות, הסעות , ניקיון , תחזוקה , תברואה, פיתוח וטיפוח המוסדות, הנגשת מבנים, בטיחות, בטחון, אירועים, כח אדם איכותי ,רישום והעברות , ניהול תקציב, ארגון מידע והפצתו, שיתופי פעולה עם יחידות ארגוניות אחרות, מתן מענה לתלמידים במוסדות מחוץ לעיר כגון: חינוך מיוחד , בתי ספר ייחודיים.
 

פיתוח וקידום מערכת החינוך

אנו מפתחים ומקדמים תכניות פנימיות וחיצוניות למוסדות החינוך, החל מגילאי הגן ועד לסיום התיכון ואף מעבר לכך בעידוד ללימודי הנדסאים ואקדמיה.

תכניות בתחום קידום ההישגים , טיפוח צוותי הוראה, טיפוח התלמידים, הגברת המעורבות בתהליכים פדגוגים , איכות תעודת הבגרות , תנאים פיזיים להצלחה , העשרה , חינוך ערכי , רכישת ידע ומיומנות , יצירת אקלים מיטבי, שימור וטיפוח , קידום בריאות , איכות סביבה , תרומה לקהילה, מדע וטכנולוגיה כולל קורסים ומגמות סייבר.

מנהל אגף חינוך

הראל הורוביץ
מנהל אגף החינוך
073-3485650
זוהר ששון
מזכירת מנהל אגף החינוך ומחלקת בתי ספר על-יסודיים
073-3485651/2
 

שעות קבלת קהל

ימים שעות
ראשון-חמישי 8:00-12:00
רביעי 16:00-18:00