חוקי עזר עירוניים

 

כלל חוקי העזר העירוניים מופיעים באתר משרד הפנים.
יש לחפש את שם הרשות:

צילום מסך מאתר משרד הפנים לטובת הסבר

 

לאחר פתיחת המידע על הרשות, יש ללחוץ בצד על לשונית "חוקי עזר":

 

צילום מסך אתר משרד הפנים לצורך הסבר כניסה לדף חוקי עזר עירוניים