יו"ר ועדת מכרזים:

אבי רחמים - חבר מועצה

חברי הוועדה:

יהודה אסרף - חבר מועצה

אייל פישלר - חבר מועצה

דודו מתתיהו - חבר מועצה

ג'קי עזרא - חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד גילי רוגל - יועמ"ש לעירייה

גיאה ננדזה - גזבר העירייה

רכזת הוועדה:

חני כהן