העסקת עובדים פלשתינאים - לבעלי תיק מעסיק במינהל האזרחי

חידוש רישיון לעובד קיים 
(עובד שקיים לו אישור בתוקף ונדרש לחדשו)

כדי לחדש רישיון עבודה לעובד קיים אין צורך באישור רבש"צ, ניתן להזין את הפרטים באתר של המינהל האזרחי.
שימו heart בעיר מעלה אדומים ניתן להגיש בקשה רק לעובד מגיל 30 ומעלה. כמו כן, מעסיק פרטי לא רשאי להגיש בקשה להעסקת עובדים פלשתינאים.הגשת בקשה לעובד חדש או עובד קיים ללא אישור בתוקף

דרישות :
1. ימולא במקרה של מעסיק פרטי בנקיון או בשיפוץ - טופס הצהרה ומידע למעסיק באיזור – יחיד
2. ימולא במקרה של עסק מורשה - טופס טופס הצהרת מידע למעסיק באיזור – עוסק מורשה
3. ימולא על ידי חברות / תאגידים - טופס הצהרה ומידע למעסיק באזור – תאגיד לרבות  חברה ועמותה
4. ימולא על ידי קבלני בניין / קבלני שיפוצים - טופס הצהרה לעניין קונסטרוקטור

* קבצים אלו נדרשים בעת פתיחת התיק במנהל האזרחי באופן חד פעמי *

לאחר מילוי הטופס המקוון , יתקבל אישור חתום על ידי הרבש"צ בדואר אלקטרוני חוזר.
את האישור החתום והמסמכים הנלווים יש להעלות באתר של המינהל האזרחי.


הגשת בקשה להעסקת עובדים במשמרות
 

* קטגוריה זו לא רלוונטית למעסיקים בענף הבנייה והשיפוצים *

טופס זה מיועד להגשת בקשה להעסקת עובד אחרי השעה 19:00 בערב ואו לחלופין להעסקה של 24/7
(רלוונטי בעיקר לאיזורי התעשייה ולעסקים שעובדים בשעות הלילה) 

 

לאחר מילוי הטופס המקוון יתקבל אישור חתום על ידי אגף הביטחון בדואר אלקטרוני חוזר,
את האישור יש להעלות באתר של המנהל אזרחי