תושבים ומעסיקים יקרים,

לאור המצב הביטחוני בשל מלחמת "חרבות ברזל" תינתן אפשרות להגשת בקשות להעסקת עובדים פלשתינאים רק לבעלי עוסק מורשה או חברה בע"מ. לא תותר כניסת עובדים לעבודות פרטיות בבתי תושבים.

בוצע עדכון בנוהל הכנסת עובדים פלשתינאים לעיר, הנכם מתבקשים לעקוב אחר ההנחיות והנהלים המחייבים.

הנהלים המופיעים בדף זה מחייבים את כלל המעסיקים בעיר ובאזור התעשייה למעט בסעיפים בהם מצוין שרלוונטי לעיר בלבד.

לפניכם מספר קטגוריות וקישורים שונים להגשת בקשה להעסקת עובד פלשתינאי במעלה אדומים.

אנא שימו heart שהנכם בוחרים בקטגוריה המתאימה לכם וכן להנחיות הבאות:

 1.  יש לוודא לפני הגשת הבקשה שלעובד קיים כרטיס מגנטי בתוקף ושאינו מועסק על ידי מעסיק אחר.
 2. כלל המעסיקים מחויבים לעבור תדריך במשרדי אגף הביטחון הכולל חתימה על כתב התחייבות מעודכן בנוגע להכנסת עובדים פלשתינאים לעיר ולאזור התעשייה.
 3.  האישורים להעסקת העובדים יינתנו במשורה ובהדרגה, ולא יעלו על יותר ממחצית האישורים שניתנו בשגרה טרם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" (רלוונטי לעיר בלבד).           
 4.  כל בקשה תיבחן פרטנית ע"י ועדת חריגים מקצועית שבה יהיו חברים כל גורמי הביטחון הרלוונטיים.  (משטרה/אגף מוניציפאלי/אגף ביטחון) .
 5.  שעות כניסת עובדים תוגבלנה כדלקמן:
  בין השעות 05:00-09:00, בין השעות 13:00-15:00,בין השעות 20:00-22:00
  לא תתאפשר כניסת עובדים מעבר לשעות המפורטות לעיל.
  בנוסף, לא תתאפשר באותו יום העבודה הכנסת עובד שיצא מתחומי העיר/אזור התעשייה.
 6. בהתאם להנחיית פקמ"ז, תבוצע בדיקה מודיעינית מחודשת של כל העובדים שנכנסים לעיר.
 7. המעסיקים ידאגו להכנסת העובדים ויציאתם מהעיר ע"י מלווה חמוש, ללא יכולת לצאת מבית העסק ולהסתובב בעיר במהלך שעות העבודה. לא תאושר כניסת עובדים ללא ליווי של מלווה חמוש (רלוונטי לעיר בלבד).   
 8. חל איסור מוחלט להעסיק את העובד אצל מעסיק אחר.
 9. חל איסור מוחלט על לינה של העובד בשטחי העיר ובאזור התעשייה.
 10. חל איסור מוחלט על חריגה משעות העבודה הנקובות בהיתר.
 11. תאושר הכנסת עובדים מגיל 30 ומעלה בלבד (רלוונטי לעיר בלבד).   
 12. הפרת התנאים ממסמך זה יגררו לסנקציות למעסיק ולעובד - כולל העברה לטיפול פלילי של תחנת המשטרה.

הנחיות למעסיק חדש

הנחיות למעסיק בעל תיק במינהל האזרחי

טפסים וקישורים חיצוניים

 


שעות קבלת קהל בתיאום מראש בלבד
ימים   שעות פעילות 
ראשון, שלישי, חמישי   08:00-12:00, 14:00-16:00
שני, רביעי   אין קבלת קהל


מזכירות האגף לחירום וביטחון
073-3485972


התוכן לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.