הסדרים (הסכמים) קואליציוניים - חלוקת התיקים לחברי הקואליציה:

גיא יפרח - תיקי התרבות, הנוער והצעירים, הכספים

בוריס גרוסמן - תיקי התחבורה הקליטה

דודו מתתיהו - תיק הספורט

יהודה אסרף - תיק שפ"ע

אבי רחמים - תיק הביטחון

אייל פישלר - תיק הרווחה

מעין מור - תיקי הנשים, הבריאות והאקדמיה

יחיאל וקנין - תיק תרבות תורנית