מספר בכירים (מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה) ברשות בחלוקה מגדרית

נכון לשנת 2023

50 מנהלי/ות מחלקה
גברים - 20
נשים - 30
בכירים - 20
גברים - 10
נשים - 10

דוח כולל נתונים על שכר הממוצע של עובדים בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים

נכון לשנת 2023

גברים -  18,017 ש"ח
נשים - 12,126 ש"ח