מספר בכירים (מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה) ברשות בחלוקה מגדרית

נכון לשנת 2021  

49 מנהלי/ות מחלקה
גברים - 21
נשים - 28
בכירים - 19
גברים - 12
נשים - 7

דוח כולל נתונים על שכר הממוצע של עובדים בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים

נכון לשנת 2021 

גברים -   9,672
נשים - 9,482