הודעה על פתיחת מעטפות
 

שם המכרז
תאריך אחרון להגשה
תאריך פתיחת מעטפות
מכרז מספר 2-24 לאספקת, התקנת והטעמת מערכת לניהול רישום ואכיפת דו"חות ברירות משפט עירוניים 10.04.2024 המועד יפורסם סמוך לסיום הגשת המכרז