הגשת בקשה חריגה לאישור הסעה- שנת תשפ"ה

 
לכבוד
מחלקת הסעות
אגף החינוך
 
אנו, 
פרטי ההורים (יש לפתוח שורה נוספת ולמלא את פרטי שני ההורים) (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר תעודת זהותמספר טלפון נייד
 
מבקשים להגיש בקשה חריגה לאישור הסעה לבננו/בתנו:

 
 

 
במידת הצורך יש לצרף קבצים נדרשים:

Browser not supported