דו"חות מבקר העירייה

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2019

הדו"ח הועבר להנגשה ויעלה בהקדם

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2018

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014


דו"חות הממונה על תלונות הציבור
 

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2022

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2021

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2020

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2019

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2017

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2016

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2015

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2014