לבעלי הנכסים בכיכר יהלום.

בהמשך למכתב שקיבלתם מאגף הנדסה בעיריית מעלה אדומים,

להלן המידע הדרוש כפי שמצויין במכתב.